Uutiset

Pilapiirtäjä, crossfit-valmentaja ja kiekkotuomareiden kouluttaja – Suojelupoliisin työntekijöillä on sivutoimia laidasta laitaan, mutta kaikki ei ole sallittua

Suojelupoliisin runsaasta 400 työntekijästä 27:llä on oikeus sivutoimen harjoittamiseen. Suuri osa sivutoimista liittyy liikuntaan tai kulttuurialaan. Suojelupoliisi kävi työntekijöidensä sivutoimet läpi sen jälkeen, kun yhden työntekijän esteellisyysepäily tuli ilmi.
Usealla Suojelupoliisin virkamiehellä on lupa tehdä sivutointa oman työnsä ohessa. Noin puolet sivutointa hoitavista on poliisivirkamiehiä. Kuva: Emilia Kangasluoma
Usealla Suojelupoliisin virkamiehellä on lupa tehdä sivutointa oman työnsä ohessa. Noin puolet sivutointa hoitavista on poliisivirkamiehiä. Kuva: Emilia Kangasluoma

Eräs tutkija piirtää pilapiirroksia ja sarjakuvia lehteen. Etsivä puolestaan valmentaa crossfitiä, kun taas hänen kollegallaan on lupa esiintyä mainosvideoilla ja tehdä kalusteiden kokoamishommia.

Kaikkiaan 27:llä Suojelupoliisin (Supo) työntekijällä oli huhtikuun alussa voimassa oleva lupa tehdä sivutoimisia töitä varsinaisen virkatyönsä rinnalla.

Tämä ilmenee Lännen Median Suojelupoliisille tekemästä tietopyynnöstä.

Kovin yleisiä eivät sivutoimet Supossa ole. Supossa työskentelee tällä hetkellä runsaat 400 ihmistä, joista vajaa puolet hoitaa poliisivirkaa.

Näin ollen ilmoitettuja sivutoimia on alle seitsemällä prosentilla koko henkilöstöstä. Noin puolet henkilöistä, joilla on lupa tehdä sivutointa, on poliisiviroissa.

Esitutkinta käynnistetty esteellisyydestä

Lännen Media pyysi tietoja Supon työntekijöiden sivutoimista sen jälkeen, kun maaliskuussa tuli ilmi yhtä Supon ylietsivää koskeva esteellisyystutkinta.

Valtakunnansyyttäjänvirasto (VKSV) käynnisti esitutkinnan ylietsivästä esteellisyysepäilyn vuoksi.

Ylietsivän epäillään olleen mukana turvallisuusalan yrityksessä, joka on myynyt palveluita yritykselle, josta Supo on tehnyt yritysturvallisuustarkastusta.

– On täysin selvää, ettei virkamiehillämme voi olla yritystoimintaa, joka liittyy millään tavalla virkatoimiin, Supon päällikkö Antti Pelttari kommentoi tuolloin tiedotteessa.

Rikosnimikkeinä esitutkinnassa on VKSV:n mukaan virka-aseman väärinkäyttäminen tai virkavelvollisuuden rikkominen.

Virka-aikana sivutyö on kielletty

Supon henkilökunnan luvat koostuvat sekä varsinaisista sivutoimiluvista sekä sivutoimi-ilmoituksista.

Sivutoimilupa edellytetään kaikilta poliisivirkaa hoitavilta, kun taas ilmoitukset pääosin kattavat siviilihenkilökunnan sivutehtäviä. Sivutoimilupa tarvitaan poliisihallinnon ohjeistuksen mukaan myös, jos käyttää virka-aikaa sivutoimen hoitoon.

Viestintäpäällikkö Jyri Rantala kertoo, että Supossa sivutoimien hoitaminen virka-aikana ei ole kenellekään sallittua.

Kaikki voimassaolevat sivutoimiluvat käytiin Rantalan mukaan myös läpi siinä vaiheessa, kun Supon työntekijää koskeva esteellisyysepäily tuli ilmi.

Epäilty ei ollut kertonut sivutoimestaan Supolle, eikä hänellä ollut sivutoimilupaa. Rantala toteaa, että koska sivutoimesta ei ollut kerrottu, ei sitä myöskään voitu valvoa.

– Työnantajalla ei ole mahdollisuutta, ei edes suojelupoliisilla, valvoa sitä, mitä ihminen vapaa-ajallaan tekee, kertoo Rantala.

Poliisilla on tiukemmat säännöt

Virkamiesten sivutoimia koskevien säädösten tarkoituksena on varmistaa, että julkista valtaa käyttävien työtehtäviin ei tule esteellisyystilanteita.

Tämän vuoksi varsinkin poliiseja koskevat sivutoimisäännökset ovat vielä muita virkamiehiä tiukemmat.

Poliisin hallintolain mukaan poliisivirkaa hoitava ei saa viran ohessa hoitaa sellaisia tehtäviä, johon liittyvät ”oikeudet tai velvollisuudet saattavat joutua ristiriitaan poliisin tehtävien kanssa”.

Virkasuhteinen poliisi ei lain mukaan saa toimia esimerkiksi vartiointifirmassa tai järjestyksenvalvojan tehtävässä.

Poliisihallinnossa oleva ei saa hoitaa sivutointaan myöskään työnantajansa laitteilla, eivätkä yhteystiedot saa viitata poliisiin.

”Sivutoimiluvat hyvin kaukana virkatehtävistä”

Supossa viimeisen sanan sivutoimiluvasta sanoo päällikkö tai apulaispäällikkö.

Rantalan mukaan lupa vaatii myös lähiesimiehen puollon, ja tarkoituksena on, ettei sivutoimella ja viralla ole vaaraa sekoittua.

– Suurin osa (sivutoimista) on hyvin kaukana virkatehtävistä, sanoo Rantala.

Valtaosa Supon myöntämistä sivutoimiluvista on voimassa toistaiseksi.

Tällaisia tehtäviä

Kaikkiaan 27 suojelupoliisin työntekijällä on tällä hetkellä lupa sivutoimeen. Vanhin myönnetty lupa on vuodelta 2004, tuorein tältä vuodelta.

Luvista 13 on sivutoimilupia ja 14 sivutoimi-ilmoituksia.

Moni luvista on käännös- tai kustannustöihin, akateemiseen tutkimukseen tai poliisin koulutukseen liittyviin asioihin.

Kulttuurialan toimet ovat muutenkin yleisiä: yksi tutkija tekee sivutoimenaan pilapiirroksia ja sarjakuvia.

Yhdellä lakimiehellä on osakkuus perheen sijoitusyhtiössä, ja eräs järjestelmäasiantuntija tekee mobiilisovelluksen kehitystyötä.

Eräs ylitarkastaja on ilmoittanut olevansa Onnettomuustutkintakeskuksen käyttämä asiantuntija.

Myös liikuntaan liittyvät tehtävät ovat yleisiä: ryhmäliikunnan ohjaaja (toimistosihteeri), crossfit-valmentaja (etsivä), pesäpallotuomari ja järjestyksenvalvojien kouluttaja (etsivä), jääkiekon SM-liigan erotuomarin kouluttajan tehtävä (etsivä).

Yhdellä ylietsivällä on sivutoimilupa lumenpudotustöihin ja pihapuiden kaatotehtäviin.

Yksi tutkija toimii lastensuojelun tukihenkilönä, ja suunnittelija on puolestaan ilmoittanut tekevänsä muun muassa autojen huoltotöitä.

Fingerpori

comic