Uutiset

Pitäisikö dosentin arvonimi voida perua? Oikeustieteiden professorin mukaan nykykäytäntö on epäjohdonmukainen

Rikoksesta tuomitun dosentin Johan Bäckmanin tapauksen myötä julkisuudessa on pohdittu, tulisiko tieteellisiin ansioihin perustuva akateeminen arvonimi voida perua. Professori Tapio Määttä on tehnyt luonnosehdotuksen, joka mahdollistaisi perumisen tietyin reunaehdoin.
Dosentuurin arvo voidaan myöntää perusteellisesti oman alansa tutkimustyöhön sekä opetukseen erikoistuneelle henkilölle. Dosentti opettaa yliopistossa.

Nykyinen lainsäädäntö ei anna mahdollisuutta dosentuurin perumiseen.

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen johtaja Tapio Määttä julkaisi toissa viikolla Twitterissä luonnoksen lakimuutoksesta, jolla dosentin arvonimi voitaisiin perua.

Määttä kertoo tehneensä luonnoksen, koska dosentuurien perumisesta on keskustelu viime viikkoina julkisuudessa dosentti Johan Bäckmanin saaman rikostuomion jälkeen.

Bäckman tuomittiin MV-verkkolehteä koskevassa kokonaisuudessa ehdolliseen vankeuteen. Helsingin käräjäoikeuden antama tuomio ei ole vielä lainvoimainen, ja Bäckman on ilmoittanut tyytymättömyyttään tuomioon.

– En halua ottaa kantaa Bäckmanin tapaukseen. Tein luonnoksen keskustelunavaukseksi, jonka pohjalta voidaan pohtia esimerkiksi perusteita, millä dosentuuri olisi mahdollista perua, Määttä kertoo Lännen Medialle.

Määtän laatimassa luonnoksessa dosentin arvonimi peruttaisiin yliopiston päätöksellä samanlaisessa menettelyssä, jolla dosentuuri myönnetään.

– Toinen, korkeamman kynnyksen vaihtoehto olisi, että purkamista haettaisiin korkeimmalta hallinto-oikeudelta kuten muidenkin hallinnollisten päätöksen purkamista.

Yksi luonnoksessa esitetyistä perusteista perumiselle on tietyn mittainen vankeustuomio.

Määttä korostaa, että dosentuurin perumisen perusteiden on oltava tiukkoja. Esimerkiksi kiistanalaisten lausuntojen tai mielipide-erojen vuoksi perumisesta ei tulisi edes keskustella, Määttä sanoo.

Tärkein syy luonnoksen tekemiselle oli Määtän mukaan lainsäädännön johdonmukaistaminen.

Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa muun muassa sotilasarvon ja presidentin myöntämien arvonimien kuten vuorineuvoksen arvon perumisen vankeusrangaistuksen takia.

– Tässä valossa on epäjohdonmukaista, että dosentuurin arvonimeä ei voi perua, Määttä sanoo.

Arvonimen poisto mietityttää ministeriössä

Mikäli dosentuurin arvonimen voisi perua, sen mahdollistavan lain tulisi olla hyvin tarkkarajainen, toteaa opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen.

– Olemme pohtineet ministeriössä sitä, onko lainsäädäntöä tarvetta muuttaa ja minkälaisia muutokset voisivat olla. Pitäisi esimerkiksi rajata tarkkaan, missä tilanteissa arvonimi voidaan ottaa pois, Lehikoinen sanoo.

Toistaiseksi asiasta on kuitenkin keskusteltu ministeriössä hyvin vähän, ja seuraavaksi tarkoitus on keskustella erikseen vielä yliopistojen kanssa.

– Tämä on periaatteellinen keskustelu, joka täytyy huolellisesti valmistella, jos toimiin ryhdytään. Mitään aikataulua ei ole vielä asetettu.

Dosenttiliiton näkökulmasta lainsäädäntö on monimutkainen, ja siihen liittyy paljon teknisiä seikkoja, joiden muuttaminen ei ole yksinkertaista. Hallituksen puheenjohtaja Anne Nevgin mukaan asiasta pidettiin viime viikolla kokous, jossa hallitus päätti jatkaa tilanteen seuraamista.

Johan Bäckmanin tapaukseen Dosenttiliitto ei ota kantaa.

Dosentti on akateeminen arvo, joka myönnetään tunnustuksena tieteellisistä ja opetuksellisista ansioista. Dosentiksi voidaan nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muilla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.

Aiemmin dosentit olivat myös virkasuhteessa yliopistoon, mutta yliopistolain muututtua 2010 on dosentuurista tullut ennen muuta arvonimi.

Uusimmat

Fingerpori

comic