Uutiset

Pitkäaikaissairauksien lääkkeistä vain puolet otetaan niin kuin lääkäri on määrännyt – Lääke on liian kallis tai tuttavalla on huonoja kokemuksia lääkkeestä

Lääkehoidon laiminlyönti on huono ratkaisu potilaan terveydelle ja se lisää myös terveydenhuollon kustannuksia. Lääkkeiden osuus on jo nyt 14–15 prosenttia terveydenhuollon menoista.
Kun väestö ikääntyy, lääkkeiden tarve kasvaa. Aina tulee myös uusia tarttuvia tauteja ja lääkkeille vastustuskykyiset bakteerit lisääntyvät. Kuva: Hannu Kivimäki

Sekä potilaan että yhteiskunnan edun mukaista on, että lääkehoito on järkevää. Se tarkoittaa, että potilas ottaa oikean määrän, oikeaan aikaan niitä lääkkeitä kuin sairauteensa tarvitsee. Sekä potilas että yhteiskunta säästävät siinä, että potilas ei käytä turhia lääkkeitä.

Järkevää lääkehoitoa on myös se, että potilas käyttää lääkkeitä juuri kuten lääkäri on määrännyt. Se ei toteudu nykyisin parhaalla mahdollisella tavalla.

– Vain 50 prosenttia pitkäaikaissairauksien lääkehoidosta toteutuu niin kuin on suunniteltu, kertoo perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.).

Lyhytaikaisista lääkehoidoista erityisesti antibioottien käytössä on ongelmia. Sen takia antibiootit eivät enää tehoakaan bakteereihin, joiden aiheuttama tauti antibiootilla aiemmin pystyttiin hoitamaan.

Suomalaiset maksavat lääkkeistään itse eurooppalaisittain paljon

Saarikon ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan (sin.) johtaman sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet ovat valmistelleet laajan muistion lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista. Muistio julkistettiin perjantaina ja aihepiirin laajuuden takia sen on tarkoitus olla pohjana kolmelle tulevalle hallituskaudelle.

Saarikon mukaan lääkehoito on paljon laajempi asia kuin apteekkijärjestelmä, johon julkinen keskustelu usein keskittyy.

Potilaan sitoutumattomuus lääkehoitoon lisää terveydenhuollon kustannuksia. Potilas voi ajatella, että kun ei ole oireita, hän ei tarvitse lääkettä. Potilas voi myös jättää lääkkeen ostamatta, koska lääke on hänelle liian kallis. Suomalaiset maksavat itse lääkkeistään eurooppalaisittain paljon. Lähitulevaisuudessa pitää virkamiesten esityksen mukaan huolehtia, että potilaiden lääkekustannukset eivät kasva kohtuuttomiksi.

Maakunnille rahoitusvastuuta avoterveydenhuollon lääkehoidosta

Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntijan Heidi Tahvanaisen mukaan lääkehoidon laiminlyömiseen voi vaikuttaa myös se, mitä jollekin tutulle on tapahtunut kyseisen lääkkeen kanssa.

Potilaalle pitää pystyä tarjoamaan entistä paremmin tietoa ja tukea, miksi lääke on määrätty ja mihin se vaikuttaa. Muistiossa esitetään, että lääkkeiden käyttäjille suunnatut digitaaliset työvälineet voivat parantaa hoitoon sitoutumista.

Kaikkia keinoja alkaen lääkkeiden oikeasta käytöstä lääkkeiden jakelujärjestelmään pitää järkeistää, koska lääkkeetmaksavat vuodessa kolme miljardia euroa. Puolet eli 1,5 miljardia euroa summasta on yhteiskunnan lääkekorvauksia. Terveydenhuollon kustannuksista lääkkeiden osuus on 14–15 prosenttia.

– Tavoitteena on myös kustannusten hallinta, ministeri Saarikko sanoo.

Kun väestö vanhenee, lääkkeiden tarve kasvaa. Aina tulee myös uusia tarttuvia tauteja ja lääkkeille vastustuskykyiset bakteerit lisääntyvät.

Lääkehoidon alueellinen ohjaus tulee sote-maakunnille. Maakunnille esitetään rahoitusvastuuta avoterveydenhuollon lääkehoidosta. Rahoitusvastuu kannustaisi maakuntia seuraamaan ja kehittämään lääkehoidon vaikuttavuutta, turvallisuutta ja kustannuksia sekä arvioimaan palveluiden riittävyyttä.

Tavoitteita

Lääkkeiden määräämisen kansallista ohjausta pitää parantaa. Yhteiskäyttöinen sähköinen Lääkityslista, joka näkyy ajantasaisena potilaan hoitoon osallistuville ja potilaalle OmaKanta-palvelun kautta.

Tulevat maakunnat vastuussa, että lääkehoidolle asetetut tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin. Nyt ei ole alueellista toimijaa, joka ohjaisi lääkkeen määräämistä. Sairaanhoitopiirit rahoittavat sairaalalääkkeet, mutta niillä ei ole riittävää taloudellista kannustetta seurata avohoidon lääkkeenmääräämistä.

Lääkehoidon kustannukset ovat maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon menoista kolmanneksi suurin osa, kun otetaan huomioon myös avohuollossa määrätyt lääkkeet.

Kohtuullistaa lääkkeiden kustannuksia ja turvata lääkehoidon rahoituksen kestävyys.

Lääkkeitä saa turvallisesti ja kattavasti koko maasta.

Vanhentuneiden hoitolinjausten mukaisten lääkkeiden käytöstä luopumista pitää pohtia.

Uusimmat

Fingerpori

comic