Uutiset

Poliiseja osallistui poliittiseen lakkoon: Pardialle sakot pakkolakien vastaisesta mielenilmauksesta

Työtuomioistuin on tuominnut palkansaajajärjestö Pardian 1 800 euron hyvityssakkoon siitä, ettei se valvonut syyskuussa 2015 työrauhavelvoitetta. Julkista valtaa käyttäviä virkamiehiä osallistui silloin järjestön päätöksellä pakkolakien vastaiseen mielenilmaukseen Helsingissä.

Valtion virkaehtosopimuslaki kieltää valtion virkamiehiltä osallistumisen poliittisiin työtaisteluihin.

Mielenilmauksella vastustettiin hallituksen sittemmin perumia lainsäädäntöehdotuksia. Ne koskivat vuosilomaoikeuden rajoittamista, sairausloman palkatonta karenssipäivää, arkipyhien palkattomuutta sekä sunnuntai- ja ylityökorvausten leikkaamista.

Mielenilmaukseen osallistuneet valtion virkamiehet, joita oli pääkaupunkiseudulla muutamia kymmeniä, poistuivat muutamaksi tunniksi työpaikaltaan ja kokoontuivat Rautatientorilla järjestettyyn suureen mielenosoitukseen. Joukossa oli muun muassa poliiseja ja TE-toimiston henkilökuntaa.

Työsuhteessa olevat työntekijät saavat lain mukaan osallistua työaikana järjestettävään poliittiseen työtaisteluun. Virkamiehiltä se on kielletty sekä valtiolla että kunnissa.

-Koimme pakkolakipaketin niin poikkeuksellisena toimenpiteenä, että virkasuhteisetkaan eivät halunneet jäädä pois mielenilmauksesta. sanoo Pardian puheenjohtaja Niko Simola.

Valtiovarainministeriön haastettua Pardian työtuomioistuimeen työrauhan rikkomisesta järjestö halusi selvittää, onko virkamiesten muita rajoitetumpi työtaisteluoikeus Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten ja EU:n lainsäädännön mukainen.

Työtuomioistuin päätyi siihen, että julkista valtaa käyttävien valtion virkamiesten lakko-oikeutta voidaan rajoittaa kansallisella lailla.

Simolan mukaan asian ratkaiseminen työtuomioistuimessa kesti poikkeuksellisen kauan, mikä kertoo siitä, ettei ratkaisu ollut selvä, vaan sitä jouduttiin perusteellisesti harkitsemaan. Yksi työtuomioistuimen jäsen äänesti tuomiota vastaan.

Simola ei ryhdy ennakoimaan, mihin ratkaisuun mahdollisista jatkotoimista Pardiassa päädytään. Kysymykseen voisi tulla asian vieminen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen tai EU:n tuomioistuimeen.

Työoikeuden professori Seppo Koskinen ei näe mahdollisena, että työtuomioistuimen ratkaisu muuttuisi.

-Julkista valtaa käyttävien virkamiesten poliittisia lakkoja on kielletty muuallakin Euroopassa. Suomen järjestelmä on aivan normaali.

Valtiovarainministeriö olisi halunnut Pardialle rangaistuksen myös siitä, että työtaistelu olisi nykyisen virka- ja työehtosopimuksen työrauhavelvoitteen aikana kohdistunut palvelussuhteiden ehtoihin suunniteltuihin muutoksiin nykyisen sopimuskauden jälkeen. Oikeuden mukaan näin ei ollut, ja tältä osin kanne hylättiin.

Professori Koskisen mielestä on kummallista ajatella, että työtaistelu ei ollut myös virkaehtosopimukseen perustuvan työrauhavelvoitteen vastainen, vaikka sen toimeenpano oli kielletty jo sillä perusteella, että se oli poliittinen.

-Työtuomioistuin olisi voinut todeta, että työtaistelu oli kielletty eikä tulevan vaatimuksen käsittely kuulu sen toimivaltaan, koska tulevaa työehtosopimusta ei vielä ole.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti