Uutiset

Poliisi AMK oli varautunut kouluttamaan tuplamäärän lisäpoliiseja – Poliisiliitto hallitusohjelmasta: "Visio ilman toimintakykyä on hallusinaatiota"

Uuden hallitusohjelman mukaan poliisien määrää lisätään 300:lla seuraavan kolmen vuoden aikana. Suomen Poliisijärjestöjen Liiton mukaan poliiseja tarvittaisiin tuhat lisää, jotta poliisi selviytyisi perustehtäviensä lisäksi myös hallituksen kaavailemista uusista vaatimuksista.
Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtajan Jonne Rinteen mukaan 300 poliisin lisäys ei riitä millään turvaamaan kohtuullisia hälytyspalveluja ja rikostutkintaa. Kuva: Mauri Ratilainen
Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtajan Jonne Rinteen mukaan 300 poliisin lisäys ei riitä millään turvaamaan kohtuullisia hälytyspalveluja ja rikostutkintaa. Kuva: Mauri Ratilainen

Poliisiammattikorkeakoulu (POLAMK) oli varautunut kouluttamaan yli tuplasti enemmän lisäpoliiseja kuin mitä hallitusohjelmassa lopulta luvattiin.

– Ennen vaaleja puhe oli 650 poliisin lisäyksestä vuoteen 2023 mennessä. Nostimme vuosittaisen aloituspaikkamäärän 400:ään viime vuonna ja tänä vuonna, koska laskimme sen riittävän kaavailtuun lisäykseen, kertoo rehtori Kimmo Himberg Poliisi AMK:sta Lännen Medialle.

– Kapasiteettimme riittää siis ihan hyvin nykyisen hallitusohjelman kirjauksiin.

Maanantaina julkaistu hallitusohjelma lupaa nostaa poliisien määrää 7 500 poliisihenkilöön vuoteen 2022 mennessä. Tämä tarkoittaa 300 henkilön lisäystä poliisien määrään seuraavan kolmen vuoden aikana.

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL) on pettynyt sekä lisäpoliisien määrään että korvamerkkeihin.

Hallitusohjelman mukaan poliisin on määriteltävä jatkossa enimmäisvasteajat haja-asutusalueilla ja vahvistettava lähipoliisitoimintaa, raskaan liikenteen valvontaa, ennalta estävän työn määrää ja nettirikollisuuden, ihmiskaupparikosten, terrorismin ja rahanpesun tutkintaa sekä torjuntaa.

– Olemme edellyttäneet poliisien lisäämistä vähintään 650:lla vuoden 2023 loppuun mennessä pelkästään peruspakan saamiseksi kuntoon eli kohtuullisten hälytyspalveluiden ja rikostutkinnan tason turvaamiseksi, sanoo puheenjohtaja Jonne Rinne SPJL:stä.

– Poliiseja tarvittaisiin lähemmäs tuhat lisää, jotta hallitusohjelman mukaiset linjaukset voitaisiin oikeasti toteuttaa. Visio ilman toimintakykyä on hallusinaatiota.

Poliisiliitto sijoittaisi 300 lisäpoliisia ensisijaisesti akuuttiin hälytystoimintaan, valvontaan ja rikostutkintaan. Näihin toimintoihin holahtaisi liiton mukaan 350 poliisia lisää.

Liitto laskee, että hallituksen edellyttämät vahvistukset poliisitoiminnoissa vaatisivat näiden lisäksi 300 poliisin lisäsatsausta.

Kohti pohjoismaista tasoa

Poliisiliitto pitää positiivisena, että poliisien määrän kasvattamiseen on kuitenkin poliittista tahtoa.

Suomessa poliisien määrä suhteessa asukasmäärään on ylivoimaisesti Pohjoismaiden alhaisin.

– Pidämme välttämättömänä, että poliisien määrää kasvatetaan määrätietoisesti kohti muuta pohjoismaista tasoa, Rinne sanoo.

Liiton mukaan poliisin on mahdotonta hoitaa nykyisillä resursseilla sille laissa säädetyt velvollisuudet. Poliisiliiton mukaan nykyisellä henkilömäärällä poliisi joutuu jo käytännössä päättämään sisäisesti, mitä tehtäviä se jättää vähemmälle voidakseen hoitaa muita tehtäviään.

– Uusi hallitusohjelma pakottaa poliisin siirtämään 300 poliisin lisäykselläkin täysin riittämättömiksi jääviä voimavarojaan näihin poliittisen ohjauksen sanelemiin kohteisiin, Rinne selvittää.

Poliisin noudatettava lakia

Poliisiliitto mukaan hallitusohjelman linjaukset ovat tärkeitä ja hyviä. Käytännössä esimerkiksi enimmäisvasteaikojen määrittely tulee kuitenkin tarkoittamaan, että poliisi joutuu siirtämään henkilökuntaa taajamista haja-asutusalueille.

– Viranomaisten on noudatettava lakia ja hoidettava siltä edellytetyt tehtävät. On täysin kestämätön tilanne, että poliisin pitää itse päättää, mitkä lakisääteiset tehtävänsä se jättää hoitamatta, Rinne toteaa.

Poliisi AMK:n kertoo pystyvänsä ottamaan nykyisillä tiloillaan ja opettajamäärillään enimmillään 400 uutta poliisiopiskelijaa vuosittain.

– Minulla ei ole pienintäkään epäilystä, etteikö näille paikoille saataisi hyviä hakijoita riittävästi, koulun rehtori Kimmo Himberg sanoo.

Pohjoismaiden pienimmät poliisivoimat

Suomessa työskentelee tällä hetkellä noin 7 200 poliisia, kun vielä vuonna 2010 poliisien määrä oli lähes 7 900.

Uuden hallitusohjelman mukaan poliisien määrää lisätään 300:lla seuraavan kolmen vuoden aikana.

Poliisihallitus on toivonut 650 lisäpoliisia voidakseen hoitaa edes kohtuullisesti lakisääteiset tehtävänsä.

Suomessa poliisien määrä suhteessa asukasmäärään on Pohjoismaiden alhaisin.

Vuonna 2017 Suomessa oli 1,25 poliisia tuhatta asukasta kohti. Tanskassa lukumäärä oli 1,87, Norjassa 1,91, Islannissa 1,95 ja Ruotsissa 1,97.

Poliisihallituksen mukaan poliisilta jäi hoitamatta 100 000 tehtävää resurssivajeen takia vuonna 2017.

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto teki poliiseille työhyvinvointikyselyn vuonna 2018. Kyselyyn vastanneista 94 prosenttia oli sitä mieltä, että poliisi on työssään äärirajoilla ja työuupumus on alalla yleistä.

Uusimmat

Näkoislehti

20.9.2020

Fingerpori

comic