Uutiset

Poliisien asiattoman käytöksen kirjo on laaja sekä harva

Esimiehen on pitänyt puuttua noin 30 tapauksessa poliisin asiattomaan käytökseen 12 viime kuukauden aikana. Tämä käy ilmi Lännen Median poliisilaitoksilta keräämistä tiedoista. Lukuun ei sisälly Helsingin poliisilaitos.

Kahteen on liittynyt rasismiksi luettavia asioita. Molemmista seurasi kirjallinen varoitus. Toisessa poliisi oli kirjoittanut syrjivästi ja epäasiallisesti ulkomaalaisista julkisella Facebook-sivulla. Toisen yhtenä perusteena oli niin ikään samantyyppinen kirjoittelu kirjoittajan Facebook-seinällä. Poliisilaitos katsoi sivun julkiseksi. Pohjanmaan poliisilaitos antoi molemmat varoitukset alkuvuodesta.

Lisäksi yhdessä, kantelun perusteella selvitetyssä tapauksessa Itä-Uudenmaan poliisilaitos havaitsi rasistisia piirteitä. Poliisilaitos kiinnitti huomiota poliisin käytöksen ja lain edellyttämän asiallisuuden ristiriitaan.

Keskustelu aiheesta vilkastui, kun Long Play uutisoi (3.6.), että poliisien salaisessa Facebook-ryhmässä viljellään rasismia. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kertoi vievänsä asian valtakunnansyyttäjänvirastoon.

Vastauksiin ei välttämättä sisälly tilanteita, joissa esimies on päivittäistoiminnassa puuttunut alaisten käytökseen.

Kaikilta 11poliisilaitokselta kysyttiin, onko niiden alueella tullut 12:n viime kuukauden aikana ilmi poliisien asiatonta käytöstä, johon on jouduttu puuttumaan esimiestasolla. Pyyntö koski myös mahdollisten tapausten määrää ja luonnetta.

Helsingin poliisilaitos ei voinut pyydetyssä ajassa tarkentaa asiattoman käytöksen osuutta ratkaisuissa. Muista poliisilaitoksista tapauksia oli eniten Pohjanmaalla (7 kappaletta) ja Sisä-Suomessa (5). Lapissa niitä ei ollut lainkaan. Hämeessä, Kaakkois-Suomessa ja Itä-Uudellamaalla oli jokaisessa yksi. Nimetyn 27 tapauksen lisäksi Lounais-Suomessa oli ”joitakin tapauksia”.

Kanteluissa tulee Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan toisinaan poliisin käyttäytymistä koskevia väitteitä, joihin ei aina saada tarkkaa selvitystä. Muutamissa tapauksissa on todettu poliisin menetelleen virheellisesti, ja tämän huomiota on kiinnitetty menettelyyn.

-Tapauksia liittyy poliisin ja asiakkaan kohtaamisiin sekä esitutkinnan että valvonnan piirissä. Esimerkiksi kuolinviestin vieminen on vaativa tilanne, jossa ei aina onnistuta vainajan omaisia tyydyttävällä tavalla, poliisipäällikkö Tapio Huttusen allekirjoittamassa vastauksessa kerrotaan.

Sisä-Suomen poliisilaitos on erottanut työntekijänsä määräaikaisesti rattijuopumustuomion takia. Vastaavan seuraamuksen antoi Itä-Suomen poliisilaitos poliisin epäasiallisesta käytöksestä koulutuspäivillä. Hämeessä epäasiallisesti luennoitsijaa kohtaan käyttäytynyt sai kirjallisen varoituksen.

Oulun poliisilaitoksella on vuoden aikana ollut kolme tapausta, joissa kaikissa laitos on kiinnittänyt huomiota virkamiehen kielenkäyttöön.

Poliisilaitoksella on matala kynnys toimittaa virkamiehiä koskevat tapaukset Valtakunnansyyttäjävirastoon, joka ratkaisee, onko asiassa syytä epäillä rikosta, kertoo poliisilakimies Heidi Nuoritalo Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic