Uutiset

Poliisihallitus lyttää suunnitelmat kunnan omarahoitteisesta "sheriffistä"

Enontekiön kunnan turvallisuuspalvelusuunnitelmat eivät saa myötätuulta poliisin suunnalta.

Enontekiön poliisit eläköityvät, eikä tilalle aiota palkata uusia. Kunnanvaltuusto pohtii oman turvallisuuspalvelun palkkaamista.

Poliisihallituksen mukaan poliisitoiminta rahoitetaan valtion budjetista, eikä yksittäinen kunta, kaupunki tai mikään muukaan taho voi palkata itselleen omaa poliisia. Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin.

Ylikomisario Vesa Pihajoki poliisihallituksesta kommentoi asiaa:

-Jos jokin kunta tai kaupunki palkkaa henkilöitä tämän kaltaisiin tehtäviin, heillä ei ole mitään muita toimivaltuuksia kuin jokamiehen oikeudet, kuten esimerkiksi pakkokeinolaissa jokaiselle kansalaiselle säädetty yleinen kiinniotto-oikeus.

Poliisilaissa säädetään, että Suomessa muiden muassa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen ovat poliisin tehtäviä. Poliisin toimivaltuuksista edellä mainittujen tehtävien hoitamiseen säädetään muiden muassa poliisi-, esitutkinta- ja pakkokeinolaeissa.

Järjestyksenvalvojien ja vartijoiden oikeudet rajoitetut

Järjestyksenvalvonta- ja vartiointitoiminnasta säädetään laissa yksityisistä turvapalveluista. Niin järjestyksenvalvojalla kuin vartijallakaan ei ole toimivaltaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen yleisillä paikoilla. Molempia voidaan hyödyntää tiettyjen alueiden, henkilöiden tai omaisuuden vartioimis- tai suojelutehtävissä.

-Vartioimisliiketoiminnassa ei saa ottaa vastaan toimeksiantoa, joka sisältää sitoumuksen ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta.

Pihakosken mukaan järjestyksenvalvojia voidaan asettaa rajatuille alueille tai tapahtumiin, esimerkiksi yleiseen kokoukseen tai yleisötilaisuuteen.

Järjestyksenvalvojia voidaan poliisin luvalla asettaa myös perustelluista syistä esimerkiksi joukkoliikenteen kulkuneuvoihin, vastaanottokeskuksiin tai kauppakeskukseen.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic