Uutiset

Poliisilla tutkittavana noin 30 vanhusten hoitoon liittyvää juttua – viime vuosina määrissä ei ole ollut suuria poikkeamia

Arkistokuva. Kuva: Kimmo Penttinen

Poliisilla on tällä hetkellä tutkittavana koko maassa noin 30 asiaa, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti vanhusten hoitoon.

– Vanhusten hoitoon liittyviä rikosepäilyjä tulee poliisin tietoon vuosittain lähes jokaisessa poliisilaitoksessa muutamia. Tapaukset ovat yksittäistapauksia ja niiden rikosnimikkeet vaihtelevat, kertoo poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Heikki Lausmaa poliisin tiedotteessa.

Poliisin mukaan se suhtautuu aina vakavasti rikosepäilyihin, kun kyseessä on haavoittuva asianomistaja, kuten vanhus. Viime vuosina tutkintamäärissä ei ole ollut merkittäviä poikkeamia.

Poliisille tulevat vanhusten hoitoon liittyvät tehtävät ja niiden tutkinta hoidetaan poliisilaitoksissa aluevastuuperiaatteen mukaisesti eikä niitä ole toistaiseksi ollut tarpeen poliisissa keskittää.

Poliisi myös ilmoittaa valvontaviranomaiselle muun poliisitoiminnan yhteydessä tekemistään valvontaviranomaisen tehtäväalueeseen kuuluvista havainnoista kuten aiemminkin on tehty.

Osa poliisin käsittelyssä olevista vanhusten hoitoon liittyvistä asioista on esiselvityksessä, osassa epäillään erilaisia rikoksia ja osa on loppulausuntovaiheessa siirtymässä syyteharkintaan.

Valviran ja Poliisihallituksen neuvottelussa maanantaina on todettu, että poliisin ja Valviran tehtävät ovat selkeät ja yhteistyö sekä tiedonvaihto toimivat hyvin.

Vanhusten hoidon valvonta kuuluu valvontaviranomaisille, joita ovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja aluehallintovirastot (AVI).

Poliisi ei tee itsenäisesti hoitolaitosten valvontaa, mutta on velvollinen antamaan virka-apua valvontaviranomaiselle tarkastusten toteuttamisessa.

– Osa poliisin tutkintaan tulevista vanhusten hoitoon liittyvistä asioista tulee valvontaviranomaisten kautta. Poliisi saa ilmoituksia sekä omaisilta että muilta tahoilta ja voi ryhtyä esitutkintatoimenpiteisiin myös oma-aloitteisesti. Valvontaviranomaisilla on ilmoittajana toimimisen lisäksi tärkeä asiantuntijarooli poliisin tekemässä tutkinnassa, Lausmaa kertoo.

Jos epäilee vanhuksen hoitoon liittyvissä asioissa puutteita, tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä hoitoyksikköön tai valvovaan viranomaiseen. Jos epäilee myös rikollista menettelyä, tulee ottaa yhteyttä paikalliseen poliisiin.

Uusimmat

Fingerpori

comic