Uutiset

Poliisit halutaan lailla turvaan vihakampanjoilta

Suomen poliisijärjestöjen liiton mukaan poliisiin kohdistuva viha- ja häirintäkampanjointi uhkaa vaarantaa viranomaistoiminnan Suomessa. Liitto vaatii lakimuutosta poliisihenkilöihin heidän työnsä takia kohdistuvan painostuksen lopettamiseksi.

Lakimuutoksessa poliisien yksityistietojen ja kuvien käyttö haittaamistarkoituksessa säädettäisiin rikokseksi. Liitto kertoo neuvotelleensa asiasta alustavasti jo sisäministeriön kanssa.

-Henkilöön käyvien vihakampanjoiden pyrkimys on vaikuttaa yksittäisen poliisihenkilön toimintaan ja ratkaisuihin, toteaa puheenjohtaja Jonne Rinne Suomen poliisijärjestöjen liitosta Lännen Medialle.

-Viranomaistoiminnan turvaamisen näkökulmasta on erittäin vaarallista, että tällainen kiusaamalla, uhkailemalla ja häiritsemällä tapahtuva vaikuttaminen on mahdollista.

Poliisihallitus tukee ammattiliiton lakiesitystä ja arvioi, ettei lainsäädäntö ole pysynyt täysin nettiajan perässä. Rikosoikeudellinen puuttuminen rakentuu usein yksittäisten tekojen varaan, eikä laki aina taivu käsittelemään törkykampanjoita kokonaisuuksina.

-Nykysäädösten soveltaminenkin vaatisi terävöittämistä. Haastavia ovat tilanteet, joissa useat teot muodostavat yhdessä henkilöä mustamaalaavan kokonaisuuden tai kyse on haittaamistarkoituksessa tehdystä yksityistietojen levittelystä, kommentoi poliisiylitarkastaja Mikko Eränen Poliisihallituksesta.

Vihapuhetoiminta on jatkuvasti laajeneva ilmiö, jonka tavoite on horjuttaa kansalaisten luottamusta yhteiskuntaan ja vaikeuttaa kaikkea viranomaistoimintaa.

-On vain ajan kysymys, milloin ilmiön kohteeksi joutuvat muutkin virkamiesryhmät kuten syyttäjät ja tuomarit. Siksi mahdollista lainmuutospohdintaa voisi laajentaa muihinkin virkamiesryhmiin.

-Samalla voi olla perusteltua arvioida, suojeleeko nykyinen lainsäädäntö aina riittävän tehokkaasti muitakaan toimijoita kuten toimittajia, tutkijoita, poliitikkoja ja aivan tavallisia ihmisiä vihapuhetoiminnalta, Mikko Eränen sanoo.

Poliisiammattiliiton ehdotus mukailee Espanjan lainsäädäntöä. Espanjassa virkamiesten, poliisin ja turvallisuuspalvelussa toimivien yksityistietojen levittelystä voi rapsahtaa jopa 30 000—600 000 euron sakot.

-Valtiovallan on puututtava siihen, että poliisi-instituution horjuttaminen toteutetaan maalittamalla yksittäisiä poliisihenkilöitä, jotka hoitavat tehtäviään virkavastuulla työnantajan määräyksestä, sanoo ammattiliiton Jonne Rinne.

-Ilmiö näkyy myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Maalittaminen lisää väkivallan riskiä. Kuinka pitkälle meillä Suomessa annetaan tämän mennä?

Myös Poliisihallitus näkee, että vihapuhetoiminta voi tähdätä poliisikunnan murentamiseen sisältäpäin, edistää poliisihenkilöiden halukkuutta vaihtaa tehtäviä tai laajentuessaan heikentää poliisiammatin houkuttelevuutta.

Vihakampanjointi poliisia vastaan yltyi Suomessa viime vuonna. Nyt poliisien kuvaaminen, taustojen kaivelu ja mustamaalaaminen on muuttunut miltei arkipäiväiseksi.

Kohteina ovat yleisimmin kenttäpartiot ja nettipoliisi. Lounais-Suomessa nettipoliisi päätyi alkuvuodesta vaihtamaan tehtäviään rajun häirinnän takia. Vaikka vihaa masinoidaan netistä käsin, se konkretisoituu tosielämässä ihmisten sanomisina ja tekemisinä.

Poliisihallituksen mukaan vihakampanjoiden taustalla on yksittäisiä henkilöitä tai järjestäytyneitä pienryhmiä.

-Ilmiö ruokkii vastakkainasettelua. Aiheellista on kysyä, voiko se vaarantaa eskaloituessaan jopa yhteiskuntarauhan, Poliisihallituksen Mikko Eränen sanoo.

Poliisin maalitus rikokseksi

Suomen poliisijärjestöjen liitto vaatii kovempia keinoja poliisiin työtehtävien takia kohdistuvan maalittamisen eli häirintä- ja törkykampanjoiden lopettamiseksi.
Liitto esittää lakimuutosta, jossa kriminalisoitaisiin poliisihenkilöiden yksityistietojen käyttö ja levittäminen haittaamistarkoituksessa. Yksityistietoja olisivat muun muassa kuvat, virkatiedot ja tiedot poliisin yksityiselämästä kuten perheestä.
Poliisihallitus tukee lakiesitystä.
Poliisin ammattiliitto ehdottaa myös, että poliisin virka-asun rinnassa oleva nimilaatta voidaan jatkossa korvata tietyissä poliisitehtävissä tunnisteella, josta poliisimies voidaan luotettavasti yksilöidä. Tämä edellyttää säädösmuutosta.
Nimen korvaaminen tunnisteella vähentäisi liiton mukaan tehtävissä mukana oleviin henkilöihin kohdistuvaa vihakampanjointia, kun nimitiedon kaivaminen vaikeutuisi.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic