Uutiset

Presidentti vahvisti tiedustelulait – lait voimaan kesäkuun alussa

Presidentti Sauli Niinistö vahvisti tänään maaliskuussa hyväksytyt siviili- ja sotilastiedustelulait.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kiitti edustajia lämpimästi turvallisuuden eteen tehdystä työstä. Kuva: Joel Maisalmi
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vahvisti tänään tiedustelulait.

Presidentti Sauli Niinistön vahvisti tänään perjantaina siviili- ja sotilastiedustelua koskevat lait. Lait tulevat voimaan kesäkuussa.

Uusi laki sisältää säännökset Puolustusvoimien tiedustelutoiminnan kohteista ja tiedustelutoiminnassa noudatettavista periaatteista, viranomaisten käytössä olevista tiedustelumenetelmistä ja toimivaltuuksien käytöstä päättämisestä sekä yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa, tiedustelukielloista ja kansainvälisestä yhteistyöstä sekä sotilastiedustelun ohjauksesta ja sotilastiedustelun valvonnasta puolustushallinnossa.

Tavoitteena on hankkia ja käsitellä tietoa Suomeen kohdistuvasta tai Suomen turvallisuusympäristön kannalta merkityksellisestä sotilaallisesta toiminnasta ylimmän valtiojohdon päätöksenteon tukemiseksi ja Puolustusvoimien tehtävien suorittamiseksi.

Lailla pyritään turvaamaan ennakkovaroituksen antaminen Suomeen kohdistuvasta sotilaallisesta uhkasta.

Eduskunta edellyttää, että puolustusministeriö antaa puolustusvaliokunnalle selvityksen uuden sotilastiedustelua koskevan sääntelyn toimivuudesta vuoden 2020 loppuun mennessä.

 

Lait hyväksyttiin yksimielisesti maaliskuussa

Eduskunta hyväksyi tiedustelulait maaliskuussa yksimielisesti. Se oli hyväksynyt aiemmin perustuslain muutoksen kiireellisenä äänin 178–13. Muutos tarvittiin, jotta suojelupoliisi ja puolustusvoimat saavat valtuudet lukea tarvittaessa sähköposteja ja muita luottamuksellisia viestejä.

Perustuslakiin kirjattua luottamuksellisen viestin suojaa voidaan rajoittaa, jos tietoa hankitaan kansallista turvallisuutta uhkaavasta toiminnasta, kuten terrorismista. Lainsäädäntöä kiirehdittiin, koska Suomen tiedustelun tason on katsottu jääneen jälkeen muista länsimaista.

Lakien hyväksyminen pitkittyi vielä kertaalleen sen jälkeen, kun ne oli jo tuotu täysistuntoon. Lakiesitykset palautettiin perustuslakivaliokunnan käsiteltäviksi muun muassa siksi, että perustuslakiasiantuntijat, professori Juha Lavapuro ja professori Martin Scheinin olivat esittäneet huolensa lakien perustuslainmukaisuudesta. Huolia liittyi ainakin syrjinnän kieltämisen sanamuotoihin ja tekniseen laitetarkkailuun.

Lakien takia eduskuntaan tulee uusi tiedusteluvalvontavaliokunta, joka keskittyy tiedustelumenetelmien valvontaan. Puolueet eivät sopineet vielä torstaina sen puheenjohtajasta, vaan hänet nimetään vasta hallituksen muodostamisen jälkeen.

Tiedusteluvalvontavaltuutetuksi nimitettiin aiemmin tässä kuussa oikeuskanslerinviraston kansliapäällikkö Kimmo Hakonen, joka aloittaa uudessa tehtävässään 1. toukokuuta.

 

Uusimmat

Fingerpori

comic