Uutiset

Professori: Tiedustelulakien ongelmat on tunnustettu ja perusoikeudet on pyritty ottamaan huomioon

Lännen Media

Viranomaiset ymmärtävät, kuinka perustavanlaatuisesti ehdotettu tiedustelulainsäädäntö kaventaa yksityisyyden suojaa. Näin sanoo lakiluonnosten julkistamistilaisuutta seurannut oikeustieteen professori

Juha Lavapuro

Turun yliopistosta. Hän on perehtynyt etenkin perusoikeuksiin sekä yksityisyyden suojaan.

– Perus- ja ihmisoikeudet on ilmeisesti pyritty valmistelussa ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon. Tunnustetaan se ongelma, joka on tämäntyyppisten merkittävien tiedusteluvaltuuksien säätämisessä, Lavapuro arvioi.

Myös tiedustelun valvontaan on kiinnitetty Lavapuron mukaan paljon huomiota ja suunniteltu, että se toteutuu monella tasolla. Valtuuksien käyttöönotto on kytketty tuomioistuimen kontrolliin. Lisäksi perustetaan erityinen tiedusteluvaltuutetun virka laillisuusvalvontaa varten.

– Erikseen valmistellaan vielä parlamentaarinen valvonta, jossa eduskuntaan tulee tiedusteluvalvontavaliokunta. Sitä tiedusteluvaltuutettu voi informoida merkityksellisistä havainnoistaan. Tämä ei muuta yleisten laillisuusvalvojien eli eduskunnan oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin asemaa, Lavapuro selvittää.

Tiedustelun käyttöönoton edellytykset on lakiluonnoksissa kohtuullisen tarkasti pyritty rajaamaan vain välttämättömiin tiedustelutoimenpiteisiin.

– Siellä asetetaan aika korkeat kriteerit sille, millä edellytyksellä tuomioistuin voi antaa luvan tiedusteluvaltuuksien käytölle.

Mahdollista on kuitenkin, että myös matti meikäläisen viestit saattavat tietoliikenteen seulonnan yhteydessä tulla viranomaisten luettavaksi.

– Ne ovat tietenkin tarpeetonta tietoa ja ne hävitetään. Mutta jos sitä ajatellaan luottamuksellisen viestin salaisuuden kannalta, niin ehdotettu lainsäädäntö antaa mahdollisuuden, että mattimeikäläisen viestien sisältö selvitetään, jos se osuu hakuehtojen piiriin, Lavapuro sanoo.

Perustuslakivaliokunta joutuu tiedustelulakeja käsitellessään ottamaan huomioon myös EU-tuomioistuimen ja Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut. Tähänastisiin ratkaisuihin on lainvalmistelussa viitattu.

– Ihmisoikeustuomioistuimessa on käsiteltävänä useita tiedusteluviranomaisten toimivaltuuksiin liittyviä asioita, Lavapuro sanoo.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic