Uutiset

Protu on nuorten aikuistumisleiri, joka kannustaa ajattelemaan itse

Nea Severidt ja Martti Tiainen istuvat katoksen alla entisen kyläkoulun pihalla Yli-Iissä.

On heidän Prometheus-leirinsä neljäs päivä. Sen teemana on yhdenvertaisuus. Iltapäiväyhteen mennessä he ovat ehtineet puhua ihmisten erilaisuudesta ja samanlaisuudesta sekä ennakkoluuloista. Välissä on ehditty myös leikkiä.

-Täällä käydään läpi niin paljon erilaisia asioita, että kaksi tuntia tuntuu kahdeksalta, mutta päivät menevät todella nopeasti, Tiainen sanoo.

Prometheus-leirillä, tuttavallisemmin protuleirillä, käsitellään yhdenvertaisuuden lisäksi esimerkiksi ihmissuhteita, tulevaisuutta, maailmankuvaa, riippuvuuksia ja identiteettiä. Niitä käydään läpi pääasiassa keskustellen, vaikka ohjaajilla on käytössään muitakin työkaluja.

-Aiheet ovat kaikilla leireillä samat, mutta ohjaajat suunnittelevat leirit itse, joten käsittelytavat voivat olla hyvinkin erilaisia, sanoo Yli-Iin leirillä ohjaajana toimiva Sofia Hemberg.

Leirin tavoitteisiin kuuluu vahvistaa leiriläisten itsetuntoa ja omien mielipiteiden arvostusta. Niillä halutaan vaalia nuorten omanarvontuntoa ja rohkaista heitä luovaan ja itsenäiseen ajatteluun. Leirin pyrkimyksenä on luoda turvallinen ympäristö vaikeiden, joillekin myös hyvin henkilökohtaisten aiheiden käsittelyyn.

-Vaikka emme tunteneet toisiamme aiemmin, jo ensimmäisenä päivänä pystyimme puhumaan itselle tärkeistä aiheista, Severidt sanoo.

Tänä vuonna protuleirin käy yli 1000 henkilöä, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Leirejä on yhteensä lähes 70. Suurin osa leireistä on suomenkielisiä, mutta niitä pidetään myös ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi järjestetään 12 teemaleiriä.

Usein leirit nähdään vaihtoehtona rippileireille, ja sellaiseksi ne ovat 1980-luvulla syntyneetkin.

-Se ei kuitenkaan ole ihan sitä. Meillä on hyvin erilaiset tavoitteet ja hyvin erilainen konsepti. Olemme omanlaisemme aikuistumisleiri, sanoo leirejä järjestävän Prometheus-leirin tuki ry:n puheenjohtaja Ansku Ahvenainen.

Suosion kasvusta huolimatta protuleirit ovat marginaalia rippileireihin verrattuna. Jälkimmäisen käy vuodessa noin 50 000 nuorta.

Nykyisin joka neljäs protuleirin käyvä nuori kuuluu johonkin uskontokuntaan. Joka kuudes heistä käy myös rippileirin.

-Suurin ero on se, että protuleirillä ei opeteta mitään, vaan leiri on pikemminkin työkalu asioiden käsittelemiseen. Ohjaajien mielipiteiden ei saa antaa vaikuttaa leiriläisiin, Hemberg sanoo.

Hemberg on käynyt Prometheus-leirin lisäksi rippileirin. Severidt ja Tiainen taas ovat valinneet protuleirin juuri vaihtoehdoksi rippileirille.

-Se oli yksi syy. Lisäksi halusin laajentaa omaa maailmankuvaani, Severidt sanoo.

Prometheus-leirejä pyöritetään lähes kokonaan vapaaehtoisvoimin, eikä leiriohjaajille makseta palkkaa. Tämän vuoksi kasvava leiriläisten määrä tuo omat ongelmansa.

-Olemme pärjänneet tähän asti hyvin sillä määrällä vapaaehtoisia, jonka olemme saaneet. Nyt olemme kynnyksellä, sillä on haaste saada vapaaehtoisten määrä pysymään kasvussa leiriläisten tahtiin, Ahvenainen sanoo.

Yhdelle leirille osallistuu vain 8–17 leiriläistä. Heidän kanssaan on kaksi ohjaajaa, viisi apuohjaajaa ja kaksi kokkia.

-Tehtävä ei ole pelkästään leirin veto, vaan myös se, että leiri ylipäänsä saadaan aikaan. Työ ei pääse loppumaan, sanoo leiriohjaaja Tanja Lukinmaa.

Muut leiriläiset ovat ilmestyneet rykelmäksi ikkunaan katsomaan, mitä terassilla tapahtuu. Koska puhe ei kuulu sisälle asti, he eivät vielä tiedä, että heitäkin rekrytoidaan pian ohjaajiksi.

-Se on itse asiassa jo käynyt mielessä, Severidt sanoo.

Rahan sijasta palkkioksi on tarjolla henkistä pääomaa. Osa ohjaajista on mukana useamman vuoden, esimerkiksi Hemberg jo toista kertaa.

-Ei tänne varmaan joka vuosi saataisi vapaaehtoisia, jos tämä ottaisi enemmän kuin antaa, Lukinmaa toteaa.

Prometheus…-leirit

Leirejä on järjestetty vuodesta 1989 lähtien. Koko toiminnan aikana leirin on käynyt yli 17 000 leiriläistä.
Syntyivät elämänkatsomustiedon oppilaiden aloitteesta vaihtoehtona rippileirille. Nykyään osa leiriläisistä kuuluu uskontokuntiin tai on käynyt rippileirin.
Leirit ovat kaikille avoimia ja uskonnollisesti sekä poliittisesti sitoutumattomia.
Vuosittain protuleirin käy noin 850 nuorta eli 1,5 prosenttia ikäluokasta. Tämän kesän leireille on tähän mennessä ilmoittautunut 1028 ihmistä, mikä on kaikkien aikojen ennätys.
Leirien hinnat ovat leiristä riippuen 231–360 euroa.
Lähde: Protu.fi

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic