Uutiset

Puheenvuoro: Löytyykö sinulta ajantasainen lääkityslista? – Jos ei, sellainen kannattaa hankkia

Lääkityslista pitäisi löytyä jokaiselta suomalaiselta, kirjoittavat asiantuntijaproviisori Annika Koivisto ja farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler Apteekkariliitosta.
Voinnin äkillinen huononeminen voi olla merkki lääkitysongelmasta. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen
Voinnin äkillinen huononeminen voi olla merkki lääkitysongelmasta. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Lähes kaikki suomalaiset käyttävät jossain elämänsä vaiheessa jotain lääkettä joko lyhytaikaisesti tai säännöllisesti. Pitkäaikaista lääkehoitoa käyttävä kohtaa apteekissa terveydenhuollon ammattilaisen useita kertoja vuodessa eli pääosin useammin kuin oman lääkärinsä.

Reseptien voimassaoloajan pidentyminen yhdestä vuodesta kahteen vuoteen on siirtänyt lääkehoitojen onnistumisen seurannan painopistettä yhä enemmän apteekkeihin, joissa suomalaiset asioivat enemmän kuin muissa terveyspalveluissa yhteensä. Joka toinen suomalainen käy apteekissa vähintään kerran kuukaudessa.

 

Apteekkien kokemusten ja selvitysten mukaan lääkehoitojen onnistumisessa on paljon parantamisen varaa. Maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut, että jopa puolet pitkäaikaisista lääkehoidoista ei toteudu suunnitellusti. Usein syynä ovat huono hoitoon sitoutuminen ja lääkitysongelmat.

Lääkitysongelmien tunnistaminen voi olla vaikeaa. Jos voinnissa tapahtuu äkillinen huononeminen tai esiintyy huimausta tai kaatumista, se on yleensä merkki lääkitysongelmasta. Lääkitysongelmien riski lisääntyy ikääntymisen ja lääkemäärän kasvun myötä.

Turvallisen lääkehoidon A ja O on ajantasainen lääkityslista, joka sisältää kaikki käytetyt resepti- ja itsehoitolääkkeet, luontaistuotteet sekä vitamiinit ja muut ravintolisät. Se pitäisi löytyä jokaisen suomalaisen taskusta.

Lista on erityisen tärkeä silloin, kun joku toinen henkilö jakaa lääkkeet tai kun ei itse esimerkiksi muistisairauden vuoksi kykene kertomaan lääkityksestään. Lääkityslistasta näkyy lääkehoidon kokonaisuus, ja siitä terveydenhuollon ammattilainen huomaa helposti mahdollisia ongelmia, kuten yhteensopimattomuuksia ja päällekkäisiä lääkityksiä.

 

Lääkityslista on tärkeä myös äkillisen sairaskohtauksen tai tapaturman sattuessa. Esimerkiksi tieto verenohennuslääkkeen käytöstä on onnettomuustilanteessa tärkeä.

Lääkityslistan voi täyttää ja tulostaa esimerkiksi osoitteessa apteekki.fi (> apteekkipalvelut > lääkityslista) tai pyytää apteekista valmista lääkityslistapohjaa. Apteekit myös neuvovat mielellään lääkityslistan täyttämisessä.

Annika Koivisto Kuva: Apteekkari Liitto
Annika Koivisto Kuva: Apteekkari Liitto

Epäiltäessä lääkehoidon ongelmia tarkistetaan aina ensimmäiseksi lääkityslista ja päivitetään se yhdessä asiakkaan tai omaisen kanssa. Lääkityslistan ajantasaistamisen voi tehdä lääkäri, sairaanhoitaja, farmaseutti tai proviisori yksin tai moniammatillisena yhteistyönä. Mahdollisista lääkitysmuutoksista päättää kuitenkin aina lääkäri.

Apteekkien tarjoama lääkityksen tarkistuspalvelu on usein riittävä lääkitysongelmien korjaamiseen. Joskus tarvitaan kuitenkin syvällisempää lääkehoidon arviointia. Lääkityksen tarkistus ja eritasoiset arvioinnit ovat apteekkien maksullisia lisäpalveluita.

 

Lääkitysturvallisuutta voidaan parantaa merkittävästi lääkkeiden koneellisella annosjakelulla. Se on käytössä monien kuntien kotihoidossa ja hoivakodeissa, mutta palvelu helpottaa myös omaishoitajan arkea. Palvelua tarjoava apteekki toimittaa asiakkaan säännöllisesti käyttämät lääkkeet pakattuina koneellisesti kerta-annospusseihin yleensä kahden viikon erissä.

Charlotta Sandler Kuva: Mikko Kakela
Charlotta Sandler Kuva: Mikko Kakela

Annosjakelupalvelun avulla lääkkeiden jakovirheiltä vältytään ja myös lääkehävikki vähenee, kun kotiin ei kerry turhia lääkkeitä. Omaishoitajan on helppo huolehtia otetuista lääkkeistä, sillä jokaiseen annospussiin on selkeästi merkitty asiakkaan nimi, lääkkeiden nimet ja vahvuudet sekä lääkkeiden ottoajankohta.

Annosjakelupalveluun kuuluu ajantasainen lääkityslista ja lääkitysturvallisuutta parantava kokonaislääkityksen tarkistus annosjakelun alkaessa ja aina lääkitysmuutosten yhteydessä. Kela korvaa tietyin kriteerein osan palvelun hinnasta.

Asioinnin keskittäminen yhteen apteekkiin on lääkitysturvallisuuden kannalta paras vaihtoehto. Lähiapteekista saa lääkkeet nopeasti ja lääkehoidon kokonaisuuden arvioinnissa voidaan ottaa huomioon asiakkaan käyttämät itsehoitolääkkeet, luontaistuotteet ja ravintolisät. Monet niistä vaikuttavat merkittävästi lääkärin määräämän lääkehoidon tehoon.

Uusimmat

Fingerpori

comic