Uutiset

Puheterapeutit: Liian moni lapsi jää ilman puheterapiaa

Suuressa osassa Suomen kuntia puheterapian tarpeessa olevat lapset eivät saa kielelliseen kehitykseensä riittävästi puheterapeutin tukea, arvioi Suomen Puheterapeuttiliitto.

Tämä johtuu liiton mukaan puheterapiapalveluiden liian vähäisestä saatavuudesta.

-Alueellisia eroja on paljon, mutta parhaiten resursoiduillakin alueilla kuntoutus on usein liian harvajaksoista tai se joudutaan lopettamaan, vaikka edellytyksiä kuntoutumiseen ja tarvetta kuntoutukselle vielä olisi, liiton toiminnanjohtaja Heta Piirto sanoo.

Liiton mukaan puheterapeutteja koulutetaan Suomessa tällä hetkellä liian vähän.

-Arvioimme mukaan koulutusmäärämme tulisi jopa kaksinkertaistaa yliopistojen koulutusohjelmissa, jotta kaiken ikäisten kansalaisten palveluntarve voitaisiin turvata, Piirto sanoo.

Piirto arvioi, että nykyisin sekä vanhempien että terveydenhuollon henkilökunnan tietoisuus lasten kielellisistä taidoista on lisääntynyt, ja palvelujen piiriin osataan hakeutua ja ohjata aiempaa varhemmin.

-Tämä on positiivista kehitystä, sillä kielellisiin vaikeuksiin voidaan parhaiten vaikuttaa ennaltaehkäisevästi ja mahdollisimman varhain.

Alueelliset erot puheterapiaan pääsyssä ovat tuttu ilmiö myös Oulun yliopiston logopedian professorille ja Oulun yliopiston Lapsenkielen tutkimuskeskuksen johtajana toimivalle Sari Kunnarille.

Kunnarin mukaan puheterapeuteille ohjautuu tällä hetkellä yhä enemmän lapsia, vaikka tieteellistä näyttöä siitä, että kielelliset vaikeudet olisivat lisääntyneet, ei ole.

Ilmiö voi hänen mukaansa johtua siitä, että sekä vanhemmat että neuvoloiden henkilökunta ovat aiempaa tietoisempia kielellisten vaikeuksien olemassaolosta.

-Toisaalta on myös esitetty, että vanhempien ja lasten välinen, kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus on vähentynyt tässä digitalisoituvassa yhteiskunnassa, mikä osaltaan voi myötävaikuttaa kielellisten vaikeuksien esiintymiseen. Tästä ei ole kuitenkaan vielä vahvaa tieteellistä näyttöä, Kunnari korostaa.

Lapsenkielen tutkimuskeskuksessa onkin parhaillaan alkamassa tutkimushanke, jossa selvitetään puheterapeuttisen kuntoutuksen saatavuutta, alueellisia eroja ja kuntoutuksen vaikuttavuutta. LM-HäSa

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic