Uutiset

Puolustusministeriön karenssipäätöksestä kaksi kantelua oikeuskanslerille

Puolustusministeriö arvioi kenraali evp. Jarmo Lindbergin sopimusrikkomuksen vakavaksi, mutta päätti silti jättää sopimussakon perimättä. Päätöksestä on kanneltu oikeuskanslerille.
Puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti pitää karenssiasiassa tehtyä päätöstä lain mukaisena. Juustin tekemästä päätöksestä on jätetty kaksi kantelua oikeuskanslerille. Arkistokuva. Kuva: Pekka Lassila
Puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti pitää karenssiasiassa tehtyä päätöstä lain mukaisena. Juustin tekemästä päätöksestä on jätetty kaksi kantelua oikeuskanslerille. Arkistokuva. Kuva: Pekka Lassila

Puolustusvoimien entistä komentajaa, kenraali evp. Jarmo Lindbergiä koskevasta karenssipäätöksestä on jätetty kaksi kantelua oikeuskanslerille. Puolustusministeriön päätöksen mukaan Lindberg rikkoi vakavasti karenssisopimusta, mutta häneltä ei kuitenkaan peritty sopimuksessa määriteltyä sakkoa sopimusrikkomuksesta. Kyse on siitä, että Lindberg perusti Suomalainen kenraalikonsultointi Oy:n, mutta ei ilmoittanut puolustusministeriöön yrityksen perustamisesta karenssisopimuksen mukaisesti.

Viime viikolla julkistetun päätöksen ovat allekirjoittaneet puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti ja osastopäällikkö, ylijohtaja Raimo Jyväsjärvi. Juusti on asiassa päättäjänä ja Jyväsjärvi esittelijänä.

Ensimmäisessä oikeuskanslerinvirastoon jätetyssä kantelussa pidetään puolustusministeriötä jäävinä arvioimaan karenssisopimuksen noudattamista. Toisessa kantelussa arvostellaan puolestaan ministeriön päätöstä sopimussakon sivuuttamisen osalta. Kantelijat ovat yksityishenkilöitä.

Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen on pitänyt puolustusministeriön päätöstä karenssiasiassa ristiriitaisena. Tolvanen perehtyi viime viikolla toimituksen pyynnöstä Lindbergin karenssisopimukseen, ministeriön päätökseen ja asiaa koskevaan lainsäädäntöön.

– Kyllä se (ministeriön päätös) vaikuttaa erikoiselta ja hyvin ristiriitaiselta. Ensin vakavasti moititaan, mutta sitten todetaan, että ei ryhdytä toimenpiteisiin, Tolvanen sanoi. Hän ihmetteli milloin sopimussakko määrättäisiin, jos näin ei tehdä edes vakavan sopimusrikkomuksen kohdalla.

Karenssiasian selvittely alkoi, kun Lännen Media uutisoi Lindbergin perustaneen Suomalainen kenraalikonsultointi Oy:n kesken karenssisopimuksen voimassaolon. Hävittäjävalmistaja Lockheed Martinin konsultiksi siirtyneellä Lindbergillä oli puolustusministeriön kanssa sopimus, joka rajoitti hänen siirtymistään toisen työnantajan palvelukseen tai yritystoiminnan aloittamista kuuden kuukauden ajan virkauran päättymisen jälkeenkin. Viime torstaina Lockheed antoi Lindbergille potkut konsulttitehtävästä.

Lindberg siirtyi reserviin 1. elokuuta vuonna 2019. Hän perusti lähipiirinsä kanssa Suomalainen kenraalikonsultointi Oy:n tammikuussa 2020. Yhtiön yritystunnus on tullut voimaan 9. tammikuuta tänä vuonna. Karenssisopimus oli voimassa saman kuukauden loppuun saakka, joten karenssiaika olisi muodostunut enintään kolmen viikon mittaiseksi.

Ministeriön mukaan Lindbergin olisi pitänyt ilmoittaa Puolustusministeriöön yritystoiminnan aloittamisesta. Ilmoitus pitää tehdä, jotta ministeriö voi kuulemisen jälkeen arvioida mahdollista karenssiajan aloittamista, joka olisi Lindbergin tapauksessa voinut siis olla noin kolme viikkoa.

Rajoitusehdon tullessa voimaan virkamiehelle maksetaan korvaus, joka on suuruudeltaan enintään virkamiehen puolen vuoden palkka. Sopimuksen sanktiopykälän mukaan mahdollisesta sopimusrikkomuksesta virkamiehen on maksettava sopimuksen mukainen kokonaiskorvaus kaksinkertaisena.

”Mikäli virkamies rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, virkamies on velvollinen suorittamaan viranomaiselle sopimussakkona tämän sopimuksen mukaisen kokonaiskorvauksen määrän kaksinkertaisena”, sopimuksessa todetaan. Sopimuksessa ei ole mainintaa viranomaisella olevasta harkintavallasta sopimussakon suhteen. Komentaja Lindbergin verotettavat ansiotulot olivat 2017 vuonna 146 136 euroa.

Ministeriön karenssipäätöksessä on professori Tolvasen mukaan huomionarvoista se, että päätöstä sopimussakon perimättä jättämisestä ei perustella lainsäädännöllä. Hänen mukaansa sopimuksen perusteella sopimussakko olisi määräytynyt jäljellä olevan karenssiajan perusteella. …

Puolustusministeriön kansliapäällikön Jukka Juustin mukaan mahdollista Lindbergiä koskevan sopimussakon määrää ei ole edes laskettu ministeriössä. Hän on aiemmin kertonut pitävänsä ministeriön päätöstä lain mukaisena. Juusti ei ole kuitenkaan osannut yksilöidä, mihin lainsäädäntöön päätös sakon perimättä jättämisestä perustuu.

Puolustusministeriön mukaan karenssisopimusten tavoitteena on yleisen luottamuksen säilyminen viranomaisen puolueettomaan, lailliseen ja hyvän hallinnon mukaiseen toimintaan.

Jarmo Lindberg on kiistänyt rikkoneensa karenssisopimustaan. Hänen mukaansa perustetusta yhtiöstä ei ole ilmoitettu ministeriöön, koska ”ei ole mitään ilmoitettavaa, kun ei ole mitään toimintaa.”

Osakeyhtiölain perusteella yritystoiminta kuitenkin alkaa rekisteröinnistä. Lain mukaan ”osakeyhtiö on osakkeenomistajistaan erillinen oikeushenkilö, joka syntyy rekisteröimisellä”.

Uusimmat

Fingerpori

comic