Uutiset

Puolustusvoimat pureutuu turvavöiden käytön ja valvonnan puutteisiin

Puolustusvoimat pureutuu turvavöiden käytön, käytettävyyden ja valvonnan puutteisiin. Raaseporin Skogbyn tasoristeysonnettomuuden turvallisuustutkinta kehotti Puolustusvoimia kiinnittämään asiaan huomiota.

Puolustusvoimilla on olemassa ohjeet vöiden käytöstä ja käytön valvonnasta ovat olemassa. Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnan ja varusmieskyselyn perusteella maastokuorma-auton kuormatilaistuimien turvavöitä on vaikea käyttää taisteluvarustuksessa ja vöiden käytön laiminlyönti on yleistä. Turvavöiden käytön valvonta on vaikeaa eikä suju tehokkaasti.

Pääesikunnan koulutusosaston palvelusturvallisuusupseerin, majuri Panu Kekonin mukaan Puolustusvoimat teki alkuvuodesta koulutusvideon, jossa turvavöiden käyttö ja käytön valvonta ovat tärkeänä osana. Niin ikään joukkoja on muistutettu ohjeilla ja määräyksillä siitä, että koulutus pitää olla annettuna tietyllä tavalla ja sen päälle vöiden käyttöä pitää muistaa valvoa.

Kekonin mukaan kaikille varusmiehille annettavan liikenneturvallisuuskoulutuksen henkilökuljetusaiheeseen kuuluu koulutus, jossa harjoitellaan toiminta kuormatilaistuimissa sekä niiden turvavöiden käyttö ja säätäminen. Koulutuksen tulee tapahtua palkatun henkilöstön johtamana.

Käskytyksellä pyritään nyt siihen, että koulutus sujuu kaikissa joukoissa juuri sillä tavalla kuin on tarkoitettu. Onnettomuustutkintakeskuksen turmatutkinnan varusmieskyselystä käy ilmi, että osassa joukko-osastoista koulutus ja valvonta on viety läpi ohjeistusta kevyemmällä otteella.

Kyselyn perusteella koulutuksen laatu vaihtelee paljon. Osalle koulutus on ollut pikainen muodollisuus tai maininta, että turvavöitä pitää käyttää. Osa kertoo, ettei ole saanut koulutusta turvavöiden ja istuimien käytöstä.

-Tämä on iso organisaatio ja pitää vaan varmistaa se, että asia tehdään kaikkialla samalla tavalla, Kekoni toteaa.

Valvonta heittää edelleen kinkkisen haasteen, sillä pressulla peitettyjen ja pimeiden maastokuorma-autojen lavojen vahtaaminen ei ole aivan helppoa. Kouluttaja tai kuljettaja voi tarkistaa tilanteen, mutta mitä sen jälkeen tapahtuu, on toinen juttu.

-Loppujen lopuksi henkilön pitää itse huolehtia, että käyttää turvavöitä kuten jokapäiväisessä liikenteessä, Kekoni muistuttaa.

Puolustusvoimat aloittaa pohdinnan myös siitä, kuinka turvavöiden käytettävyyttä voidaan mahdollisesti parantaa. Kekoni ei osaa arvioida tarvittavia teknisiä ratkaisuja eikä niiden kustannusta.

Niin ikään Puolustusvoimat pureutuu harjoitusten todellisten riskien tunnistamiseen ja nimeämiseen, kuten Onnettomuustutkintakeskus suosittaa tekemään. Se on myös Puolustusvoimien omien havaintojen mukaan tarpeellista.

-Se (riskiarviointi) kuuluu olennaisena osana toimintaan, mutta kuten tutkintaselostuksesta käy ilmi, se ei ole kaikilta osin aina riittävän yksityiskohtaista. Sitä pitää viedä vain eteenpäin, järjestää koulutusta ja tehdä toimenpiteitä.

Kekonin mukaan Puolustusvoimat kehittää riskiarviointia jatkuvasti, eikä ongelmia ole tuoreen tutkinnankaan perusteella esimerkiksi kuljettajien lepoajoissa tai ajo-ohjeissa. Nyt tutkintatiedot antavat kehittämiselle uutta evästystä.

-Koulutusta on jo lisätty ja tarkennettu. Se jatkuu vielä, että saadaan asia vietyä kentälle läpi siten, että riskien arviointia tehdään jatkuvasti.

Puolustusvoimat toteaa tutkintalausunnossaan, että harjoituksissa käytettävät lomakkeet mahdollistavat yksityiskohtaisen riskien arvioinnin. Puute on enemmän siinä, miten lomaketta käytetään, joten perustetta lomakkeen käytöstä tullaan tarkentamaan tai muotoilemaan uudelleen.

Kekoni arvio, että onnettomuus on vaikuttanut myös siten, että joukot ottavat tasoristeykset entistä tarkemmin huomioon.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic