Uutiset

Puolustusvoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg ei saa syytettä palvelusrikoksesta

Syyteharkinta liittyi Lemmenjoki-tapauksen jälkiselvittelyyn. Syyttäjä Sampsa Hakalan mukaan asiassa ei ole näyttöä kenraalin syyllistymisestä tahalliseen tai edes huolimattomuudesta tehtyyn palvelusrikokseen.
Puolustusvoimien ex-komentaja Jarmo Lindberg. Arkistokuva. Kuva: Joel Maisalmi.

Entinen Puolustusvoimien komentaja, kenraali evp. Jarmo Lindberg ei saa syytettä palvelusrikoksesta. Asiasta kertoo erikoissyyttäjä Sampsa Hakala valtakunnansyyttäjän toimistosta.

Lindbergiä koskevassa syyteharkinnassa oli kyse siitä, miten Lindberg toimi Inarissa Lemmenjoella järjestetyn vapaaehtoisen harjoituksen jälkiselvittelyn aikana. Harjoitus järjestettiin 22.-24. syyskuuta vuonna 2017. Syyttäjän mukaan asiassa ei ole syytteen nostamisen edellyttämää näyttöä kenraalin syyllistymisestä tahalliseen tai edes huolimattomuudesta tehtyyn palvelusrikokseen.

Esitutkinnan perusteella syyttäjä katsoo, että Puolustusvoimien komentajan ensivaiheessa saamat tiedot Lemmenjoen harjoitusta johtaneen eversti Markus Päiviön käyttäytymisestä harjoituksessa olivat olleet lähinnä alustavia esitietoja ja sellaisina epätäsmällisiä.

”Saamiensa tietojen perusteella Puolustusvoimain komentaja on ollut oikeutetusti siinä käsityksessä, että everstin asia oli Ilmavoimien esikunnan selvitettävänä, ja Ilmavoimien komentaja määrää tarvittaessa esitutkinnan suoritettavaksi.”, syyttäjä toteaa tiedotteessaan.

Syyttäjän mukaan Puolustusvoimain komentaja ei ollut myöskään viivytellyt Ilmavoimien komentajaa Sampo Eskelistä koskevan esitutkinnan aloittamisessa.

Syyttäjän mukaan arvio siitä, onko Ilmavoimien komentajaa ollut syytä epäillä rikoksesta, on voitu tehdä vasta Lemmenjoen harjoitusta johtanutta everstiä koskeneen esitutkinnan valmistuttua. Tämän jälkeen Puolustusvoimain komentaja oli ilman aiheetonta viivytystä määrännyt esitutkinnan aloitettavaksi Ilmavoimien komentajan asiassa, syyttäjä toteaa.

Helsingin hovioikeus tuomitsi viime kesäkuussa Karjalan Lennoston entisen komentajan eversti Markus Päiviön sakkorangaistukseen esimiesaseman väärinkäyttämisestä, palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta. Tuomio tuli Lemmenjoella syyskuussa 2017 järjestetyn harjoituksen tapahtumista. Oikeus katsoi, että Päiviö oli käyttäytynyt sopimattomasti ja epäasiallisesti sekä loukannut sanomisillaan harjoitukseen osallistuneita henkilöitä.

Päiviö tuomittiin maksamaan sakkoa yhteensä 3000 euroa. Lisäksi hänet tuomittiin maksamaan kärsimyskorvausta nimittelyn kohteeksi joutuneelle Nurmeksen kaupunginjohtajalle 1200 euroa. Päiviö siirtyi reserviin viime keväänä.

Ilmavoimien komentajana harjoitukseen aikaan toiminut Sampo Eskelinen sai puolestaan sakkotuomion palvelusrikoksesta. Kesäkuussa annetun tuomion mukaan hän ei käynnistänyt viipymättä esitutkintaa alaisestaan eli Markus Päiviöstä. Oikeus piti Eskelisen menettelyä vahingollisena.

”Esitutkinnan viivästyminen on ollut omiaan aiheuttamaan erityisesti harjoitukseen osallistuneiden ja lennoston henkilökunnan keskuudessa sen käsityksen, että korkeassa upseerinvirassa olevia ei kohdella oikeudenhoidossa samalla tavoin kuin muita sotilaita”, tuomiossa todettiin.

Eskelinen tuomittiin 30 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen. Hän joutui maksamaan yhteensä 1770 euroa. Myös Eskelinen siirtyi reserviin viime keväänä. Hän valitti tuomiostaan korkeimpaan oikeuteen, joka järjesti Eskelisen asiasta joulukuussa suullisen käsittelyn. Oikeus ei ole vielä antanut asiassa ratkaisua.

Komentoketju etenee Puolustusvoimissa siten, että sakkotuomion saaneen Eskelisen kurinpitoesimies oli Lemmenjoen aikaan komentaja Lindberg.

Kenraali Lindberg ilmoitti viime tammikuussa, että hän ei tavoittele jatkokautta. Hän siirtyi reserviin 1. elokuuta. Heinäkuussa tehdyllä viimeisellä virkamatkallaan Washingtonissa Lindberg palkittiin Yhdysvaltain puolustusvoimien Legion of Merit –kunniamerkillä. Puolustusvoimien mukaan hän sai sen ansioistaan komentajakaudellaan vuosina 2014-2019.

Uusimmat

Fingerpori

comic