Uutiset

Rahankeräämistä hyväntekeväisyyteen helpotetaan - yksittäinen henkilö ei saisi jatkossakaan lupaa keräyksen järjestämiseen

Rahankeräyslakiin ollaan tekemässä isoa remonttia.

Viime aikoina on uutisoitu esimerkiksi Aleksi Valavuoren rahankeräysrikoksesta ja Brother Christmasin hyväntekeväisyystoiminnan epäselvyyksistä.

Aleksi Valavuori sai sakot lievästä rahankeräysrikoksesta Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Oikeuden mukaan Valavuori olisi tarvinnut luvan rahankeräykseen, jonka hän järjesti viime talvena Venezuelan hiihtäjän saamiseksi Lahden MM-kisoihin.

Helsingin Sanomat kertoi viikonloppuna Brother Christmas -yhdistyksen toimintaan liittyvistä epäselvyyksistä. Julkisuudessa naamioituneena esiintyvä Ari Koponen on Brother Christmas -yhdistyksen perustaja ja keulahahmo. Hän kiistää pitäneensä itsellään avustajien rahoja.

Onko rahan kerääminen hyväntekeväisyyteen Suomessa tällä hetkellä liian vaikeaa?

Sisäministeriön ylitarkastaja Sini Lahdenperän mukaan rahankeräysluvan hakeminen poliisilta tai Poliisihallitukselta on pitkä prosessi, joka kestää keskimäärin 5 tai 6 kuukautta.

-Sinne pitää toimittaa aika kattava määrä tietoa, että luvan saa. Tämä aiheuttaa ongelmia, kun avuntarve on välitön ja keräys pitäisi käynnistää nopeasti. Spontaanit hyväntekeväisyyskeräykset ovat karsiintuneet kokonaan pois, Lahdenperä sanoo Lännen Medialle.

 

Byrokraattinen pienille järjestöille

Rahankeräyslain uudistusta valmistellut työryhmä on kuullut järjestöjä ja erilaisia kansalaistoimijoita hankkeen aikana. Lahdenperän mukaan erityisesti pienet yhdistykset ja kansalaistoimijat ovat kritisoineet nykyistä lakia.

-Osa yhdistyksistä ei lähde hakemaan rahankeräyslupaa. Se koetaan byrokraattisesti rasittavaksi pienelle yhdistykselle, jolla ei ole välttämättä osaamista ja voimavaroja.

Uudessa laissa pienkeräyksen voisi järjestää ilman rahankeräyslupaa vain poliisilaitokselle tehtävällä ilmoituksella. Lahdenperän mukaan pienkeräyksen tuotto ei saisi ylittää 10 000 euroa.

-Paikallistasolta löytyy piilevää hyväntekeväisyystahtoa, mutta sen toteuttamiseksi ei ole tällä hetkellä keinoja. Ilmoitusmenettely olisi siihen vastaus, Lahdenperä sanoo

 

Kolmannen sektorin asema täytyy turvata

Rahankeräyslakia on joissain julkisissa puheenvuoroissa syytetty muinaisjäänteeksi. Lahdenperä kertoo, että työryhmä selvitti aluksi, onko koko rahankeräyslailla yleensä virkaa. Suomen järjestelmä on hyvin uniikki.

Esimerkiksi naapurimaista Norjassa ja Ruotsissa ei ole lainkaan rahankeräyslainsäädäntöä. Tanskassa on ilmoitusmenettely viranomaiselle, mutta siellä ei ole rajoitettu rahankeräyksen järjestäjää tai keräystarkoitusta.

Koko rahankeräyslain kumoaminen nähtiin liian suurena uhkakuvana kansalaisjärjestöille.

-Suomessa on ollut pitkään lupamenettely ja sillä turvataan nimenomaan kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksia. Yrityssektori suljetaan pois keräyskentältä. Se on edelleen tarpeellista, Lahdenperä sanoo.

Hänen mukaansa rahankeräyslain tarkoitus on kansalaisjärjestöjen aseman turvaaminen ja valvonnan toteuttaminen. Viranomainen valvoo etukäteen, kuka keräyksen järjestää ja jälkikäteen tarkistetaan tilitykset.

-Se karsii varmasti rahankeräysten vilpillistä tarkoitusta, että on järjestelmä ja valvonta olemassa, Lahdenperä sanoo.

Suomessa haetaan vuosittain vähän reilut 600 rahankeräyslupaa Poliisilta ja Poliisihallitukselta. Lahdenperän mukaan määrissä on ollut viime vuosina pientä kasvua. Rahankeräysrikosten määrät ovat pysyneet pääasiassa alle kahdessakymmenessä tapauksessa vuodessa.

 

Uusi laki tulisi voimaan 2019 keväällä

Uudessa laissa keräyksen järjestämisen edellytyksenä olisi joko Poliisihallituksen myöntämä toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa tai poliisilaitokselle tehtävä pienkeräysilmoitus.

Luvanvaraisissa keräyksissä lain pääsääntönä on keräystarkoituksen yleishyödyllisyys. Keräyksen järjestäjän tulee olla Suomessa rekisteröity yhdistys tai säätiö.

Lahdenperän mukaan isoin muutos uudessa laissa olisi se, että kaikille kerääjille ei olisi enää yhtä lupamenettelyä.

-Rahankeräyksen järjestäjillä on erilaiset tarpeet. On niitä, jotka haluavat jatkuvasti kerätä ja tarvitsevat pitkäjänteisyyttä toimintaansa. Tarvitaan myös nopealla aikavälillä käynnistettäviä keräyksiä pienemmille rahasummille, mutta rahat tarvitaan pian.

Lakiehdotus on lausuntokierroksella 14. maaliskuuta asti. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkusyksystä 2018 ja voimaan uusi rahankeräyslaki tulisi keväällä 2019.

Lahdenperä uskoo vahvasti, että uusi rahankeräyslaki hyväksytään Arkadianmäellä. Lakia on valmistettu laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

-Kuulemisista on jäänyt sellainen tunne, että tällä on menestysmahdollisuuksia. Kahden eriytetyn menettelyn malli on saanut sidosryhmiltä ja kansanedustajilta hyvää palautetta.

 

Kolmen hengen porukka voi järjestää keräyksen

Voiko yksittäinen kansalainen järjestää uuden lain myötä rahankeräyksen hyväntekeväisyyteen?

-Tavallinen yksityinen henkilö ei voi järjestää keräystä, mutta tässä ehdotetaan pienempimuotoisiin keräyksiin vähintään kolmen henkilön muodostamaa ryhmää. Heillä olisi oikeus käynnistää jatkossa keräys, Lahdenperä vastaa.

Näiden kolmen ihmisen pitää olla Suomessa pysyvästi asuvia täysi-ikäisiä henkilöitä. Poliisi tarkistaa heidän rikosrekisterinsä edellisen viiden vuoden ajalta.

Pienkeräykseltä ei edellytettäisi enää yleishyödyllisyyttä. Keräysmahdollisuutta on kuitenkin rajoitettu niin, että rahaa ei saisi kerätä elinkeinotoimintaan tai yksityishenkilön ja perheen varallisuuden kasvattamiseen.

Lahdenperä muistuttaa, että kolmen henkilön muodostama ryhmä ei ole täysin uusi avaus.

-Voimassa olevassa laissa rekisteröimätön yhdistys voi järjestää keräyksen, mutta siltä on edellytetty tilapäistä luonnetta. Tällöin yksittäiset henkilöt ovat liittyneet yhteen ja keränneet rahaa esimerkiksi jossain onnettomuustapauksessa, Lahdenperä kertoo.

Jatkossa pienkeräysilmoituksen voisi tehdä poliisilaitokselle sähköisen järjestelmän kautta. Lupaa on haettava kaksi arkipäivää ennen keräyksen aloittamista.

-Viranomaisille pitää turvata jonkinmoinen mahdollisuus käydä keräyksen toteuttajien taustatiedot läpi.

 

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti