Uutiset

Rajoituslakia jatketaan vuoden 2021 loppuun – eduskunta päättää asiasta syksyllä

Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistuksia ja investointeja rajoittavan lain voimassaoloaikaa pidennetään vuodella eli vuoden 2021 loppuun asti.

Nykyisellään rajoituslain voimassaolo päättyisi vuoden 2020 lopussa. Lakimuutosehdotus tulee eduskunnan päätettäväksi syksyllä.

Maakuntauudistusta valmistelevat muutosjohtajat toivoivat Lännen Median tekemässä kyselyssä (11.7.) sitä, että kuntien mahdollisuuksia ulkoistaa sote-palvelujaan rajoitettaisiin nykyistä tiukemmin.

Enemmistö kyselyyn vastanneista muutosjohtajista piti nykyistä rajoituslakia riittämättömänä, vaikka lakia on jo kertaalleen kiristetty.

Muutosjohtajien mukaan kuntien tekemät ulkoistamissopimukset voivat haitata merkittävistä tulevien maakuntien toimintaa ja palveluiden organisointia uudelleen.

-Tällä hetkellä on todettu selvästi se, että rajoituslain voimassaoloa jatketaan vuodella. Siitä, tehdäänkö lakiin sisällöllisiä muutoksia, ei ole vielä käyty keskusteluja, hallitusneuvos Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo.

Järvisen mukaan sisältöön liittyvät keskustelut käydään vasta kesälomien jälkeen, jolloin maakunta- ja sote-uudistuksen työstäminen jatkuu uudelleen.

-Kun laki aikoinaan säädettiin ja sen voimassaoloaikaa jatkettiin, kunnat eivät olleet innostuneita koko laista, mutta maakuntavalmistelussa olevat ihmiset ovat pitäneet sitä tarpeellisena, Järvinen sanoo.

Maakunnille mahdollisuus irtisanoa sopimukset

Voimassa oleva rajoituslaki lähtee siitä, että kuntien tekemissä sote-sopimuksissa pitää olla irtisanomismahdollisuus, jos kunta ulkoistaa yli 30 prosenttia sote-palveluistaan tai se vuokraa kunnan ulkopuolelta tiloja sote-palveluiden käyttöön.

Lisäksi rajoituslailla on puututtu siihen, millaisia sote-investointeja kunta voi tehdä ilman valtionneuvoston lupaa.

-Laki estää kuntia tekemistä yli viiden miljoonan euron arvoisia sopimuksia sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksia koskevista investoinneista, Järvinen sanoo.

Järvisen mukaan sopimuksiin vaadittava irtisanomisehto ei tarkoita sitä, että tulevat maakunnat automaattisesti alkaisivat sanoa irti kuntien tekemiä sopimuksia.

-Ei maakunnan ole pakko irtisanoa kuntien tekemiä sopimuksia, jos se toteaa, että sopimus on hyvä. Maakunnat arvioivat itse, onko sopimusta syytä irtisanoa.

Rajoituslain saamista voimaan kiirehdittiin sen jälkeen, kun Meri-Lapin kunnat tekivät mittavan, viidentoista vuoden sopimuksen Mehiläisen kanssa.

Sopimuksen myötä Mehiläinen vastaa alueen perusterveydenhoidosta sekä isosta osasta Länsi-Pohjan keskussairaalan toimintaa.

Laki on ainoa tapa puuttua kuntien itsehallintoon

Suomessa kuntien itsemääräämisoikeus on vahva, eikä kuntien tekemiin sopimuksiin voi puuttua muutoin kuin lainsäädännön kautta.

-Muuta keinoa ei ole, koska kunnilla on itsehallinto. Lisäksi lainsäädännön pitää täyttää sellaiset kriteerit, jotka perustuslakivaliokunta voi hyväksyä. Rajoituslakikin on aikanaan ollut perustuslakivaliokunnan käsittelyssä, Järvinen sanoo.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic