Uutiset

Raportti: Jäämeren rata toistaiseksi jäihin – Saamelaiskäräjien puheenjohtaja epäilee, ettei hanketta ole vielä haudattu

Selvitystyöryhmän mukaan ratahanke ei olisi taloudellisesti kannattava, ja se uhkaisi pohjoisen Suomen luontoa.
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio (oik.) arktisten maiden ympäristöministerien kokouksessa Arktikumissa vuonna 2018. Kuva: Jussi Leinonen

Jäämeren rata ei toteudu näillä näkyminen, selviää Suomen ja Norjan välisen selvitystyöryhmän raportissa. Raportin mukaan jatkotoimenpiteitä ratahankkeen edistämiseksi ei tällä erää tehdä.

Jäämeren rata ei olisi selvityksen mukaan taloudellisesti kannattava minkään selvityksessä tarkastellun rahoitusmallin mukaan.

Radan vuotuisen kuljetusmäärän tulisi olla noin 2,5 miljoonaa tonnia, jotta radan vuosittaiset ylläpitokustannukset saataisiin katettua. Tällaiset kuljetusmäärät eivät ole tämän hetken tietojen perusteella realistiset. Alueen elinkeinotoiminnassa tai eri liikennemuotojen kustannuksissa pitäisi tapahtua merkittäviä muutoksia, jotta 2,5 miljoonan tonnin kuljetusmääriin päästäisiin.

Hanke huolestuttaa edelleen saamelaisia

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio on tyytyväinen selvityksen tulokseen, mutta hän ei usko, että hanketta on vielä kokonaan haudattu.

– Tiedotteessa käytetään hyvin ympäripyöreitä sanamuotoja. Siinä jätetään tilannetta vähän auki, Sanila-Aikio sanoo Lännen Medialle.

Sanila-Aikio epäilee, että ratahanketta edistetään tällä hetkellä suljettujen ovien takana. Tällä hän viittaa liikenne- ja viestintäministeriön raideliikenteen kilpailutusta käsittelevän tiedotteen mainintaan, että Suomi pyrkii edistämään rataverkon ydinverkkokäytävän kehittämistä Helsingistä pohjoiseen.

Sanila-Aikio on huolissaan myös siitä, että tällä hetkellä Jäämeren rata on merkitty Lapin maakuntaliiton Pohjois-Lapin maakuntakaavaluonnokseen. Kaavaluonnos on tällä hetkellä lausuntokierroksella. Hän toivoo, että uusi selvitys vaikuttaa siihen, ettei kaava mene läpi.

Rata olisi vahingollinen luonnolle ja saamelaisille

Jäämeren radalla olisi selvityksen mukaan monenlaisia vaikutuksia ympäristöön ja saamelaisiin.

Sanila-Aikio pitää ratahanketta erittäin vahingollisena sekä saamelaiskulttuurille että Lapin luonnolle.

– Se muuttaisi luonnonolosuhteita täydellisesti niin maalla kuin vedessä. Kun luonto muuttuu, eläimet tai kalat joutuvat sopeutumaan siihen tai sitten ne kuolevat. Tämän jälkeen saamelaisten mahdollisuudet harjoittaa omaa kulttuuriaan perinteisine elinkeinoineen estyy tai muuttuu joksikin toiseksi.

Ratahankkeen suunnittelun aloittaminen vaatisi poliittisen päätöksen hankkeen toteuttamisesta sekä Suomessa että Norjassa. Päätöstä radan toteuttamisesta tai ratalinjauksesta ei ole tehty Suomessa eikä Norjassa.

Selvityksessä nousi myös esiin, että Jäämeren radan täysimääräinen hyödyntäminen kuljetusketjuna Keski-Eurooppaan saakka vaatisi Suomen pääradan kapasiteetin lisäämistä. Erityisesti kapasiteettia pitäisi lisätä Helsingin ja Tampereen välillä, koska se on radan vilkkaimmin liikennöidyn osuus.

Uusimmat

Fingerpori

comic