Uutiset

Raportti: Syrjivät viestit "Poliisit" -ryhmässä olivat vakava haitta poliisin luottamukselle

Poliisihallituksen tuoreessa raportissa todetaan, että poliisia kohtaan tunnettavalle luottamukselle koitui vakavaa haittaa, kun useiden poliisien suljetussa Facebook-ryhmässä käymä syrjivä sananvaihto tuli ilmi.

Verkkojulkaisu Long Play julkaisi viime kesäkuussa artikkelit, joissa kerrottiin, miten ”Poliisit” -ryhmässä käytiin epäasianmukaista ja rasistista keskustelua ja siihen osallistui myös poliisin palveluksessa olevia virkamiehiä.

Long Playn mukaan ulkomaalaisia ja muslimeita paneteltiin useissa keskusteluissa. Eräs keskustelija esimerkiksi väitti Long Playn mukaan, ettei afrikkalaisperäinen väestö menesty missään maailmankolkassa, koska ”syyt lienevät sekä kulttuurisia että geneettisiä ja siten osin periytyviä yksilöstä riippumatta”.

Poliisihallituksen raportti korostaa, ettei tällainen puhe ole mitenkään sopivaa poliisille.

-Virkamiehen, erityisestikään poliisimiehen, sananvapaus ei kata rasistista, vihamielistä taikka syrjivää keskustelua edes virkamiehen vapaa-ajalla. Jokaisen poliisin palveluksessa olevan virkamiehen on käyttäydyttävä tavalla, joka ei vaaranna luottamusta poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen, raportissa sanotaan.

Kaikkia ryhmässä esiintyneitä ihmisiä ei voitu tunnistaa, koska osa toimi nimimerkin suojissa. Tietosuojalainsäädännön mukaan poliisilla ei työnantajana ollut tässä tapauksessa oikeuksia selvittää kaikkien henkilöllisyyksiä.

Osa viesteistä oli Poliisihallituksen mukaan lisäksi sellaisia, että niiden katsottiin olevan kriittisinäkin sananvapauden rajoissa.

Joidenkin poliisien sanomisiin kuitenkin puututtiin. Yksi poliisimies sai raportin mukaan vakavan kirjallisen huomautuksen ja viidelle poliisin palveluksessa olevalle virkamiehelle annettiin työnjohdollista ohjausta paremmasta menettelystä.

Ei rikosta, eikä varoituksia

Varoituksiin tai vakavampiin toimenpiteisiin ei katsottu olevan aihetta.

Valtakunnansyyttäjänvirastossa on arvioitu, ettei rikosta ole tapahtunut.

-Poliisimiehen käyttäytyminen huonosti vapaa-aikanaan ei lähtökohtaisesti ole rikos, vaan kuuluu poliisin sisäisessä kurinpitomenettelyssä käsiteltäväksi asiaksi. Asian tarkempi selvittely ja mahdolliset kurinpidolliset toimet jäävät tässä asiassa poliisihallinnon tehtäväksi, syyttäjänviraston ratkaisussa todetaan.

Poliisihallitus kertoo ryhtyneensä useisiin toimenpiteisiin, jotta vastaavaa ei enää tapahdu. Esimerkiksi poliisin sosiaalisen median ohjeita on päivitetty ja selkeytetty. Poliisin omaan pilottikäyttöön on otettu niin sanottu eettinen kanava, joka mahdollistaa poliiseille sisäisen ilmoituksen tekemisen vastaavista viesteistä.

Alkuvuonna 2018 poliisi järjestää lisäksi verkkokoulutusta henkilöstölleen.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti