Uutiset

Raportti: Tekoäly voi uhata vähemmän koulutettujen työpaikkoja tulevaisuudessa

Tekoäly voi tulevaisuudessa kasvattaa tuottavuutta, mutta samalla se voi myllertää työmarkkinoita. Keskiviikkona julkistetun työ- ja elinkeinoministeriön teettämän raportin mukaan erityisesti vähemmän koulutettujen työpaikat voivat olla uhattuina.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) käynnistämä ja Pekka Ala-Pietilän johtama Suomen tekoälyaika -ohjelma julkisti työn ja yhteiskunnan muutosta koskevan raportin. Raportti käsittelee tekoälyn ja digitalisaation vaikutusta työpaikkoihin, työmarkkinoihin ja talouteen sekä esittää politiikkasuosituksia.

Raportissa korostetaan muun muassa sitä, että koulutus on avainasemassa siinä, että lisääntyvää automaatiota pystytään hyödyntämään ja uusia työpaikkoja syntyy mahdollisesti katoavien tilalle.

-Teknologiseen kehitykseen liittyy myös tekoälyn yhteydessä niin sanottu osaamisvinouma: osaajista on puutetta samalla, kun vähemmän koulutetut eivät löydä töitä. Jotta työllisyys olisi riittävän korkea ja syrjäytymisriski pieni, on perusteltua varmistaa riittävät oppimisvalmiudet kaikille ja pitää huolta, että pelkän peruskoulun varaan jääviä olisi mahdollisimman vähän, raportin suosituksissa sanotaan.

Raportissa esitetyt arviot uhan olevien alojen määrästä vaihtelevat paljon. Yhden arvion mukaan tekoäly tuhoaa Suomessa noin 15 prosenttia työpaikoista vuoteen 2030 mennessä ja muuttaa työn luonnetta huomattavasti tätä suuremmassa osassa tehtäviä. Arvio suosittelee, että on varauduttava kouluttamaan miljoona suomalaista uudestaan. Suomi tosin voi selvitä muutoksesta monia muita maita helpommin hyvän koulutustason ja muita vahvemman sosiaaliturvan ansiosta.

Raportissa varoitetaan, ettei mahdollinen tekoälyn ja digitalisaation tuoma tuottavuushyppy saa aiheuttaa yhteiskunnan kurjistumista.

-Tulevaisuuden korkean rakennetyöttömyyden torjumiseksi laaditaan osaamisohjelma, jonka avulla käytännössä varmistetaan kaikille vähintään toisen asteen tutkinto. Koulutuspaikkojen lisäämisen ohella oppivelvollisuus ulotetaan koskemaan toista astetta.

Tekoälyajan työ -raportti käynnistää työmarkkinajärjestöjen toimialakohtaisen keskustelun siitä, mitä mahdollisuuksia ja haasteita tekoäly ja uudet teknologiat aloille tuovat. Tekoälyajan työ -raporttia on kirjoittanut työryhmä, jossa on ollut mukana talouden ja työn eturivin tutkijoita, johtavia virkamiehiä sekä työmarkkinaosapuolten asiantuntijoita.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic