Uutiset

Rautatiealalle perustetaan uusi valtionyhtiö 2 500 euron pääomalla: Hankeyhtiö Turun tunnin juna ja Rail Baltica kuuluvat samaan konserniin

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 1. helmikuuta valtion kokonaan omistaman osakeyhtiön Oy Suomen Rata Ab perustamista. Tarkoituksena on perustaa myös erillinen kalusto- ja kiinteistöyhtiö.
Lvm:n muistion mukaan Suomen rautatietoimialaan kohdistuu monenlaisia muutospaineita. Kuvituskuva. Kuva: Jukka Ritola / Aamulehti

Liikenne- ja viestintäministeriö (lvm) perustaa uuden valtion kokonaan omistaman osakeyhtiön rautatietoimialalle. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 1. helmikuuta valtion kokonaan omistaman osakeyhtiön Oy Suomen Rata Ab perustamista. Kyse on vielä työnimestä.

Valtioneuvosto oikeutti lvm:n allekirjoittamaan yhtiön perustamissopimuksen ja muut perustamiseen liittyvät asiakirjat torstaina. Lvm oikeutettiin merkitsemään valtion puolesta kaikki perustettavan osakeyhtiön osakkeet ja maksamaan osakkeista 2 500 euron vähimmäispääomaa vastaava määrä sekä muut perustamiskustannukset.

Perustettava osakeyhtiö tulee muodostamaan konsernin perustamalla viisi tytäryhtiötä: Hankeyhtiö Suomi-rata, Hankeyhtiö Turun tunnin juna, Kalustoyhtiö, Kiinteistöyhtiö ja Rail Baltica -yhtiö.

”Kohdistuu muutospaineita”

Lvm:n muistiossa perusteellaan laveasti osakeyhtiön perustamista. Muistion mukaan Suomen rautatietoimialaan kohdistuu monenlaisia muutospaineita.

”Samaan aikaan Suomen rataverkolla on edelleen korjausvelkaa, joka jatkaa kasvuaan, ellei perusväylänpidon rahoitusta koroteta pysyvästi. Myös valtion edellytykset osoittaa rahoitusta rataverkon kehittämisinvestointeihin ovat rajoittuneet. Erityisesti suuret, miljardiluokan ratainvestoinnit jäävät toteuttamatta, mikäli hankkeiden rahoituspohjaa ei laajenneta valtion budjettirahoitukseen perustuvasta mallista. Ratainvestointien edistämiseksi perustettavat hankeyhtiöt mahdollistaisivat yhdyskuntarakenteen kehittämisen uusin rahoitusmekanismein ja samalla aiempaa useampien hankkeiden toteuttamisen.”, muistiossa sanotaan.

Asiakirjassa mainitaan erikseen myös Hankeyhtiö Tampereen tunnin juna.

”Hankeyhtiöt edistäisivät suuria raideliikenneinfrastruktuurin kehittämishankkeita, joita olisivat Helsingin ja Tampereen sekä Helsingin ja Turun yhteysvälien nopeuttaminen.Hankeyhtiöiden toimialana olisi hankkeisiin ja muuhun kiinteistöomaisuuteen liittyvä suunnittelu, rakentaminen ja kehittäminen.”, muistiossa kerrotaan.

Lvm:n mukaan kalustoyhtiöön siirrettäisiin VR-Yhtymä Oy:n osittaisjakautumisella Etelä-Suomen taajamajunaliikenteessä käytettävät Sm2- ja Sm4 –junat. Kalustoyhtiö hankkisi kilpailutettavaa junaliikennettä varten uutta henkilöliikennekalustoa.

Uuden kaluston hankinta käynnistettäisiin heti. Kalustoinvestointien suuruudeksi on tässä vaiheessa arvioitu noin 180-220 miljoonaa euroa ja riittäväksi omaksi pääomaksi 71 miljoonaa euroa.

Uusimmat

Fingerpori

comic