Uutiset

Riistavesilintujen kannat ovat heikentyneet Suomessa – Metsästäjiltä toivotaan malttia ja lajitietämystä

Suomen vesilintulajeista suuri osa on nykyään uhanalaisia.
Sinisorsia on mahdollista metsästää 20. elokuuta eteenpäin. Kuva: Pekka Rautiainen

Suomessa useiden riistavesilintujen kannat ovat laskeneet koko 2000-luvun ajan.

– Useimpien riistavesilintulajien kanta ei edelleenkään osoita elpymisen merkkejä, ja niiden poikastuotto on huono. Vähenevä ja huonosti tuottava kanta ei kestä lisäkuolleisuutta. Siksi taantuvien lajien metsästystä on vältettävä, kertoo Birdlife Suomen suojeluasiantuntija Tero Toivanen Metsästäjäliiton tiedotteessa.

Metsästäjäliitto ja BirdLife toivovat tiedotteessa yhdessä malttia riistavesilintujen metsästykseen ja painottavat lajitunnistuksen tärkeyttä.

Suurin osa Suomen vesilintulajeista on nykyään uhanalaisia. Esimerkiksi tukkasotka, haahka ja nokikana luokitellaan Suomessa erittäin uhanalaisiksi.

– Metsästäjien kannattaa keskittyä metsästystä hyvin kestäviin lajeihin, jollainen tällä hetkellä on lähinnä sinisorsa, kertoo Metsästäjäliiton luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors tiedotteessa.

Metsästystilastoinnin parantamiseksi järjestöt toivovat kaikkien metsästäjien ilmoittavan saaliinsa Oma riista -palveluun.

Kosteikot katoavat

Yhtenä syynä vesilintukantojen vähenemiseen on kosteikkojen katoamiset ja umpeenkasvu.

Suomessa kuitenkin kunnostetaan vesilintujen elinympäristöjä ja rakennetaan uusia kosteikkoja.

Näin tehdään esimerkiksi ympäriministeriön Helmi-ohjelmassa, sekä maa- ja metsätalousministeriön Sotka-hankkeessa.

Sotka-hankkeessa kehitetään lisäksi linnuille häirintävapaiden levähdysalueiden verkkoa.

Sen tarkoituksena on turvata vesilintujen valmistautuminen syksyllä tapahtuvaan muuttoon.

Vesilintujen metsästyskausi alkaa torstaina 20. elokuuta.

Uusimmat

Näkoislehti

22.9.2020

Fingerpori

comic