Uutiset

Rikosprofessorit eri linjoilla seksuaalirikollisten tuomioiden korvaamisesta lääkehoidolla

 

Seksuaalirikoksista tuomittujen lyhyiden vankeustuomioiden korvaaminen lääkehoidolla ei ole Helsingin yliopiston rikosoikeuden emeritusprofessori

Raimo Lahden

mukaan edes radikaali uusi ehdotus. Lahden mukaan sopimushoidon käyttöönottoa sanktiomuotona on harkittu ensimmäistä kertaa jo 15 vuotta sitten.

Psykiatrisen vankisairaalan Vantaan yksikön ylilääkäri

Alo Jüriloo

on arvioinut Lännen medialle, että osa seksuaalirikoksien lyhyemmistä vankeustuomioista voitaisiin korvata Suomessa lääkehoidolla. Jüriloon mukaan nykyisessä muodossaan hoito ei houkuttele seksuaalirikollisia tarttumaan mahdollisuuteen, koska se ei lyhennä vankeustuomiota.

Seksuaalirikoksista tuomittujen on vuodesta 2014 lähtien ollut mahdollista päästä valvottuun koevapauteen, mikäli he sitoutuvat lääkehoitoon. Lääkityksen tarkoituksena on hillitä vangin seksuaaliviettiä ja näin pienentää rikoksen uusimisriskiä.

Tähän mennessä etenkin hormonihoidon käyttö on kuitenkin ollut tuomittujen keskuudessa vähäistä.

Lääkehoitoa vaihtoehtona tulisi tutkia tarkkaan

Laissa yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta on Lahden mukaan jo olemassa puitesäännöstö hoidolle rangaistusmuotona. Uudistusta voitaisiin hänen mukaansa harkita, kun oikeusministeriössä valmistellaan parhaillaan niin sanotun yhdistelmärangaistuksen kehittämistä.

– Kyllä tässä on rakennetta olemassa, että tällainen voitaisiin jo toteuttaa, jos löytyy poliittinen yksituumaisuus. Tästä on myös esimerkkejä ulkomailta.

Tuomitun olisi Lahden mukaan usein monella tapaa järkevämpää päästä valvottuun hoitoon vankeuden sijaan.

– Ehdottomaan vankeuteen liittyy paljon haittoja. Oikeus pyrkiikin aina käyttämään lievempiä vaihtoehtoja, jos se täyttää ne tehtävät, joita sanktiolle asetetaan.

Lahti muistuttaa, että rikosseuraamuslain tavoitteena on edistää tuomitun sosiaalista selviytymistä ja ehkäistä rikoksen uusimista. Yhdyskuntaseuraamuksessakin on hänen mukaansa lähdettävä siitä, että tuomiolla osoitetaan teon paheksuttavuutta.

Lahden mukaan uusi käytäntö vaatisi kuitenkin sitä, että lääkehoitoa vaihtoehtona tutkitaan tarkkaan.

– Jos tulokset lääkehoidosta ovat positiivisia, silloin on vahvoja perusteita miettiä hoidon laajentamista.

Hän kuitenkin korostaa, että lääkehoidon pitää perustua vapaaehtoisuuteen.

Jännite hoidon ja rangaistuksen välillä

Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori

Kimmo Nuotio

suhtautuu tuomioiden korvaamiseen lääkehoidolla Lahtea varovaisemmin.

– Tämä on niin iso ja periaatteellinen asia, että se vaatii melko monipuolista tarkastelua, ennen kuin sen kehityksessä otetaan seuraavia askelia.

Nuotion mukaan pitäisi ainakin selvittää, miksi rikoksista tuomitut eivät ole vielä laajemmin tarttuneen lääkitykseen. Hän muistuttaa, että nykyinen järjestely on tehty mahdolliseksi vasta muutama vuosi sitten, ja lääkehoito on vielä jäänyt vähälle käytölle.

– Pitäisi ajatella sitä, mistä pelot lääkitystä kohtaan tulevat ja miten niitä voitaisiin hälventää.

Nuotion mukaan kysymyksiä herättää etenkin se, suostuuko tuomittu lääkehoitoon aidosti. Tuomitulle tarjotut mahdollisuudet, eli lääkehoito ja vankeus, ovat keskenään hyvin erilaisia vaihtoehtoja.

– Tässä lääkehoito toimisi tavallaan kannustimena. En voi suoralta kädeltä torjuakaan ehdotusta, mutta meille on kuitenkin ollut aina tärkeää, että hoito perustuu vapaaehtoisuuteen.

Asiassa onkin Nuotion mukaan perustavanlaatuinen jännite hoidon ja rangaistuksen välillä. Hoidossa pitäisi hänen mukaansa lähteä potilaan näkökulmasta ja vapaaehtoisuudesta. Hän ei usko, että asia ratkeaa hoitoon pakottamalla.

– Tämä on harvinaisen vaikea alue tietää, mikä olisi oikea vaihtoehto. Tässä liikutaan syvissä vesissä.

Asiaa pitäisi arvioida hyvin monipuolisen tiedon pohjalta ja varmistaa, että jos tehdään muutoksia, niin ne perustuisivat realistisiin näkemyksiin.

Kyse on hänen mukaansa alueesta, jossa ei voi lähteä kokeilemaan eri vaihtoehtoja samalla tavalla, kuin vaikkapa aikanaan sovittelun, nuorisorangaistuksen tai yhdyskuntapalvelun kanssa.

 

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti