Uutiset

Rkp:n kynnyskysymyksiä ovat Suomen avoimuus ja kaksikielisyys – Vaasan sairaalan laaja päivystys mainitaan myös

Hallituspaikkaa hamuava rkp julkisti vastauksensa halliotustunnustelija Antti Rinteelle (sd.) aamupäivällä. Vastauksissa korostuvat odotetusti Suomen avoimuus, kansainvälisyys ja kaksikielisyys. Myös Vaasan keskussairaalan laaja päivystys mainitaan.
Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoo, että rkp:lle tärkeitä ovat Suomen avoimuus, kansainvälisyys ja kaksikielisyys. Kuva: Silja Viitala
Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoo, että rkp:lle tärkeitä ovat Suomen avoimuus, kansainvälisyys ja kaksikielisyys. Kuva: Silja Viitala

– Rkp:lle keskeisiä kysymyksiä ovat Suomen avoimuus ja kansainvälisyys, maamme kaksikielisyys, yrittäjämyönteisyys, ihmisten yhdenvertaisuus, tasa-arvo, ilmastonmuutoksen torjuminen ja hyvinvointiyhteiskuntamme kehittäminen kestävän talouden pohjalta, rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja
Henriksson toteaa puolueen tiedotteessa.

Ilmastonmuutoksen torjumiseen tarvitaan puolueen mielestä monia toimia, ei vain yhtä täsmäratkaisua. Rkp korostaa sektorit ylittävää tiekarttaa, joka määrittäisi selkeät toimet ja aikataulun. Rkp toivoo vähäpäästöisten autojen määrän kasvavan. Hiilivoimasta puolue haluaa luopua.

Metsien hakkuiden kasvattamiseen rkp ei ota kantaa. Puolue korostaa metsän roolia hiilinieluna, mutta haluaa samalla huomioida myös metsän taloudelliset, sosiaaliset, eko­logiset ja ilmastolliset vaikutukset.

Metsänhoidossa rkp edistäsi toimia, jotka tukevat luonnon monimuotoisuutta. Esimerkiksi lahopuita ja pökkelöpuita on oltava riittävästi.

Vahva EU hyväksi Suomelle

EU-politiikassa rkp korostaa vahvaa EU:ta, josta myös Suomi hyötyy. Rkp:n mielestä Suomen on otettava aktiivinen rooli ja oltava eturintamassa Euroopan unionin kehittämisessä ja vahvistamisessa.

Rkp haluaa päivittää kansalliskielistrategian ja painottaa kielellisten oikeuksien turvaamista. Puolue korostaa, että hallinnollisia uudistuksia tehtäessä on uudistusten vaikutukset aina arvioitava kielellisten oikeuksien kannalta. Kielellisten oikeuksien osalta erityistä huomiota on kiinnitettävä sosiaali- ja terveydenhuoltoon, oikeudenhoitoon ja koulutukseen.

Oikeudenhoidolle rkp haluaa riittävät resurssit ja poliisien määrää on lisättävä.

Liikenneinfrastruktuurin kehittämisessä rkp jatkaisi uusien rahoitusmallien käyttöönoton selvittämistä. Laivue 2020 ja hävittäjähankintoja rkp pitää tarpeellisina Suomen puolustamisessa.

Työelämän päätöksiä nykyistä paikallisemmin

Tulevaisuuden työelämän kannalta rkp:n mielestä on hyvä, jos työntekijöille ja työnantajille annetaan mahdollisuuksia käydä enemmän

vuoropuhelua ja tehdä päätöksiä nykyistä paikallisemmin. Suuri haaste puolueen mukaan on saada toimivat ja joustavat

pelisäännöt myös pienemmille työpaikoille, pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka ovat merkittäviä työllistäjiä.

Toisaalta rkp:n mielestä on paljon hyvää saatu aikaan pitkäjänteisellä kolmikantayhteistyöllä.

Työllisyysasteen olisi rkp:n mielestä oltava selkeästi yli 75 prosenttia. Uusia työpaikkoja syntyy pääasiassa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja siksi tarvitaan yritysystävällinen yhteiskunta, jossa yrityksillä on hyvät edellytykset menestyä ja jossa henkilökunnan palkkaaminen on helppoa.

Verotuksen tulisi rkp:n mielestä kannustaa työntekoon ja yritystoimintaan. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn ja

yrittämisen verotuksesta kohti välillistä verotusta, erityisesti haittaverotusta. Yrittäjyyden ja muun palkkatyön yhteensovittamista tulisi helpottaa.

Rkp painottaa, että ensi vaalikaudella on tärkeää uskaltaa panostaa erityisesti koulutukseen ja esimerkiksi kunnianhimoiseen perhevapaauudistukseen ja työhyvinvoinnin parantamiseen.

Vaasan keskussairaalaan laaja päivystys

Rkp tekisi sote-uudistuksen niin, että perusterveydenhuolto voitaisiin esimerkiksi siirtää nykyisiin sairaanhoitopiireihin. Vanhustenhuolto ja sosiaalitoimi voitaisiin jättää kuntien vastuulle, ja ne voisivat itse valita järjestävätkö ne palvelut itse vai yhdessä muiden kuntien kanssa.

Julkisella sektorilla tulee olla rkp:n mielestä päävastuu sosiaali- ja terveyspalveluista, mutta yksityisellä ja kolmannella sektorilla on tärkeä täydentävä rooli.

Rkp painottaa, että Vaasan keskussairaalan laaja päivystys ja pienempien sairaaloiden toimintaedellytysten turvaaminen on välttämätöntä, koska

hyvää hoitoa tulee saada kohtuullisen etäisyyden päästä.

Fingerpori

comic