Uutiset

Robottilaivojen koekenttä avautuu Selkämerelle - kalastajille luvassa korvauksia

Suomen meriteollisuusklusteri perustaa autonomisen meriliikenteen koealueen Selkämerelle Olkiluodon edustalle. Testimeri on nimetty Jaakonmereksi ja se kattaa noin 18 kilometriä pitkän ja seitsemän kilometriä leveän suorakulmion muotoisen merialueen.

Aluetta hallinnoi meriteollisuuden yhteenliittymä DIMECC Oy, joka lupaa alueen olevan avoin kaikille, jotka haluavat testata itsestään liikkuvia laivoja. DIMECCiin kuuluvat muun muassa Meyerin Turun telakka, Rolls Royce ja Wärtsilä.

Varsinais-Suomen ely-keskus on antanut luvan testialueelle kahdeksaksi vuodeksi. DIMECC uskoo, että vuoteen 2025 mennessä robottilaivoihin tarvittavat keksinnöt on tehty.

Jaakonmeri on normaalia merialuetta, jolla kuitenkin liikennöinti on melko vähäistä.

Kun alueella tehdään testejä, se on suljettu tavalliselta meriliikenteeltä. Testit kestävät pisimmillään kuusi viikkoa kerrallaan.

DIMECC on luvannut ely-keskukselle, että testijaksot yritetään ajoittaa niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa kalastukselle. Kalastajat ovat troolanneet alueella. Yrityksen mukaan kalastajille maksetaan tarvittaessa korvausta tulonmenetyksistä, jos testitoiminta häiritsee kalastusta. Korvaukset rahoitetaan alueen käytöstä perittävällä testimaksulla.

Testejä ei ely-keskuksen mukaan saa tehdä koskaan touko-kesäkuussa. Tuolloin alue on vapaasti esimerkiksi purjehtijoiden käytössä. Puolustusvoimien liikkumista alueella ei rajoiteta edes testijaksojen aikana.

Asiasanat

Fingerpori

comic