Uutiset

Röntgeniin jatkossa ilman lääkäriä

Sairaanhoitajien ja suuhygienistien oikeuksia ollaan laajentamassa. Molemmille ammattiryhmille kaavaillaan rajattua oikeutta lähettää potilaita röntgentutkimuksiin.

Tällä hetkellä röntgeniin vaaditaan aina lääkärin lähete.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy pitää hoitohenkilöstön toimenkuvan laajentamista positiivisena asiana.

– Me näemme tämän positiivisena asiana, kunhan ammattikunnan tehtäviä laajennettaessa huomioidaan, että potilasturvallisuus ja hoidon laatu varmistetaan. Ja se varmistetaan varmistamalla työntekijöiden ammattitaito, Tehyn tutkimuspäällikkö Juha Kurtti toteaa.

Uutta lainsäädäntöä valmistelevan hallituksen esityksen mukaan ammattitaito varmistettaisiin uudella verkkokoulutuksella

Kaikki päätökset eivät tietenkään siirtyisi sairaanhoitajille ja suuhygienisteille, vaan röntgenlähetteitä voitaisiin antaa ilman lääkäriä pitkäaikaisten sairauksien hoitosuunnitelman mukaisissa tutkimuksissa sekä päivystystutkimuksissa.

Lääkäriliitto vastustaa röntgenpäätösten siirtämistä pois lääkäreiltä. Lääkäreiden etujärjestön mukaan päätös on ristiriidassa sen kanssa, että potilaiden säteilyrasitusta halutaan vähentää.

Liitto myös ehdottaa, ettei sairaanhoitajille tulisi oikeutta päättää lasten lähettämisestä röntgeniin.

Hallituksen esityksessä uudistusta perustellaan säästöillä ja hoitoketjun nopeuttamisella. Kun lääkärin ei tarvitse käyttää työaikaansa röntgenlähetteisiin, säästyy rahaa vuositasolla 2,7 miljoonaa euroa.

Läheteoikeuden saaminen vaatisi riittävää työkokemusta ja lisäkoulutusta, aivan kuten rajoitetun oikeuden reseptien kirjoittamiseen saaneilla sairaanhoitajilla. Vuosikymmenen alussa voimaan tullut käytäntö oli edellinen hoitajien oikeuksien lisääminen.

Tehyn Kurtti pitää kehitystä toivottavana.

– On hyvä miettiä järkevää työnjakoa. Osana sote-uudistusta on hyvä pohtia, miten palvelujen saatavuus ja hoitoketjut nopeutuisivat

Muutos on osa laajempaa säteilylain uudistamista, joka on tarkoitus hyväksyä viimeistään ensi vuoden helmikuussa.

 

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti