Uutiset

Ruotsalainen rautakaivos laskee jätevetensä suomalaisjokiin – Edellisten omistajien ympäristöluvassa oli jo puutteita

Valtava sadan hehtaarin suuruinen rikastushiekka-allas Pajalan Kaunisvaaran kaivoksella puskee sammalta ja harvaa heinää.

On kulunut neljä vuotta Ruotsin taloushistorian suurimmasta konkurssista, ja kaivos on nyt käynnistymässä uudelleen.

-Kesäkuun lopulla alkaa louhinta kaivoksella ja heinäkuun puolivälissä käynnistyy rikastamo. Ensimmäinen sadan tonnin rikasterekka lähtee kaivokselta elokuun 1. päivä, kertoo Kaunis Iron -yhtiön kaivoksen johtaja Åsa Allan.

Pajalan kunnan suuriin vaikeuksiin ajanut Kaunisvaaran kaivoksen uudelleen avaaminen törmäsi loppusuoralla Ruotsin ympäristöviranomaisiin.

Konkurssiyhtiön ympäristölupa siirtyi Kaunis Ironille, mutta valvova viranomainen, Norrbottenin lääninhallitus, on vaatinut, että nykyisten omistajien aikana kaivoksen toiminnan on oltava ympäristöluvan mukaista. Sitä se ei ollut Northland Resources -yhtiön aikana.

-On ainoastaan teoreettinen mahdollisuus, että voimassa olevan ympäristöluvan uudelleen käsittelyä vaadittaisiin. Se vaatisi vahvat juridiset perusteet, Allan sanoo.

Kahden kaivoksen jätevedet Muonionjokeen

Ruotsin luonnonsuojeluvirasto Naturvårdsverket kävi pari päivää sitten tarkastamassa kaivoksen jätevesien käsittelyn tilaa ja patoturvallisuutta.

Niissä oli Ruotsin ympäristöviranomaisten mielestä puutteita jo konkurssiin menneen kaivosyhtiön toiminnan aikana.

-Kahden-kolmen viikon kuluessa arvioimme, tarvitaanko asiassa vielä lisäselvityksiä, sanoi osastopäällikkö Frida Rudsander Pajalan kaivoksella keskiviikkona.

Ruotsissa on hieman erilainen ympäristölupajärjestelmä kuin Suomessa. Luonnonsuojeluvirasto voi olla aloitteentekijänä voimassa olevan ympäristöluvan uudelleen arvioinnissa, mutta luvasta päättävät ympäristötuomioistuimet.

Nyt näyttää siltä, että lupaviranomaisten niin Ruotsissa kuin Suomessa on tyydyttävä siihen, että kaivos käynnistää toimintansa Rajajokikomission vuonna 2010 myöntämän ympäristöluvan perusteella. Luvan peruminen on mahdollista, mutta vaatii vahvat juridiset perusteet.

-Tarvittaisiin uusi ympäristölupaan liittyvä menettely, jotta Rajajokikomissio tai Suomen ympäristöviranomaiset voisivat ottaa kaivoksen ympäristövaikutuksiin kantaa, sanoo Rajajokikomission puheenjohtaja Timo Jokelainen.

Hän on myös Lapin ely-keskuksen ympäristöjohtaja.

Sellainen tulee eteen viimeistään silloin, kun nyt uudelleen käynnistyvä Kaunisvaaran kaivos laajentaa toimintansa viereiseen esiintymään.

Siihen mennessä Suomen Hannukaiseen, Kolarin Yllästunturin läheisyyteen suunnitellun toisen rautakaivoksen ympäristölupa on loppusuoralla. Nyt sitä käsittelee Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

-Olisi hyvin tärkeää yhtäaikaisesti pohtia molempien kaivosten yhteisvaikutuksia Tornionjokeen, Jokelainen huomauttaa.

Ympäristöpuutteet korjattu

Kaivoksen toimintaa ollaan virittämässä uudelleen käyntiin.

Vaikka kaivosalueen porttien ulkopuolella näyttää hiljaiselta, kaivoksella on jo 50 henkilöä töissä. Konkurssipesä ehti myydä kaivosdumpperit ja muuta rahaksi muutettavaa irtainta omaisuutta, mutta toiminnan kannalta tärkein eli rikastamo on ollut hyvässä varastorasvassa.

Ruotsalaisten liikemiesten omistama Abecede -yhtiö osti kaivoksen halvalla. Konkurssiyhtiö investoi siihen miljardi euroa, ostaja maksoi siitä 10 miljoonaa euroa

Suuria investointeja kaivoksen käynnistämiseen ei tarvita. Ison osan toimintaa Kaunis Iron on ulkoistanut aliurakoitsijoille.

Myös ympäristöviranomaisten moittima aiemman kaivosyrityksen ympäristöluvan vastainen toiminta on pantu nykyisen yhtiön mukaan kuntoon. Se tarkoittaa rikastushiekka-altaan toimintaperiaatteen muutosta, reunapatoja ja erityisesti selkeytysaltaan kapasiteetin riittävyyttä.

-Ympäristövaikutusten kannalta meillä on suotuisa karbonaattimalmi, jonka rikastusprosessissa ei synny esimerkiksi rikkiä, eikä siis sulfaattipäästöjä. Jätevesien ph on likimain luonnonvesien kaltainen, eikä aiheuta uhkaa Muonionjoen veden laadulle. Selkeytysaltaan kapasiteetti on tämän talven kokemusten mukaan riittävä, Allan vakuuttaa.

Kaksi kaivosta

Kaunisvaaran kaivos ja Hannukaisen esiintymä olivat alun perin saman, Northland Resources -yhtiön omistuksessa.
Emoyhtiön konkurssin seurauksena myös Suomen tytäryhtiö meni konkurssiin. Hannukaisen esiintymän omistaa ja kaivostoimintaa suunnittelee suomalaisen Tapojärvi -yhtiön Hannukainen Mining.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic