Uutiset

Ruotsin ja Tanskan tuulivoima pienentävät tuntuvasti suomalaisten sähkölaskua

Tuulivoima on laskenut merkittävästi sähkön hintaa Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla.

-Ilman pohjoismaista tuulisähkön tuotantoa tukkusähkön hinta olisi 40 euron kieppeillä megawattitunnilta nykyisen noin 30 euron sijaan, Energiaviraston ylijohtaja Simo Nurmi kertoi tiistaiaamuna viraston tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Kuluttajat hyötyvät tilanteesta merkittävästi, sillä tukkusähkön matala hinta heijastuu myös kuluttajahintoihin.

Suomalaiskuluttajat hyötyvät varsinkin tanskalaisesta ja ruotsalaisesta tuulivoimasta, jota on rakennettu runsaasti kotimaiseen tuulivoimaan verrattuna. Suomen oman tuulivoiman vaikutus tukkusähkön hintojen alenemiseen on Nurmen mukaan vain alle euron luokkaa megawattitunnilta.

Viime vuonna Suomessa maksettiin uusiutuvalle energialle syöttötariffitukia yhteensä 225 miljoonaa euroa. Tuulivoima sai summasta lähes 200 miljoonaa euroa, mikä oli noin 60 miljoonaa edellisvuotta enemmän.

Tällä hetkellä vesivoiman hyvä tilanne pitää osaltaan sähkön tukkuhintoja alhaalla. Pohjoismaiset vesivarannot täyttyivät varsinkin loppuvuonna edellisvuotta enemmän.

Sähkölasku nousi 20 eurolla

Kuluttajien sähköstään maksama kokonaishinta nousi viime vuonna hiukan. Keskimäärin vuotuinen sähkölasku nousi 20 eurolla. Varsinainen energian hinta laski hieman, mutta hyöty hävisi siirtohintojen muutaman prosentin nousuun.

Siirtohintojen nousun taustalla on jakeluverkkojen rakentaminen säävarmoiksi. Verkkoyhtiöt tekevät ylläpitoinvestointien lisäksi karkeasti 200 miljoonalla eurolla vuodessa maakaapelointeja ja muita parannuksia. Tahti vielä kiihtyy hieman nykyisestä lähivuosina.

Sähkön kuluttajahinnoista kolmannes on veroja, kolmannes siirtomaksuja ja vain kolmannes varsinaisen sähkön hintaa.

-Tavallisen kotitalousasiakkaan kannattaa kilpailuttaa oma sähkönsä. Sillä on saavutettavissa ihan järkevänlaisia säästöjä, Nurmi vakuuttaa.

Sähkölämmittäjien kohdalla puhutaan satasista vuodessa. Pienempien kuluttajien kohdalla halvimmat tarjoukset tulevat joitakin kymmeniä euroja keskimääräisiä hintoja halvemmaksi.

Sähkön kuluttajahinta on Suomessa verrattain edullinen eurooppalaisittain tarkasteltuna.

Kainuun sähkökatkoista selvityspyyntö

Energiavirasto on aloittamassa selvityksen Itä-Suomen viime aikojen sähkökatkoksista. Kainuun, Savon ja Pohjois-Karjalan verkkoyhtiöitä pyydetään selvitystä siitä, miten tykkylumen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen oli varauduttu.

Nurmi arvioi, että jakeluverkkoihin jo tehdyt parannukset helpottivat tilannetta.

-Muutama vuosi sitten vastaava tilanne olisi varmasti ollut asiakkaille vielä vaikeampi. Haluamme kuitenkin omilla selvityspyynnöillämme herätellä yhtiöitä pohtimaan asioita.

Suomi on riippuvainen naapureista

Energiavirasto arvioi, että Suomen sähköntarve huippukulutuksen hetkellä on kasvanut vähän aiemmasta.

-Kylmänä talvipäivänä Suomi on riippuvainen naapurimaiden tuonnista. Erityisesti tuonti Ruotsista on merkittävässä asemassa, Nurmi sanoo.

Kotimaisessa tuotannon selkäranka kylmänä talvipäivänä on edelleen sähkön ja lämmön yhteistuotanto kaukolämmössä ja teollisuudessa.

Toimitusvarmuuden parantaminen edellyttäisi kotimaisen sähköntuotannon kasvattamista ja siirtoyhteyksien parantamista naapurimaihin. Myös energiatehokkuuden parantaminen, kulutusjoustojen lisääminen ja sähkön varastoinnin kehittäminen auttaisivat.

Nurmen mukaan sähkömarkkinoita pitäisi kehittää niin, että tukkumarkkinoilla tapahtuvat hintamuutokset välittyisivät paremmin kuluttajille, jolloin kulutusjousto tulisi asiakkaille nykyistä houkuttelevammaksi.

Päästökauppa tervehtyi hieman

EU:n päästökaupassa päästöoikeuden keskihinta nousi viime vuonna kuuden euron tienoille.
Energiavirasto keräsi valtiolle päästökauppatuloja lähes 100 miljoonaa euroa, mistä vajaa puolet kanavoitiin päästökauppakompensaatioon sähköintensiiviselle teollisuudelle.
Päästöoikeuksien hinnan tulisi nousta moninkertaiseksi nykytasolta, jotta päästökauppa alkaisi tehokkaasti ohjata taloutta vähähiiliseen suuntaan.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic