Uutiset

Sadat metsänomistajat vaativat yhtiöiltä vahingonkorvauksia – käräjät alkavat tänään

 

Helsingin käräjäoikeus alkaa tänään puida vahingonkorvauskannetta, jonka takana on Suomen oloissa poikkeuksellisen iso joukko. 476 metsänomistajaa vaatii kolmelta metsäyhtiöltä korvauksia niille myydyn puun alihinnoittelusta vuosina 1998–2004.

Yhtiöt ovat Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Oyj ja UPM-Kymmene Oyj.

Kanteet juontavat juurensa markkinaoikeuden vuonna 2009 tekemään päätökseen puukartellista. Markkinaoikeus katsoi edellä mainittujen kolmen yhtiön syyllistyneen vuosina 1997–2004 kiellettyyn hintatietojen vaihtoon raakapuun hankinnassa.

Metsänomistajien kanteiden pääkäsittely kestää kesäkuun puoleenväliin asti.

Metsäyhtiöt kiistävät

Käräjäoikeuden valmisteluistunnon pöytäkirjoista ilmenee, että metsänomistajien kanteissa sanotaan puukartellin vaikuttaneen kaikkiin sen aikana tehtyihin puukauppoihin ja alentaneen raakapuun hintaa.

Kaikki kolme metsäyhtiötä vaativat kanteiden hylkäystä. Niiden mukaan satunnaisesti puuta myyvät yksityishenkilöt eivät edes ole kilpailunrajoituslain mukaisia elinkeinonharjoittajia.

Osa ehti vanhentua

Kanteet ovat vuodelta 2011. Käräjäoikeus ehti jo hylätä kanteet vanhentuneina, mutta viime vuonna korkein oikeus palautti vyyhdin käräjäoikeuteen. Samalla se linjasi ennakkopäätöksessään, että kanteet olivat osin vanhentuneita.

Hankkeessa on ollut mukana yli tuhat metsänomistajaa, joista oikeuteen eteni noin 650 metsänomistajan kanteet.

Helsingin käräjäoikeudesta kerrotaan, että viime vuonna se lainvoimaisesti hylkäsi noin 150 metsänomistajan kanteet vanhentuneina. Kaikkiaan asiamäärä väheni viime vuonna 163:lla.

Syksyllä yhtiöt tarjosivat metsänomistajille sovintoa tarjouskirjeellä. Suuri savotta -ryhmän puuhamies

Reijo Lahtonen

teki poliisille esitutkintapyynnön siitä, syyllistyivätkö yhtiöt kirjeellä kiristykseen tai törkeään kiristykseen. Asia ei edennyt esitutkintaan.

Puukartelliin liittyen myös 32 kuntaa hakee vahingonkorvauksia. Helsingin käräjäoikeus antaa ratkaisunsa syksyllä.

Myös Metsähallitus on hakenut korvauksia. Käräjäoikeus hylkäsi kanteen kesällä, mistä Metsähallitus on valittanut hovioikeuteen.

 

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic