Uutiset

Saiko kenraali Jarmo Lindberg puolustusministeriöltä erityiskohtelun? – Oikeusoppinut pitää karenssipäätöstä erikoisena ja hyvin ristiriitaisena

Puolustusministeriö arvioi kenraali evp. Jarmo Lindbergin sopimusrikkomuksen vakavaksi, mutta päätti silti jättää sopimussakon perimättä. Kansliapäällikkö Jukka Juusti ei osaa sanoa, mihin lainsäädäntöön päätös sakon perimättä jättämisestä perustuu. Sopimussakon suuruutta ei hänen mukaansa ole selvitetty ministeriössä.
Entinen Puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg on kiistänyt rikkoneensa karenssisopimusta. Arkistokuva. Kuva: Joel Maisalmi
Entinen Puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg on kiistänyt rikkoneensa karenssisopimusta. Arkistokuva. Kuva: Joel Maisalmi

Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen ihmettelee puolustusministeriön päätöstä Puolustusvoimien entisen komentajan, kenraali evp. Jarmo Lindbergin karenssiasiassa.

Torstaina puolustusministeriö kertoi Lindbergin rikkoneen karenssisopimustaan. Kyse oli siitä, että Lindberg perusti Suomalainen kenraalikonsultointi Oy:n, mutta ei ilmoittanut puolustusministeriöön yrityksen perustamisesta karenssisopimuksen mukaisesti.

Ministeriö kertoi torstaina pitävänsä sopimusrikkomusta vakavana, mutta sopimuksessa määriteltyä sopimussakkoa ei kuitenkaan peritä Lindbergiltä.

Tolvanen perehtyi toimituksen pyynnöstä Lindbergin karenssisopimukseen, ministeriön päätökseen ja asiaa koskevaan lainsäädäntöön.

– Kyllä se (ministeriön päätös) vaikuttaa erikoiselta ja hyvin ristiriitaiselta. Ensin vakavasti moititaan, mutta sitten todetaan, että ei ryhdytä toimenpiteisiin, Tolvanen sanoo. Hän ihmettelee milloin sopimussakko määrättäisiin, jos näin ei tehdä edes vakavan sopimusrikkomuksen kohdalla.

Karenssiasian selvittely alkoi, kun Lännen Media uutisoi viime perjantaina Lindbergin perustaneen Suomalainen kenraalikonsultointi Oy:n kesken karenssisopimuksen voimassaolon.

Hävittäjävalmistaja Lockheed Martinin konsultiksi siirtyneellä Lindbergillä oli puolustusministeriön kanssa sopimus, joka rajoitti hänen siirtymistään toisen työnantajan palvelukseen tai yritystoiminnan aloittamista kuuden kuukauden ajan virkauran päättymisen jälkeenkin. Torstaina Lockheed antoi Lindbergille potkut konsulttitehtävästä. Asiasta kertoivat Lännen Media ja Yle.

Lindberg siirtyi reserviin 1. elokuuta vuonna 2019. Hän perusti lähipiirinsä kanssa Suomalainen kenraalikonsultointi Oy:n tammikuussa 2020. Yhtiön yritystunnus on tullut voimaan 9. tammikuuta tänä vuonna. Karenssisopimus oli voimassa saman kuukauden loppuun saakka, joten karenssiaika olisi muodostunut enintään kolmen viikon mittaiseksi.

Ministeriön mukaan Lindbergin olisi pitänyt ilmoittaa Puolustusministeriöön yritystoiminnan aloittamisesta. Ilmoitus pitää tehdä, jotta ministeriö voi kuulemisen jälkeen arvioida mahdollista karenssiajan aloittamista, joka olisi Lindbergin tapauksessa voinut siis olla noin kolme viikkoa.

Rajoitusehdon tullessa voimaan virkamiehelle maksetaan korvaus, joka on suuruudeltaan enintään virkamiehen puolen vuoden palkka. Sopimuksen sanktiopykälän mukaan mahdollisesta sopimusrikkomuksesta virkamiehen on maksettava sopimuksen mukainen kokonaiskorvaus kaksinkertaisena.

”Mikäli virkamies rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, virkamies on velvollinen suorittamaan viranomaiselle sopimussakkona tämän sopimuksen mukaisen kokonaiskorvauksen määrän kaksinkertaisena”, sopimuksessa todetaan. Sopimuksessa ei ole mainintaa viranomaisella olevasta harkintavallasta sopimussakon suhteen. Komentaja Lindbergin verotettavat ansiotulot olivat 2017 vuonna 146 136 euroa.

Ministeriön karenssipäätöksessä on Tolvasen mukaan huomionarvoista se, että päätöstä sopimussakon perimättä jättämisestä ei perustella lainsäädännöllä.

– Päätös pitäisi johtaa jostain normista. Ei se ole vapaassa harkinnassa, että peritäänkö sakkoa vai ei, hän toteaa.

Hänen mukaansa sopimuksen perusteella sopimussakko olisi määräytynyt jäljellä olevan karenssiajan perusteella.

Puolustusministeriössä Lindbergin karenssiaikaista yritystoimintaa selviteltiin vajaan viikon verran. Torstaina julkistetun päätöksen ovat allekirjoittaneet puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti ja osastopäällikkö, ylijohtaja Raimo Jyväsjärvi. Juusti on asiassa päättäjänä ja Jyväsjärvi esittelijänä.

Juusti kertoo, että mahdollista Lindbergiä koskevan sopimussakon määrää ei ole edes laskettu puolustusministeriössä.

– Ei ole mitään laskukaavaa sopimussakon suuruuteen, hän sanoo.

Juustin mukaan sopimussakko päätettiin jättää perimättä, koska Lindberg ei ollut tietoinen, kuinka kauan yrityksen perustaminen kestää. Lisäksi Lindbergin perustamalla yrityksellä ei myöskään ollut tosiasiallista toimintaa karenssiaikana.

– Siinä mielessä tämä sopimussakkosanktio katsottiin kohtuuttomaksi, Juusti sanoo.

Mihin lakiin perustuu, että sopimussakkoa ei peritä?

– En osaa sanoa, mutta juristit tämän (päätöksen) olivat minulle valmistelleet. En tiedä sitä, mistä lakipykälästä se (harkintavalta sopimussakon suhteen) on.

Onko tämä varmasti lainmukainen päätös?

– Meidän mielestämme se on lainmukainen päätös. Sitä voi tietysti lähteä tarkistelemaan ja kysymään sen lainmukaisuutta eri instansseista.

– Kyllä sen (päätöksen) ovat juristit valmistelleet ja meidän juristimme eivät ole kauhean montaa kertaa olleet väärässä, Juusti sanoo.

Puolustusministeriön mukaan karenssisopimusten tavoitteena on yleisen luottamuksen säilyminen viranomaisen puolueettomaan, lailliseen ja hyvän hallinnon mukaiseen toimintaan.

Jarmo Lindberg on kiistänyt rikkoneensa karenssisopimustaan. Hänen mukaansa yhtiöstä ei ole ilmoitettu ministeriöön, koska ”ei ole mitään ilmoitettavaa, kun ei ole mitään toimintaa.”

Osakeyhtiölain perusteella yritystoiminta kuitenkin alkaa rekisteröinnistä. Lain mukaan ”osakeyhtiö on osakkeenomistajistaan erillinen oikeushenkilö, joka syntyy rekisteröimisellä”.

Uusimmat

Fingerpori

comic