Uutiset

Sairas ihminen on kohta arvokkaampi kuin terve — huonot elintavat eivät vaikuta sote-korvaukseen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee parhaillaan laskelmia siitä, miten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajat eivät pääse kuorimaan kermaa eli valikoimaan nuoria ja terveitä asiakkaita.

Ydinajatuksena on se, että iäkkäästä ja sairaasta asiakkaasta saa suuremman korvauksen kuin nuoresta ja terveestä ihmisestä.

Uhka kerman kuorintaan syntyy vuonna 2019 siitä, että sote-uudistuksen myötä maakunnat maksavat sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajille korvauksia tuottajien asiakasmäärän mukaan.

Tästä seuraisi herkästi tilanne, jossa tuottajat kuorisivat kermaa haalimalla asiakkaikseen vain hyväkuntoisia ihmisiä, jotka eivät juuri tarvitse palveluita. Huonokuntoiset ja sairaat ihmiset eivät olisi houkuttelevia, koska he aiheuttaisivat enemmän kustannuksia kuin toisivat korvauksia.

-Tilanne on erilainen, jos terveyskeskus A saa asiakkaakseen 20-vuotiaan taistelusukeltajan ja terveyskeskus B 78-vuotiaan monisairaan ihmisen. Heistä saatavien korvausten on oltava erilaisia, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuspäällikkö Timo Seppälä.

Seppälän johtamassa Terveys- ja sosiaalitalouden -yksikössä lasketaan ja määritellään parhaillaan malleja siihen, miten kansalaisten ikä ja sairaudet otetaan huomioon korvausmallin toteutuksessa.

Käytännössä mallit lasketaan erilaisten yksilötason rekistereiden tietojen perusteella. Muun muassa THL:n ja Kelan rekistereistä selviää, minkälaista väestöä tuottajien asiakkaiksi hakeutuu. Iäkkäistä ja sairaista ihmisistä saa suuremman korvauksen kuin terveemmistä. Yksityiskohtia ei ole vielä lyöty lukkoon rahasummien osalta.

-Tuottaja ei voi kieltää ketään tulemasta asiakkaaksi. Tuottajan ei myöskään tarvitse tietää asiakkaan taustoista ennakkoon, Seppälä kertoo.

Mitä tahansa ei korvauksissa huomioida. Esimerkiksi tupakointi ei Seppälän mukaan vaikuta korvauksissa, vaikka tupakointi lisää riskiä moniin eri sairauksiin. Turmiolliset elintavat eivät suoraan näy rekistereissä.

-Siihen suuntaan ei olla menossa, että esimerkiksi tupakointi vaikuttaisi korvauksiin. Tupakoinnin vakavuuden selvittämiseen tarvittaisiin useita yksilöllisiä kysymyksiä, Seppälä sanoo.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajat ottavat markkinariskin jokaisen asiakkaansa kohdalla.

-Asiakas aiheuttaa paljon kustannuksia tuottajalle tai sitten ei, Seppälä toteaa.

Korvausten laskentamallin toimivuus on ratkaiseva tekijä siinä, että sote-uudistuksen valinnanvapaus toimii käytännössä. Myös tuottajien on osattava mitoittaa toimintansa niin, että palvelu on hyvää, mutta kustannukset eivät kasva liikaa.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic