Uutiset

SDP ei saanut puhemiesneuvostossa läpi vaatimustaan saada supon koko toiminta parlamentaariseen valvontaan

Sdp:n eduskuntaryhmän tavoite saada suojelupoliisin koko toiminta eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnan valvontaan koki torstaina takaiskun. Puhemiesneuvosto hylkäsi sdp:n ehdotuksen, jonka perusteella uusi tiedusteluvalvontavaliokunta olisi voinut valvoa myös tiedustelun avulla saatujen tietojen käyttöä.

Puolue esitti, että valiokunnan tehtäviin olisi eduskunnan työjärjestyksessä tullut selkeä kirjaus, jonka mukaan valiokunnan tehtävänä on ”valvoa suojelupoliisin toiminnan asianmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta”.

Puhemiesneuvoston hyväksymässä ehdotuksessa valiokunnan tehtävät liittyvät tiedustelutoiminnan valvomiseen.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman valittelee nyt syntynyttä tilannetta. Hän on pitänyt Supon koko toiminnan saamista parlamentaariseen valvontaan ehtona eduskunnan käsittelyssä olevien tiedustelulakien hyväksymiselle.

-Valiokuntatyöskentely tulee osoittamaan, voidaanko lakimuutoksista saavuttaa laajempaa yhteisymmärrystä vai päätyykö eduskunta asiassa huomattaviin erimielisyyksiin, hän sanoo sdp:n tiedotteessa.

Sdp:llä on riittävä määrä kansanedustajia estämään tiedustelulakien vaatiman perustuslain muutoksen hyväksymisen kiireellisenä. Puolue ottaa kantaa kiireellisyyteen sen jälkeen, kun lakipaketin sisältö on valiokuntakäsittelyn jälkeen tiedossa.

Rinne ehti jo kiitellä

Sdp vaati koko supoa parlamentaariseen valvontaan, kun eduskunta kävi tiistaina lähetekeskustelun tiedustelulaeista. Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoi silloin, ettei usko sdp:n esittämän huolen huomioimisen jäävän eduskunnan suuresta salista kiinni.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne ehti jo kiitellä Häkkäsen vastausta, jonka hän tulkitsi tarkoittavan myöntymistä sdp:n vaatimukseen.

Rinne sanoi Lännen Medialle torstai-iltana, että puhemiesneuvosto äänesti hänen tietojensa mukaan nyt ensimmäistä kertaa historiassa eduskunnan työjärjestyksestä.

-Ei anna kovin hyviä lähtökohtia tiedustelulakien eteenpäin viemiselle, että tällä tavoin lähdetään ratkomaan asiaa vastoin puheita, mitä ministeri totesi.

-Haluan kuitenkin uskoa, että valiokunnassa löytyy järki ja löydetään sellainen ratkaisu, jossa on tasapaino tiedusteluoikeuksien ja turvallisuuden suhteesta perusoikeuksiin, jotta lakikokonaisuus voidaan hyväksyä. Tällä en ota vielä kantaa kiireellisyyteen, Rinne sanoi.

”Kansanedustajia pelotellaan”

Tiedusteluvalvontavaliokunnan käsittelemät asiakirjat ovat lähtökohtaisesti salaisia. Valiokuntien asiakirjat voidaan ehdotuksen mukaan salata sen takia, että julkistaminen vaarantaisi kansallista turvallisuutta. Sdp olisi täsmentänyt sen koskemaan vain vakavaa vaarantamista.

Sdp ei olisi halunnut työjärjestykseen nostettavaksi myöskään viittausta rikoslain rankaisupykäliin salassa pitämisen rikkomisesta, vaan että asia valmisteltaisiin uudelleen eduskuntaryhmiä kuullen.

-Linjaukset johtavat salailun lisääntymiseen ja ovat omiaan estämään toimittajien ja suuren yleisön tiedonsaantia. Rangaistuspykälien ottamisella työjärjestykseen pelotellaan kansanedustajia ja ulotetaan kansanedustajia koskevat rangaistusuhat myös vaiteliaisuusmääräyksiä koskeviin asioihin, Antti Lindtman arvostelee.

Valmistelijoiden mukaan oikeustila ei rangaistuspykäliin viittaamalla muutu, koska kyseinen rikoslain säännös rangaistuksista on jo voimassaolevaa oikeutta.

Muutokset eduskunnan työjärjestykseen käsitellään kuin lakiehdotukset. Puhemiesneuvoston ehdotus tulee ensin lähetekeskusteluun, menee valiokuntaan ja palaa sieltä täysistuntokäsittelyyn.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti