Uutiset

Sdp yhdistäisi sosiaaliturvan eri tasot. Tuki olisi vastikkeellista ja työnteosta palkittaisiin.

Sdp:n puoluevaltuusto hyväksyi sunnuntaina yleisturvan puolueen sosiaaliturvamalliksi. Mallia kehitelleen työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Tarja Filatov (sd.) kuvaa yleisturvaa trampoliiniksi, joka ponnauttaa ihmisen takaisin jaloilleen ja antaa uuden mahdollisuuden silloin, kun elämän riskit realisoituvat.

Filatovin mukaan nykyisessä sosiaaliturvassa on monia ongelmia. Etuutta ei aina saa tai etuustaso on liian matala, tulkinnat ovat erilaisia eri puolilla Suomea ja etuudet voivat olla päällekkäisiä.

-Yleisturva poistaa osan nykyisestä sosiaaliturvasta, mutta ei kaikkia. Asumisen ongelmat pitää ratkaista erikseen.

Periaatteena vastikkeellisuus

Sdp:n yleisturvamallin lähtökohtana on yksilöllisyys eli kaikille taattu vähimmäistaso.

Filatov painottaa, että yleisturva on vastikkeellista ja velvoittavaa, mutta vastikkeellisuuden on oltava järkevää.

-Olemme aina olleet vastikkeellisuuden kannalla. Ei voi itse valita, että jäisi toisten keräämien verotulojen varaan, mutta ihminen voi itse valita, miten hän aktivoituu.

Yleisturvaa on mahdollista saada kolmella tasolla. Ne ovat takuu-, yleis- ja aktiivitaso. Takuutaso on viimesijainen ja tarveharkintainen turvan muoto. Yleistaso on kohtuullisen kulutuksen kattava syyperusteinen etuus. Aktiivitasolla ihmisiä palkitaan nykyistä laajemmin erilaisista ihmisten työmarkkina-asemaa parantavista toimista.

Sdp:n yleisturvamallia on arvosteltu kalliiksi. Jos malliin otetaan kaikki etuudet mukaan ja se koskee myös opiskelijoita, niin hintalappu olisi miljardi euroa. Filatov ja yleisturva-mallia kehittäneen työryhmän sihteerinä toiminut Pohjanmaan sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Matias Mäkynen painottavat, että malli otettaisiin käyttöön portaittain.

-Emme kuvittele, että tähän voitaisiin heti käyttää miljardi euroa.

Ensimmäisessä vaiheessa sosiaaliturvan kulut pysyisivät ennallaan, kun sairaus-, vanhempain- ja isyys- ja äitiyspäivärahat yhdistettäisiin työmarkkinatuen tasolle. 200 miljoonaa euroa kuluja tulisi, jos etuudet asetettaisiin minimikulutuksen tasolle.

Yhteistä kokoomukseen ja vasemmistoliittoon

Sosiaaliturvauudistus on seuraavan hallituksen työlistalla. Kaikki puolueet valmistelevat nyt omia mallejaan. Filatovin mukaan on aika vaikea sanoa, onko sdp:n malli lähellä jonkin muun puolueen mallia. Yhteisiä piirteitä kuitenkin löytyy.

Filotov sanoo, että kokoomuksen Britanniasta peräisin olevan yleistuki-mallin kanssa yhteistä on se, että sosiaaliturvan tasot yhdistetään ja työnteosta palkitaan. Pienimpiä tasoja sdp ei kuitenkaan halua leikata. Vasemmistoliiton kanssa yhteistä on se, että malleihin kuuluu myös köyhyydestä huolehtiminen.

-Vihreiden ja vasemmistoliiton perustulomallia eli korvauksia ilman syyperustetta emme kannata.

Mallissa monta mittaria

Sdp on laatinut sosiaaliturvan toimivuuteen monia mittareita. Niitä ovat muun muassa työllisyysaste, elinajanodote väestöryhmittäin, viimesijaisen toimeentuloturvan saanti, koulutusaste, asunnottomuus, tuloerot, sairastavuus, lastensuojelun asiakkuudet, huono-osaisuuden ylisukupolvisuus, yksinäisyyden kokemus.

– Malli kulkee oikeaan suuntaan, jos näissä mittareissa on myönteistä kehitystä, Filatov toteaa.

Filatov korostaa, että yhteiskunnan kannalta yleisturvamallissa on monia etuja. Malli automatisoi ja digitalisoi sosiaaliturvan toimeenpanon. Lisäksi verotus ja sosiaaliturva saadaan reaaliaikaiseksi.

Mäkynen painotti, että sdp tähtää uudella yleisturva-mallilla eduskuntavaaleihin ja seuraavaan hallitusohjelmaan.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti