Uutiset

Sdp:n kehittämä trampoliini auttaisi ihmistä turvaverkon sisällä pomppimaan takaisin työelämään

Sosialidemokraatit esittelivät perjantaina oman yleisturvamallinsa sosiaaliturvan uudistamiseksi. Puheenjohtaja Antti Rinteen mukaan sen tarkoituksena on taata, että ihminen voi elää maailman myllerryksessä niin, että toimeentulo on turvattu kaikissa tilanteissa.

-Tavoitteena on trampoliinimainen tilanne, jossa sosiaaliturva antaa riittävän toimeentulon mutta myös riittävän tuen palata työelämään työkykyiselle ja -ikäiselle ihmiselle, Rinne sanoi.

Sdp:n yleisturvamallissa lähtökohtana ovat työn ensisijaisuus sekä sosiaaliturvan tarveharkintaisuus ja syyperusteisuus. Kolmiportainen malli yhtenäistäisi nykyisen pirstaloisen etuusjärjestelmän yhdeksi kokonaisuudeksi.

Yleisturvan alin taso on takuutaso, jolla on tarkoitus olla mahdollisimman vähän ihmisiä.

-Siellä ovat ne, joilla ei ole syyperusteista sosiaaliturvaa ja jotka ovat tulottomina pudonneet järjestelmän pohjalle. Heidät nostetaan takuutason turvin tulotarveharkinnan jälkeen toimeentulon piiriin, selvitti Matias Mäkynen. Hän toimi yleisturvamallia valmistelleen työryhmän sihteerinä.

Yleistaso on syyperusteinen. Sen tuen piiriin pääsisi työttömyyden, opiskelun, vanhemmuuden tai tilapäisen sairauden ja työkyvyttömyyden perusteella.

Yleistaso jakaantuisi perusosaan ja ansio-osaan. Perusosa turvaisi ihmisille kohtuullisen vähimmäiskulutuksen asumismenojen jälkeen. Ansio-osan suuruus määräytyisi aiempien ansioiden perusteella, mutta siinäkin etuuksia yhtenäistettäisiin.

Ylimpänä tasona olisi aktiivitaso, jossa ihmisiä kannustetaan palkitsemalla itsensä kehittämiseen sekä työllisyys- ja koulutuspalvelujen hyödyntämiseen. Aktiivisuutta voisi osoittaa myös esimerkiksi vapaaehtoistyöllä ja järjestötoiminnalla.

Polkua työelämään tuetaan myös palvelujen avulla. Niiden käyttämiseen voidaan myös velvoittaa, mutta etuuksien piiriin voisi palata ilman karensseja.

Työn tekeminen olisi yleisturvamallissa kannattavaa, kun tuki vähenisi tasaisesti ja myös suojaosa yhtenäistettäisiin. Kenenkään turva ei nykyisestä heikkenisi.

Työryhmän puheenjohtajan, kansanedustaja Tarja Filatovin mukaan sosiaaliturva olisi ennustettavissa eikä kenenkään tarvitsisi olla keinotekoisesti jonkin etuuden piirissä. Nykyisin myös sairaita pidetään työttömyysturvan piirissä.

Hintalappu lähtee 200 miljoonasta

Jos kohtuullisen vähimmäiskulutuksen turvaava yleistason perusosa olisi 750 euroa, sdp:n esittämä järjestelmä maksaisi Antti Rinteen mukaan noin 200 miljoonaa nykyistä enemmän.

-Mitä enemmän opintojen tukemisessa vähennetään lainapainotteisuutta, sitä enemmän järjestelmän hinta nousee. Jos kaikki opintolaina korvattaisiin opintorahalla, hinta olisi miljardiluokkaa.

Rinne korosti, että uuteen malliin siirryttäisiin asteittain ottaen huomioon julkisen talouden tila.

Asumistuen uudistamiseen sdp:n yleisturvamallissa ei oteta kantaa, koska se vaatisi puolueen mielestä koko asuntopolitiikan uudistamisen.

Sdp:n puoluevaltuuston on määrä hyväksyä yleisturvamalli viikon kuluttua. Sosiaaliturvan uudistus on seuraavan hallituksen keskeisimpiä tehtäviä.

Sdp:n kehittämä
yleisturvamalli

Sdp:n yleisturvamalli on kolmiportainen, joka perustuu takuu-, yleis- ja aktiivitasoon.
Takuutaso on viimesijainen ja tarveharkintainen turvan muoto.
Yleistaso on syyperusteinen etuus, jota maksetaan esimerkiksi työttömyyden, opiskelun, sairauden ja lapsen syntymän takia. Yleistasoon kuuluu perusosa ja ansioon suhteutettu, työnteolla ansaittu ansio-osa.
Aktiivitasolla ihmistä palkitaan nykyistä laajemmin työmarkkina-asemaa parantavista toimista.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti