Uutiset

Sdp:n työtulotuki: Pienituloisen palkansaajan nettopalkka voisi olla bruttopalkkaa suurempi

Jos sdp:n keskiviikkona julkaisema vero-ohjelma toteutuu, osa-aikatyötä tekevä hyvin pienituloisen palkansaaja voisi nähdä palkkalaskelmassaan ihmeen. Palkasta käteen jäävä nettopalkka olisikin suurempi kuin työnantajan maksama bruttopalkka.

Tämä voitaisiin toteuttaa sdp:n esittelemän työtulotuen avulla. Sen radikaalimpi malli muuttaisi verotuksen ja sosiaalivakuutusmaksujen yhteissumman negatiiviseksi, jos palkansaajan vuositulot jäävät alle 11 000 euroon vuodessa.

Pienituloinen palkansaaja voisi silloin saada valtion varoista täydennystä palkkaansa enimmillään tuhat euroa vuodessa.

Se vähentäisi verotuloja sdp:n laskelman mukaan 311 miljoonaa euroa vuodessa, kun huomioon otetaan toimeentulotukimenojen vähennys. Asumistuki pysyisi ennallaan.

Työtulotuen karvalakkimallissa verot eivät muutu saataviksi, mutta esimerkiksi 800 euron kuukausituloilla palkasta jäisi 30 euroa kuukaudessa nykyistä enemmän käteen. Tämän hinnaksi demarit ovat laskeneet 41 miljoonaa euroa.

Karvalakkimalli saataisiin aikaan poistamalla rajoitus, ettei työtulovähennys voi viedä verotusta negatiiviseksi. Se kompensoisi pienistäkin palkoista tasaveron luonteisesti maksettavia sosiaalivakuutusmaksuja, jotka vievät nykyään jo lähes 10 prosenttia palkasta.

Tämä sosiaalivakuutusmaksuista johtuva verokiila estää työllistymistä matalapalkka-aloilla. Työllisyyden kohentumista ei ole sdp:n esittämissä laskelmissa huomioitu.

Veropohja tiiviimmäksi

Veropohjaa demarit tiivistäisivät, sillä Suomessa omistamisen verotus on suhteellisen kevyttä, kun sitä verrataan kaikkiin verotuloihin. Vuonna 2015 Suomessa omistamisen verojen osuus oli 16 prosenttia, kun koko EU:ssa taso oli keskimäärin 21 prosenttia.

-Kaikki tunnustavat hyvän veropolitiikan perusteet: laajat ja tiiviit veropohjat, mutta alhaiset verokannat. Harva niitä kuitenkaan noudattaa, sanoi sdp:n vero-ohjelman valmistelua johtanut kansanedustaja Timo Harakka.

Tällä hetkellä veropohjassa on Harakan mukaan lukuisia aukkoja, jotka pitää tilkitä.

-Laittaisimme esimerkiksi ulkomaiset eläke- ja sijoitusrahastot verolle perimällä niiden saamista osingoista lähdeveroa, Harakka sanoi.

Sdp esittelee vero-ohjelmassaan myös kestävän kehityksen arvonlisäveron. Sen avulla verotusta hyödynnettäisiin esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa.

-Jos arvonlisäverotus perustuisi kestävään kehitykseen, esimerkiksi korjauspalveluiden käyttö ja kierrätys voisivat nauttia alemmista verokannoista, Harakka sanoi.

Harakan mukaan teknisen kehityksen mahdollistama läpinäkyvyys ja esimerkiksi alustatalous antavat aivan uusia mahdollisuuksia, kun tiedot voidaan kerätä alustoilta automaattisesti verotusta varten.

-Uudistunut talous vaatii uusia pelisääntöjä. Alustoille on asetettava vastaavia velvoitteita kuin työnantajilla nykyään on.

Sdp:n esittelemä vero-ohjelma on luonteeltaan periaateohjelma.Puheenjohtaja Antti Rinteen mukaan esimerkiksi lähdevero saatetaan nostaa siitä vaaliohjelmaan.

-Enempää en uskalla sanoa. Jos arvonlisäveroon tulee lisää EU:ssa lisää liikkumavapautta, se tulee myös olemaan meillä aika korkealla tärkeysjärjestyksessä, Rinne sanoi.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic