Uutiset

Seksuaalisesta häirinnästä vain harvoin ilmoitus työsuojeluun – syynä voi olla häpeä tai pelko

Seksuaalinen häirintä työpaikoilla päätyy harvoin työsuojeluviranomaisen käsiteltäväksi. Työsuojeluviranomaiselle eli aluehallintovirastoon tulee yhteydenottoja seksuaalisen häirinnän vuoksi harvoin. Aihe ei pulpahda herkästi esiin myöskään työpaikkatarkastuksilla.

Yhteydenotoista valvontaan asti päätyy vuosittain vain yksittäisiä tapauksia. Usein yhteydenottaja ei halua, että viranomainen ryhtyy toimenpiteisiin.

-Ilmoitusten vähäisyys voi johtua siitä, että asia on arka ja monelle vaikea aihe puhuttavaksi. Seksuaalisen häirinnän tapaukset ilmoitetaan meille muuhun häirintään verraten aikaviivellä. Se viittaa siihen, että kohteeksi joutuneen on itse ensin pohdittava tapahtunutta ,kertoo työsuojelulakimies Aki Eriksson Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Usein yhteydenottaja ei halua, että viranomainen ryhtyy toimenpiteisiin. Myös pelon ja häpeän tunteet voivat nostaa kynnystä.

Häirintää kokenut ei useinkaan halua Erikssonin mukaan esiintyä omalla nimellään. Työsuojeluviranomaisen puhelinneuvonnasta (0295 016 620) saa neuvontaa myös nimettömänä ja luottamuksellisesti. Ilman kirjallista lupaa työsuojelutarkastaja ei voi mainita niistä työnantajalle.

-Toivon, että häirintäasioissa otetaan yhteyttä meihin hyvin pienellä kynnyksellä. Neuvonnassa voi käydä asiaa yhdessä nimettömänä läpi häirintäasioihin erikoistuneen kanssa. Se auttaa hahmottamaan onko tapaus ollut terveyttä häiritsevä, hän huomauttaa.

Ilmoitusten vähäisyys ei tarkoita etteikö häirintää olisi. #MeToo-kampanja on nostanut seksuaalisen häirinnän keskusteluun esimerkiksi elokuva- ja filmiteollisuudessa. Ala on Erikssonin mukaan tänä vuonna myös työsuojeluvalvonnan kohteena, ja seksuaalinen häirintä on noussut valvonnassa esiin vain yleisellä tasolla.

Seksuaalisen häirinnän valvontahavaintoja ei tilastoida erikseen, vaan ne kirjataan yhteen muun häirinnän kanssa.

Työpaikoilla häiritsee yleensä työnantajan edustaja

Seksuaalista häirintää koskevissa yhteydenotoissa on yleensä kyse siitä, että työntekijä kokee häirintää työnantajan tai esimiehen taholta.

Kynnys ottaa työntekijän kokema seksuaalinen häirintä valvottavaksi on työsuojeluviranomaiselle matalampi kuin muissa tapauksissa. Valvontakynnys ylittyy yleensä, jos häirintä tai epäasiallinen kohtelu voivat vaarantaa terveyden. Jos häiritsijä on työnantajan edustaja, niin yksittäinenkin seksuaalinen häirintäteko voi täyttää terveyttä vaarantavan häirinnän tunnusmerkit.

Työnantajalla on velvollisuus puuttua kaikkeen häirintään, myös seksuaaliseen, välittömästi. Velvollisuus siihen syntyy, kun työnantaja saa tiedon häirinnästä. Lähtökohtana on, että asia tulee ratkaista työpaikalla. Jos näin ei tapahdu, työsuojeluviranomainen voi velvoittaa työnantajaa toimimaan asian ratkaisemiseksi.

Valvontaa joko nimellä tai nimettömänä

Häirintää valvotaan sekä yhteydenottojen perusteella että viranomaisen aloitteesta työpaikkatarkastuksilla. Seksuaalista häirintää koskevat yhteydenotot käsitellään kuten muutkin häirintätapaukset.

Jos valvontakynnys ylittyy, työntekijältä pyydetään kirjallinen lupa käsitellä asiaa hänen nimellään. .Luvan saannin jälkeen työnantajalle lähetetään selvityspyyntö asiasta. Sen nähtyään työntekijä saa vielä antaa oman selvityksen asiasta.

Selvitysten perusteella tarkastaja tekee tarkastuskertomuksen, jossa antaa työnantajalle tarvittaessa velvoitteita asian ratkaisemiseksi. Mikäli on perusteita epäillä työrikosta, asia ilmoitetaan poliisille esitutkintaa varten.

Häirintä voi päätyä valvontaan myös ilman kirjallista lupaa, mutta ilmoittaja ja asia jäävät työpaikalla salaisuudeksi.

-Työsuojeluviranomainen voi harkintansa mukaan myös kohdistaa viranomaisaloitteista valvontaa työpaikkaan, vaikka työntekijä ei haluaisi omaa tapaustaan valvottavaksi. Tarkastuksilla saatetaan silloin käyttää nimetöntä kyselyä työoloista.

Kysely lähetetään työpaikoille ennen tarkastusta, ja yhtenä kysymyksenä on työntekijä mahdollisesti kokema häirintä. Seksuaalista häirintää ei siinä mainita erikseen, mutta kysymys avaa mahdollisuuden siitä kertoa.

Jos vastauksista näkyy, että työpaikalla esiintyy häirintää, otetaan asia tarkastuksella käsittelyyn muun muassa siitä näkökulmasta, miten työnantaja ehkäisee häirintää työpaikalla ja miten häirintäkokemukset siellä käsitellään.

 

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti