Uutiset

Sellutehtaan jäteliete tarkoitus varastoida 60 metriä pitkiin jättisäkkeihin, vesilintujen pesimäalue jätetään koskematta Kemijärvellä

Kemijärven sellutehtaan surullisen kuuluisan jätejärven pohjalietteelle ehdotetaan ratkaisua, jossa suuria raskasmetallipitoisuuksia sisältävä liete imetään valtaviin, 60 metriä pitkiin ja halkaisijaltaan 13 metrisiin säkkeihin. Tarkoitus on, että liete jää säkkeihin ja vesi suotautuu geotuubeiksi kutsuttujen säkkien seinämien läpi ulos.

-Säkit tulevat hyötykäyttöön. Niillä nostetaan läheisen puuterminaalin käyttöön tulevan kuuden hehtaarin kokoisen kentän pintaa 2,5 metrillä, kertoo Stora Enson viestintäjohtaja Satu Härkönen.

Stora Enso on keksinyt uuden tavan jätelietteen käsittelylle sen jälkeen kun Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on hylännyt yhtiön aiemmat esitykset. Pörssiyhtiö on valittamalla vetkutellut jätejärviongelman ratkaisua. Muun muassa Kemijärven kaupunki on vaatinut, että liete poistetaan jätejärven pohjasta.

Kyse on vuonna 2008 suljetun Kemijärven sellutehtaan 60 hehtaarin laajuisesta jätejärvestä, jonka pohjassa on 330 000 kuutiota lietettä. Liete on ympäristölle vaarallista. Se sisältää terveysviranomaisten ylimmät ohjearvot ylittäviä pitoisuuksia sinkkiä ja vanadiinia sekä orgaanisista yhdisteistä bentseeniä, tolueenia, fenantreenia, öljyhiilivetyjakeita sekä dioksiineja ja furaaneja. Vesistöön päästessään ne kertyvät kaloihin ja edelleen ihmiseen.

-Liete kuivuu geotuubeissa turpeeksi. Sen päälle ajetaan moreenia ja mursketta, selittää Satu Härkönen.

Ensimmäisen kerran Pohjois-Suomen aluehallintovirasto patisti Stora Ensoa jo vuonna 2010 poistamaan jätealtaan pohjamudissa piilevä myrkkycoctail. Yhtiö on kuitenkin valittanut aluehallintoviraston päätöksistä korkeimpia oikeusasteita myöten. Tällä hetkelläkin Vaasan hallinto-oikeudessa on Stora Enson tuorein valitus Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä.

Stora Enso on tammikuussa jättänyt aluehallintovirastolle geotuubiratkaisuun perustuvan uuden esityksen.

-Jos yhtiön esitys hyväksytään, hallinto-oikeuteen tehty valitus luonnollisesti raukeaa, sanoo Stora Enson kiinteistöjohtaja Erkki Autio.

Aivan kaikkea lietettä ei ole tarkoitus poistaa. Jätelampi on ollut vesilintujen suosima pesimäalue.

-Lintujen pesimäalue jätetään koskematta. Kyse on noin 30 metrin levyisestä alueesta altaan reunalla, sanoo Satu Härkönen.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti