Uutiset

Selvityksen mukaan opiskelijoiden tulorajoja voisi nostaa huomattavasti

Palkansaajien tutkimuslaitoksen laatimassa selvityksessä tutkittiin vaihtoehtoja opiskelijoiden tulorajoille: jos ne poistettaisiin kokonaan, saattaisivat suurituloiset opiskelijat alkaa nostaa opintotukea.
Opintotuen tulorajat eivät kannusta työntekoon. Palkansaajien tutkimuslaitoksen selvityksessä pohdittiin vaihtoehtoisia tapoja asettaa nykyiset opintotuen tulorajat. Kuva: Anssi Jokiranta

Opintotuen tulorajat ovat monen opiskelijan murheenkryyni: työkokemusta pitäisi hankkia ja tienakin vähän, mutta tuloraja ei kannusta.

Nykyistä tulorajaa voisi joko nostaa nykyisistä huomattavasti tai muuttaa opintotuen takaisinperintä rajaveroasteen tapaiseksi säännöksi, jossa opiskelijan ylimenevät tulot perittäisiin verotuksessa.

Tämä käy ilmi opintotuen tulorajaselvityksestä, joka luovutettiin torstaina Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terholle Helsingissä.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen laatimassa selvityksessä tutkittiin vaihtoehtoisia tapoja asettaa nykyiset opintotuen tulorajat: voisiko ne poistaa kokonaan vai voisiko tulorajaa nostaa tai laskea?

Suomessa opintotuen tulorajat ovat myös alemmat kuin muissa Pohjoismaissa. Opintotuen tulorajat ovat olleet pitkään samalla tasolla lukuun ottamatta pientä indeksitarkistusta vuoden 2018 alussa. Tasokorotus tehtiin viimeksi vuonna 2008.

Tulorajat koetaan lannistavina

Selvityksen viime syksynä tilanneen Terhon mukaan opintotuen tulorajat koetaan työntekoa lannistavina.

– Tämän tutkimustiedon perusteella olisin itse valmis korottamaan tulorajoja huomattavasti tai jopa luopumaan opintotuen tulorajoista kokonaan. Työnteosta pitää palkita, ei rangaista, toteaa ministeri Terho tiedotteessa.

– Työntekoon ja yrittäjyyteen tulee kannustaa aivan erityisesti nuorena, koska varhain hankittu työkokemus tukee työllistymistä läpi tulevan uran. Tulorajojen korottaminen tulisi nähdä investointina, jolla parannetaan opiskeluajan toimeentuloa ja edistetään työllistymistä myös pidemmällä tähtäimellä, hän jatkaa.

Tällä hetkellä opiskelijan omat tulot vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija voi vuodessa nostaa opintotukea.

Opiskelijan pitää itse huolehtia siitä, etteivät vuositulot ylitä vuositulorajaa.

Tulorajan nosto vai ylimenevän osan verotus?

Torstaina julkistetun selvityksen mukaan tulorajojen nosto kasvattaisi opiskelijoiden tuloja ja lasku puolestaan vähentäisi niitä.

Yhdeksän opintotukikuukautta nostavan opiskelijan vuosituloraja nykyisen noin 12 000 euroa. Jos nykyistä vuositulorajaa nostettaisiin 18 000 euroon, päästäisiin selvityksen perusteella eroon haitallisista vaikutuksista, kuten mahdollisten lisätulojen menetyksistä.

Vaihtoehto lisäisi valtion verotuloja arviolta 5,9 miljoonaa euroa vuodessa.

Jos opintotuen tulorajoihin sovellettaisiin rajaveroasteen kaltaista sääntöä, opintorahaa ei tarvitsisi maksaa takaisin tulorajan ylittävältä osalta, vaan ylimenevät tulot perittäisiin verotuksessa.

Opiskelijoiden tulorajat ovat korkeammat esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa, mutta toisin kuin Suomessa, tulorajan ylittävältä osalta käytössä on 50 prosentin lisäveroasteen sääntö.

Nykyisellä tulorajalla, mutta muuttamalla takaisinperintä 50 prosenttiyksikön lisäveroasteeksi, valtion verotulot kasvaisivat 4,5 miljoonalla eurolla vuodessa, arvioidaan selvityksessä.

Jos tulorajoja ei olisi lainkaan

Jos opintotuen tulorajat poistettaisiin kokonaan, niin haittapuolena voisi olla, että erittäin suurituloiset opiskelijat alkaisivat nostaa opintotukea.

Nykyistä tiukemmat tulorajat puolestaan muodostuisivat merkittäväksi esteeksi opiskelijoiden ansioille. Ne aiheuttaisivat opintotukien takaisinperintöjä aiempaa enemmän.

Raportista saatavaa tietoa on tarkoitus käyttää päätöksenteon tukena arvioitaessa mahdollisia muutoksia opintotuen tulorajoihin.

Tuloraja määräytyy opintukikuukausien perusteella

Suomen opintotukijärjestelmä koostuu opintorahasta ja oikeudesta opintolainaan. Tyypillinen opintotukikuukausien määrä lukuvuoden aikana on yhdeksän kuukautta

Opintotuen tuloraja muodostetaan kalenterivuodessa nostettujen opintotukikuukausien perusteella. Vuosituloraja lasketaan siten, että tuloja voi olla 667 euroa jokaista tukikuukautta kohti ja 1 990 euroa jokaista tuetonta kuukautta kohti.

Mitä enemmän opintotukikuukausia on vuoden aikana nostettu, sitä alempi on tuloraja.

Tuloseuranta tehdään jälkikäteen verotuksen valmistuttua, jolloin Kela perii liikaa saadun opintotuen takaisin 7,5 prosentilla korotettuna, jos opiskelija ei itse palauta liikaa saamaansa tukea ajoissa.

Uusimmat

Fingerpori

comic