Uutiset

Sisäministeri Kai Mykkänen: Suomi kykenee ottamaan palaavat turvapaikanhakijat vastaan nykyistä nopeammin

Saksan odotetaan toimittavan Suomelle sopimusteksti kahdenvälisestä turvapaikanhakijoiden palautuksista heinäkuun aikana.

-Tarkoitus on nimenomaan vahvistaa Dublin-säännön periaate, että se maa, jossa ensi kerran rekisteröidään turvapaikanhakija, on myös siitä vastuussa koko käsittelyn ajan, ja tähän maahan hänet voidaan sitten palauttaa, kertoo sisäministeri Kai Mykkänen (kok.).

Saksa laatii kahdenvälisiä palautussopimuksia eri maiden kanssa, sillä kaikki eivät ole kunnioittaneet Dublinin sopimuksen mukaista menettelyä asiassa. Kahdenvälinen sopimus on nopeampi ratkaisu kuin EU:n turvapaikkajärjestelmän sääntöjen vahvistaminen, joka kestäisi vähintään puoli vuotta.

Sopimuksen tarkkaa sisältöä ei vielä tiedetä, mutta merkittäviä poikkeamia Dublinin sopimukseen kahdenvälisessä sopimuksessa ei pitäisi olla.

-Todennäköisesti kysymys on yhteisymmärryspöytäkirjasta, joka Suomen osalta lähinnä varmistaisi sen, että Dublinin sopimuksen palautusten menettelyt toimivat jatkossakin ja vielä nopeammin kuin tähän asti, Mykkänen sanoo.

 

Tavoite palauttaa turvapaikanhakijat alle viikossa ensimmäiseen tulomaahan

Saksan liittokansleri Angela Merkelin tahto on, että turvapaikanhakijat saataisiin palautettua viikon sisällä takaisin ensimmäiseen tulomaahansa. Tällä hetkellä palautusajat ovat Mykkäsen mukaan olleet pidempiä myös Suomen ja Saksan välillä.

-Meille on mahdollista nopeamminkin tunnistaa Saksan pyynnöt, että ne ovat asianmukaisia ja että henkilö löytyy meidän rekistereistämme. Sitten on Saksan prosessista kiinni, kuinka nopeasti pystytään etenemään, Mykkänen kertoo.

Palautuksen nopeuteen vaikuttaa se, miten nopeasti maahanmuuttovirasto tekee rekisteritarkastuksen ja pystyy osoittamaan paikan Suomeen palautettavalle turvapaikanhakijalle.

Mykkänen ei ota vielä kantaa siihen, onnistuisivatko palautukset viikon sisällä.

-Tarkastelemme mahdollisia käytännön rajoitteita, kun saamme Saksan ehdotuksen analysoitavaksi kokonaisuudessaan, hän sanoo.

Käytännön rajoitteita voivat Mykkäsen mukaan asettaa muun muassa vastaanottavat poliisit lentokentällä ja paikan järjestäminen vastaanottokeskuksesta.

 

Voimaantulon ajankohta vielä hämärän peitossa

Kahdenvälisen sopimuksen voimaantulo riippuu Mykkäsen mukaan siitä, ilmeneekö siinä kohtia, joista on neuvoteltava tarkemmin Saksan kanssa.

-Suomen kannalta on tärkeintä, että sopimus on myös kaksisuuntainen. Eli vastaavasti jos Saksasta etsiytyy Suomeen turvapaikanhakijoita, jotka ovat siellä rekisteröityneitä, niin tietysti meilläkin on intressi palauttaa heitä ensimmäiseen käsittelypisteeseen. Tämä on se, mitä sen sopimuksen osalta katsomme varmasti tarkkaan, Mykkänen sanoo.

Tähän saakka Saksa on palauttanut turvapaikanhakijoita Suomeen enemmän kuin Suomi Saksaan.

-Tällaisia tapauksia on ollut toista tuhatta viimeisen kahden vuoden aikana, Mykkänen kertoo.

 

Kahdenväliset sopimukset tukevat yhtenäistä eurooppalaista toimintamallia

Mykkänen suhtautuu kahdenvälisiin sopimuksiin myönteisesti, sillä ne tukevat yhtenäistä eurooppalaista toimintamallia.

-Toivon, että näitä sopimuksia syntyy muiden maiden kanssa siten, että ei tule painetta irtautua eurooppalaisesta ratkaisusta. On tärkeää, että Schengen-aluetta ei tuhota niin, että jokainen maa alkaa sooloilemaan ja nostamaan sisärajoja ylös. Tarvitaan eurooppalainen yhteinen ratkaisu, jossa hakijat otetaan vastaan heti EU:n ulkorajojen läheisyydessä ja sieltä sitten yhdessä turvapaikan saavia myös jaetaan eteenpäin. Tämä on se periaate, mikä nyt EU:n huippukokouksessa tavoitteeksi asetettiin.

Mykkänen pitää hyvänä ajatuksena EU:n yhteisten vastaanottokeskusten perustamista Välimeren maihin, joissa päätös turvapaikasta tehtäisiin ja turvapaikan saajat jaettaisiin muihin maihin.

Keskustelu EU-alueen yhteisistä vastaanottokeskuksista jatkuu tänään Itävallassa Innsbruckissa, jossa Mykkänen kokoustaa muiden EU-maiden sisäministerien kanssa.

 

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti