Uutiset

Sotilaiden aseellisen ulkomaanpalveluksen palkasta sopu — kertoimet nostavat ansioita

Puolustusvoimien tulevaisuudessa mahdollisesti antaman ulkomaisen avunannon käytänteet ovat selviämässä.

Puolustusministeriön ja henkilöstöjärjestöjen välillä on loppusyksystä kaikessa hiljaisuudessa periaatteellisesti sovittu neuvottelutulos palvelusuhteen palkanmaksusta tilanteissa, joissa puolustusvoimat antaa ulkomailla mahdollisesti aseellistakin apua.

Mikäli käsky käy ulkomaille, korvausta maksetaan mallilla, jossa oma kuukausipalkka kerrotaan kolmella eritasoisella kertoimella.

-Korvaukset nousevat asteittain riippuen siitä, tarvitaanko suoranaisesti sotilaallista voimankäyttöä ja uhkaa, kertoo Upseeriliiton puheenjohtaja majuri Ville Viita.

Neuvottelutulos on vielä valtiovarainministeriössä hyväksyttävänä.

Voimakeinotkin mukana

Aseellisenavun salliva lakimuutos tuli voimaan viime heinäkuun alusta.

Laki antaa puolustusvoimille varsin laajat toimintamahdollisuudet ulkomailla. Se voi antaa apuaan paitsi toiselle valtiolle, myös EU:lle tai kansainväliselle järjestölle. Aiemmin avunanto oli rajoitettu kalustoon, materiaaliin ja asiantuntija-apuun, mutta nyt siis voimakeinotkin ovat tulleet mukaan palettiin.

Yksityiskohdat auki

Vieläauki on joukko käytännön kysymyksiä: esimerkiksi se, miten joukot käytännössä muodostettaisiin, ja miten halukkuudesta ulkomaantehtäviin ilmoitettaisiin. Tämänkaltaisia tarpeita varten pääesikunta on laatimassa käytännön ohjeistusta ulkomaanavusta. Työ on vielä kesken, joten sen yksityiskohdista ei puolustusvoimissa haluta puhua.

Myöskään ohjeistuksen valmistumisaika ei ole toistaiseksi tiedossa.

-Näyttää siltä, että ei ole tulossa mitään sellaista akuuttia, että tätä tarvittaisiin., Viita pohtii.

Vastaavasti puolustusministeriö voi nyt pyytää apua toiselta valtiolta, EU:lta tai kansainväliseltä järjestöltä. Puolustusvoimat voi pyytää tukea toisen valtion sotilasviranomaiselta myös aluevalvontaa varten.

Lakiuudistus

Puolustusvoimat voi antaa puolustusvoimien toimialaan kuuluvaa apua toiselle valtiolle, Euroopan unionille tai kansainväliselle järjestölle sekä osallistua muuhun kansainväliseen toimintaan ottaen huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan päämäärät ja periaatteet sekä muut kansainvälisen oikeuden säännöt.
Puolustusvoimat voi osallistua kansainvälisen avun antamiseen myös toista Suomen viranomaista tukeakseen toimivaltaisen ministeriön tai viranomaisen pyynnöstä.
Kansainvälisen avun antamiseen ja muuhun kansainväliseen toimintaan osallistuvalla henkilöstöllä on tehtävää suorittaessaan kansainväliseen oikeuteen perustuva ja kansainvälisen avun pyytäjän määrittämä toimivalta sekä oikeus käyttää tehtävän kannalta välttämättömiä voimakeinoja.
Tehtäviin käytetään ensisijaisesti sellaista puolustusvoimien henkilöstöä, joka on sitoutunut puolustusvoimien kansainväliseen toimintaan.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic