Uutiset

Stuk: Vakavien onnettomuuksien hallintaan liittyvä osaaminen on varmistettava ennen kuin ydinpolttoaine ladataan OL3:n reaktoriin

Turvallisuuskulttuuriin liittyvät pulmat jatkuvat Olkiluoto 3 -ydinvoimahankkeessa edelleen. Säteilyturvakeskus pitää muun muassa valvomoon liittyviä vastuukysymyksiä merkittävinä nyt, kun laitoksen käyttöönotto alkaa lähestyä.
Olkiluoto 3:n organisaatiossa on muun muassa vastuisiin liittyviä epäselvyyksiä ja aikataulupaineita, joihin Stuk edellyttää ratkaisuja ennen ydinpolttoaineen latausta. Kuva: Jori Liimatainen / arkisto

Olkiluoto 3 (OL3) -ydinvoimahankkeen turvallisuuskulttuuriin ja johtamiseen liittyvät pulmat näyttävät jatkuvan edelleen.

Säteilyturvakeskus (Stuk) havaitsi syksyn tarkastuksissa useita ongelmia, joiden painoarvoa lisää hankkeen loppusuoran lähestyminen.

Laitoksen ydintekninen käyttöönotto on alkamassa polttoaineen latauksen myötä tämän vuoden aikana.

– Havainnot ovat käyttöönoton tässä vaiheessa merkittäviä ja edellyttävät TVO:n (Teollisuuden Voima) johdon toimia seuraavien vaiheiden paremman organisoinnin ja tuen varmistamiseksi, Stuk toteaa.

Onnettomuuksien hallinnan on oltava riittävää

Tarkastusten ja niiden yhteydessä tehtyjen henkilöstökyselyjen mukaan OL3 -organisaatiossa on muun muassa vastuukysymyksiin liittyviä epäselvyyksiä. Turvallisuuden kannalta oleellista on se, että ne liittyvät erityisesti valvomotoimintaan.

Maallikon korvissa hälyttävältä vaikuttaa varsinkin onnettomuustilanteita koskeva havainto.

Stukin mukaan TVO:n on varmistettava ennen kolmosyksikön käytön aloittamista, että kaikissa työvuoroissa on ”riittävä käytännön osaaminen vakavien onnettomuuksien hallinnasta”.

– TVO:n on osoitettava, että asiat on saatettu hyvälle tasolle ennen polttoaineen latausta, Stuk vaati tarkastuksissaan.

Paine vaikeuttaa laadukasta työtä

Stukin projektipäällikkö Niko Monosen mukaan OL3:n käyttökoulutuksessa oli ainakin vielä syksyllä panostettu teoriaopetukseen.

– Stuk katsoi tarpeelliseksi esittää vaatimuksen käytännön osaamisen kehittämisestä, Mononen toteaa.

Viranomainen korostaa, että valvomossa vastuiden on oltava selkeät.

Laitoshanke on alkuperäisestä aikataulustaan myöhässä vuosikymmenen. Siitä huolimatta juuri aikataulupaine vaikeuttaa kyselyjen mukaan henkilöstön mahdollisuuksia tehdä työnsä laadukkaasti.

– Esimerkiksi viime keväänä suoritettujen kuumakokeiden aikaan töitä oli käynnissä yhtäaikaisesti paljon. Eri osapuolten vastuut ja määräysvalta ei ollut kaikille käytännössä selvää, Mononen mainitsee.

Tilanne tarkistetaan keväällä

Tarkastusten perusteella viranomainen ei vakuuttunut siitä, että ongelmien syiden selvittely tai niiden korjaamisen suunnittelu olisi järjestelmällistä.

– TVO:n toimenpiteistä aikataulupaineiden hallitsemiseksi paremmin ja operaattoreiden vastuunoton tukemiseksi ei tarkastuksella saatu selvää kuvaa, Stuk toteaa.

Operaattorit ohjaavat laitoksen toimintaa ydinvoimalan valvomossa.

Monosen mukaan Stuk arvioin tilannetta keväällä, kun se tekee OL3:n käytön aloitusvalmiuteen kohdistuvaa tarkastusta.

Turvallisuuskulttuurissa setvittävää pidemmän aikaa

Stuk on joutunut kiinnittämään huomiota voimayhtiön turvallisuuskulttuuriin, johtamiseen ja työilmapiiriin ainakin parin vuoden ajan.

Havaitut ongelmat ovat liittyneet niin sisäiseen viestintään kuin esimerkiksi henkilöstöresursseihinkin. Viranomainen haluaa estää tilanteet, joissa henkilöstöongelmat aiheuttavat riskejä turvallisuuden kannalta tärkeissä tehtävissä.

Syksyn tarkastusten perusteella TVO on edistynyt monissa asioissa ja Stuk katsoo, että yhtiön johdolla on nyt hyvä valmius puhua turvallisuuskulttuuriin liittyvistä asioista.

Puutteita on kuitenkin yhä.

– On asioita, jotka saattavat vaikeuttaa turvallisuuskulttuurin tilan tai kehitystarpeiden toteamista ja viestimistä – myös viranomaisen suuntaan, säteilyviranomainen toteaa.

Monosen mukaan tämä tarkoittaa täsmennettynä muun muassa sitä, että voimayhtiön johto haluaa mielellään keskittyä positiivisiin asioihin.

– Meidän on viranomaisena puolestaan saatava selkeä kuva siitä, että mitä ongelmia on tunnistettu ja mitä niille on tehty.

Edistyksestä huolimatta Stuk jatkaa turvallisuuskulttuuriin liittyvää valvontaa tiiviisti.

Uusimmat

Fingerpori

comic