Uutiset

Suomalainen haluaa vakituisen työsuhteen ja hyvän palkan – joustava työaika ja etätyökin olisivat hyvän työpaikan merkkejä

Suomalainen ei kaipaa työelämältään niinkään menestystä ja mahdollisuuksia edetä johtotehtäviin.
YTK-Yhdistyksen toteuttaman Työelämä 2030 -kyselyn mukaan suomalaiset viihtyvät työpaikallaan, jos työyhteisö on kunnossa.

YTK-Yhdistyksen toteuttaman Työelämä 2030 -kyselyn mukaan suomalaiset viihtyvät työpaikallaan, jos työyhteisö on kunnossa.

Vakituinen työsuhde ja hyvä palkka ovat suomalaisille tärkeitä. Melkein puolet vastaajista oli sitä mieltä, että vakituinen työsuhde oli hyvän työn perusta.

20 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että työn ja työnantajan täytyy vastata omia arvoja.

Menestys, mahdollisuus edetä johtotehtäviin ja työn kansainvälisyys eivät olleet vastaajille tärkeitä. Vain kaksi prosenttia vastaajista piti menestystä tärkeänä.

Vastaajien mielestä hyvä työ rakentuu oman osaamisen kehittämisestä, tasapuolisesta kohtelusta ja joustavasta sopimisesta tarpeen mukaan.

Hyvä työ rakentui myös siitä, että työ oli joustavaa työaikojen ja etätöiden suhteen.

Vain joka viides vastaaja piti työlainsäädännön noudattamista ja turvallista työympäristöä tärkeänä.

Etätyö on vastaajien mielestä tulevaisuutta

Tulevaisuudessa työelämän tärkeimpiä taitoja tulevat vastaajien mielestä olemaan uuden oppiminen, uuden teknologian nopea omaksuminen, sosiaaliset taidot, sopeutumiskyky ja itseohjautuvuus.

Vastaajien mielestä on selvää, että etätyö on tulevaisuutta. Vain kaksi prosenttia vastaajista uskoo, että etätyötä tullaan tekemään vähemmän.

Hieman alle puolet vastaajista arveli, että työuran aikana joutuu kouluttautumaan uuteen ammattiin. Hieman yli puolet oli sitä mieltä, ettei uudelleenkoulutusta tarvita.

Enemmistö vastaajista on kiinnostunut kokeilemaan useita erilaisia ammatteja työelämän aikana.

14 prosenttia vastaajista arveli, että suurin osa tulevaisuuden työsuhteista perustuu itsensä työllistämiseen. Erityisesti alle 34-vuotiaat olivat sitä mieltä.

Kysely tehtiin elokuussa ja siihen vastasi 2052 henkilöä.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti