Uutiset

Suomen metsittämiseksi on tutkittu useita keinoja – peltoalan vähennys ja rahallinen tuki esillä

Tutkimus nostaa myös metsitystuen yhdeksi keinoksi lisätä metsien määrää. Rahallisen tuen olisi huomioitava taimien hoitotarve sekä myyrä-, peura- ja hirvituhot. Kuva: Petteri Kivimäki

Luonnonvarakeskuksen sekä maa- ja metsätalousministeriön tällä viikolla julkaisemassa Misa-tutkimuksessa pohditaan keinoja metsäkadon vähentämiseksi sekä metsien kasvattamiseksi.

Keinoja mietitään, koska ilmastonmuutoksen torjunta vaatii hiilinieluja. Erityisesti metsät ovat hiilinieluja, kun ne sitovat hiilidioksidia ilmasta.

Tutkimuksen mukaan turvemaiden metsien pelloksi raivauksen estämisellä voidaan saavuttaa suurempi ilmastohyöty kuin peltojen metsittämisellä. Turvemaiden raivaus aiheuttaa päästöjä.

Peltojen raivaamatta jättäminen olisi kuitenkin ongelmallista maatalouden kehittämisen kannalta. Erityisesti karjatilat tarvitsevat uutta peltoalaa esimerkiksi rehun tuotantoon tai ympäristöluvan mukaiseen lannan levitykseen.

Ratkaisuksi on tutkimuksessa pohdittu esimerkiksi sitä, että nykyisiä peltoja ohjattaisiin esimerkiksi karjatilojen käyttöön muun muassa pitkillä vuokrasopimuksilla, rehuntuotantosopimuksilla tai maanvaihdoilla.

Haasteena on esimerkiksi se, saadaanko järjestelyistä kaikkia tyydyttäviä ja oikeudenmukaisia.

Toiveita asetetaan myös siihen, että tulevaisuudessa karjan lantaa pystyttäisiin käsittelemään tehokkaammin, jotta se päätyy paremmin hyötykäyttöön eikä peltoja tarvita sen levitykseen niin paljon.

Tutkimus nostaa myös metsitystuen yhdeksi keinoksi lisätä metsien määrää. Rahallisen tuen olisi huomioitava taimien hoitotarve sekä myyrä-, peura- ja hirvituhot.

Tarjouskaupalla mahdollinen valtion ilmastorahasto voisi ostaa turvepeltoja ja metsittää niitä tai tehdä muita päästöjä hillitseviä toimia. Hiilikompensaatioilla voitaisiin tähdätä esimerkiksi soiden ennallistamiseen.

Tutkimus visioi lisäksi sitä, että maatalous pärjäisi Suomessa nykyistä pienemmällä peltoalalla. Viimeiset vuosikymmenet peltoalan määrä on pysynyt suunnilleen samana.

Vähentäminen voisi olla mahdollista, jos ilmastonmuutokseen sopeudutaan valitsemalla viljelykseen sopivat kasvilajikkeet. Karjatalous voisi tässäkin tapauksessa kohdata vaikeuksia.

Uusimmat

Fingerpori

comic