Uutiset

Suomen puoluejohtajat koolla ilmastonmuutoksen takia – mielenosoittajat paikalla vaatimassa toimintaa

Vasemmistoliiton Li Andersson ja Aino-Kaisa Pekonen ilahtuivat mielenosoittajien paikallaolosta Kesärannan edustalla.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kutsui eduskuntapuolueet tiistaina pääministerin virka-asunnolle Kesärantaan ”ilmastopolitiikan pyöreään pöytään”. Puoluejohtajat keskustelevat erityisesti ilmastonmuutoksen torjunnasta.

Kello 11:30 alkaneen keskustelun alla oli mielenosoitus, jossa vaadittiin toimintaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Monet puolueet ovat päivittäneet tänä vuonna ilmasto- ja energiaohjelmiaan. Ohjelmissa on monia samoja toimenpiteitä, mutta erojakin on.

Yhteistä on pyrkimys päästä eroon tai ainakin merkittävästi vähentää fossiilisia polttoaineita, kuten kivihiiltä, öljyä, turvetta ja maakaasua.

Esimerkiksi turve jakaa kuitenkin jonkin verran mielipiteitä, koska esimerkiksi keskusta ja Sininen tulevaisuus eivät halua turpeen käytön loppuvan.

– Uudelta turvetuotannolta sekä vanhojen jatkoluvilta edellytetään parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa vesistöpäästöjen vähentämiseksi. Jatkossa tuotantoa tulee suunnata myös uusiin turvetuotteisiin, keskustan linjauksissa todetaan.

– Vähennetään turpeen käytön ympäristövaikutuksia. Turpeella on jatkossakin tärkeä rooli tuki- ja huoltovarmuuspolttoaineena, sanoo puolestaan Sininen tulevaisuus.

Lisäksi aikatauluissa on jonkin verran eritahtisuutta. Vihreät haluaa, että kivihiilen, polttoturpeen ja polttoöljyn käyttö loppuisi jo 2020-luvun aikana ja maakaasun 2030-luvulla. Vasemmistoliitto haluaa kivihiilen kieltolain vuoteen 2025 mennessä ja turpeen sekä öljyn käytön olisi loputtava 2030-luvulla.

Muilla aikataulut ovat hivenen hitaammat tai epämääräisemmät.

Toistaiseksi vihreät ja Vasemmistoliitto kannattavat lentoveroa lentoliikenteen vähentämiseksi.

Energiatehokkuudesta säästöä?

Energiatehokkuuden toivotaan säästävän merkittävästi energiaa niin teollisuudessa kuin asumisessa, mikä korvaisi fossiilisten polttoaineiden jättämää aukkoa. Korvaavaa energiaa halutaan saada monen papereissa muun muassa aurinko- ja tuulivoimasta.

Perussuomalaiset turvaisivat ydinvoimaan, joka on ilmastoystävällinen energiamuoto. Perussuomalaiset asettaisi lisäksi ilmastoveron tuontituotteille ja sakkoveron pahimpien saastuttajien tuontituotteille.

Moni puolue haluaa myös lisätä kaupungeissa joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä yksityisautoilun vähentämiseksi. Tätä yritetään edistää myös kaupunkisuunnittelulla.

Metsien ja soiden hiilinielut ovat mukana monen puolueen ohjelmassa, mutta hakkuumääriä ei ole juuri eritelty.

Joillekin puolueille voi olla kova paikka tehdä ratkaisuja, jotka voivat olla haitallisia kotimaiselle teollisuudelle.

– Kohtuuhintainen energia on Suomeen sijoittuneelle ja työllistävälle teollisuudelle elintärkeä kilpailuetu, josta ei voida luopua, sanotaan Sdp:n vuoden 2014 linjauksissa.

Kokoomus uskoo markkinavoimien auttavan ratkaisujen syntymisessä.

– Uskomme markkinoiden luovuuteen ja tehokkuuteen päästöongelmien ratkaisemisessa, kunhan saastuttamiselle asetetaan yhteiskunnan toimesta riittävä hinta. Fossiilisten energialähteiden käytön pitää tulla kalliimmiksi, jotta tuotekehitysinvestoinnit ohjautuvat puhtaisiin ratkaisuihin, kokoomuksen linjauksissa sanotaan.

Uusimmat

Fingerpori

comic