Uutiset

Suomen susista 70 prosenttia elää jo läntisessä Suomessa - Luonnonsuojeluliitto toivoo rauhallista rinnakkaiseloa

Aihekuva. Kuva ei lity uutiseen.

Suomen susikanta jakautuu nyt alueellisesti merkittävästi eri tavalla kuin vielä keväällä 2017. Kun susikanta laskettiin maaliskuussa, läntisen Suomen kannanhoitoalueella oli 16 todennäköistä yli kolmen yksilön laumaa. Itä-Suomessa laumoja oli vain yhdeksän.

Kun vuosi sitten keväällä susia oli 70-80, tänä keväänä niitä oli läntisessä Suomessa jo 108-122. Itä-Suomessa susia oli vielä vuotta aikaisemmin 75-90, nyt enää 52-57. Länsi-Suomessa susilaumat olivat myös keskimäärin suurempia kuin idässä. Lännessä susilaumassa oli keskimäärin 5,1 sutta, idässä 4,4 sutta.

Poronhoitoalueella liikkui kevättalvella ainoastaan muutamia yksittäisiä susia.

Itä-Suomessa vähän hirviä

Miksi Länsi-Suomestaon tullut nyt susialue? Useimmat Länsi-Suomeen asettuneet susiparit saivat pentuja keväällä 2017 ja se näkyy nyt kannassa.

-Länsi-Suomessa on hyvin ruokaa. Itä-Suomessa hirviä oli vähän ja siksi niitä ei Ilomantsissa, Lieksassa ja Nurmeksessa edes metsästetty. Hirvien lisäksi valkohäntäpeura ja metsäkauris ovat sudelle merkittäviä saaliselämiä, kertoo Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Ilpo Kojola.

Luonnonvarakeskus tekee susien kanta-arviot.

Toinen syy susien vähenemiseen Itä-Suomessa on, että laumaa johtavia alfayksilöitä kuoli tavallista enemmän.

Kannanhoidollisen metsästyksen kokeilutalvina 2015 ja 2016 ammuttiin liikaa alfayksilöitä tunnistamisen vaikeuden takia.

Dna-näytteet tarkentaneet arviota

Kun susienpainopiste on siirtynyt tiheämmin asuttuun Länsi-Suomeen, voi kiistoja tulla entistäkin enemmän. Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä toivoo, että susien kanssa opittaisiin nyt elämään rauhallisemmin, kun susikanta on elpynyt. Luonnonsuojeluliitto on valmis yhteishankkeisiin, joilla kehitetään suden ja paikallisten ihmisten yhteiseloa.

Rauhoitettua sutta saa ampua vahinkoperusteisella poikkeusluvalla tai turvallisuusperusteella. Viime talvena poronhoitoalueella ammuttiin seitsemän sutta ja muualla yhdeksän sutta. Riistakeskus myönsi luvan kuuteen poikkeuslupaan, joista kolme turvallisuusperusteen takia. Susi oli uhannut koiraa ja koiran omistaja oli ampunut suden. Poliisi ampui kolme sutta.

Julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen Suomen Riistakeskuksesta sanoo, että susikeskustelu kärjistyy usein keskusteluksi suden ampumisesta, vaikka keinoja on paljon. Vuoden 2015 hoitosuunnitelmassa on 59 toimenpidettä, joilla susien aiheuttamia häiriöitä voidaan ehkäistä.

Uutta hoitosuunnitelmaa aletaan valmistella maa- ja metsätalousministeriössä syksyllä.

Susikannan määritys on entistäkin tarkempaa susien ulosteesta ja virtsasta saatujen dna-näytteiden ansiosta. Dna-tunnistusta tehdään myös pannoitettujen susien sylkinäytteistä.

Petoyhdyshenkilöiden ja metsästäjien tekemät havainnot ovat yhä merkittävin aineisto arviossa.

Luonnonvarakeskus alkaa myös tehdä matemaattista ennustemallia kannan koosta syksyllä. Siinä ovat mukana loppukeväällä syntyneet pennut, jotka eivät ole mukana kevään kanta-arviossa. Syksyn ennuste auttaa Riistakeskusta, kun se harkitsee pyyntilupien myöntämistä.

Susikanta

Maaliskuussa oli 165-190 sutta eli 10 % enemmän kuin 2017. Arviossa on puolitettu itärajan molemmille puolilla elävien susien lukumäärä.

Kun myös rajareviireillä elävät sudet lasketaan, kokonaismäärä on 180-205 sutta.

Maaliskuussa 2017 susia oli 150-180.

Pääasiallisesti Suomen puolella liikkuvia susilaumoja oli 20 eli 30 % enemmän kuin 2017. Kannanhoitosuunnitelmassa tavoitteeksi asetettu 25 laumaa.

Kanta-arvio maaliskuulta, jolloin kattavimmat aineistot arvioon. Lumesta jälkihavaintoja, uloste- ja virtsanäytteistä dna-analyysejä.

Maaliskuussa susia vähiten, pennut syntyvät huhti-toukokuussa.

Nuoret sudet lähtevät laumastaan 11-12-kuukautisina etsimään elinaluetta.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic