Uutiset

Suomessa paljastumassa useita uusia kartelleja – yritysten rangaistuksia halutaan koventaa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto saa tänä vuonna päätökseen useita kartellitutkimuksia. Pääjohtaja Kirsi Leivo haluaa koventaa kartellista paljastuneiden yritysten rangaistuksia.
Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtajan Kirsi Leivon mielestä kilpailu toimii Suomessa heikosti. Kuva: MEERI UTTI

Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Kirsi Leivo kertoo, että Suomessa on tällä hetkellä menossa tavanomaista enemmän yritysten kartellitutkintoja. Virasto paljasti äskettäin rakennusalalta styrox-eristelevyjä tekevien yritysten kartellin ja esittää yrityksille yhteensä neljän miljoonan euron sakkoa. Rangaistus menee markkinatuomioistuimen päätettäväksi.

Leivo sanoo, että virasto on todennäköisesti saamassa tänä vuonna päätökseen pari muutakin kartellitutkintaa, jotka saattavat päätyä markkinaoikeuteen. Leivon mukaan virastolla on lisäksi useita merkittäviä kartellivinkkejä, joita pitäisi päästä tutkimaan, mutta resurssit ovat tiukassa.

Leivon mukaan kartellien ilmiannot ovat Suomessa harvinaisia. Kilpailu- ja kuluttajavirasto löytää monet kartelliepäilyt nykyisin tietoteknisien keinojen avulla.

Yritysten saamat rangaistukset kilpailun rajoittamisesta ja keskinäisestä hintojen sopimisesta ovat Leivon mielestä liian alhaiset.

Seuraamusmaksut voivat olla enintään kymmenen prosenttia osallistuvan yrityksen liikevaihdosta. Enimmäismäärä on kohdallaan, mutta yrityksille määrättyjen seuraamusmaksujen taso on vaihdellut.

Euroopan unionissa on tehty kartellien sakoille suuntaviivat eli päätetty mitkä asiat lieventävät tai koventavat sakkorangaistusta. Näiden perusteella komissio asettaa sakon.

– Olisi hyödyksi, jos Suomessa otettaisiin käyttöön ihan samantyyppiset sakkosuuntaviivat kuin komissiolla on. Rangaistusten kuuluu olla kovia, jotta sanktiotaso olisi ennaltaehkäisevä.

Leivo painottaa, että kartellit ovat hyvin vahingollisia kuluttajille ja kansantaloudelle, koska ne voivat nostaa hintoja 10-20 prosenttia.

Pidemmän tähtäimen tavoitteena Leivo pitää kartellien kriminalisointia. Hänen mielestään pitää ymmärtää, että kartellit vastaavat luonteeltaan talousrikoksia.

– Jos kartellit kriminalisoitaisiin, niin sillä olisi ennaltaehkäisevä vaikutus.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi puuttua liiallista keskittymistä aikaansaaviin yrityskauppoihin vain, jos kaupan osapuolien yhteenlaskettu liikevaihto on 350 miljoonaa euroa. Leivon mielestä raja on liian korkea. Hän kannattaisi niin sanottua otto-oikeutta eli virasto saisi puuttua yrityskauppaan, jos pitää sitä tarpeellisena.

Leivo toivoo, että seuraavan hallituksen ohjelmassa markkinoiden avaaminen jatkuisi. Markkinoiden avaamista pitäisi katsoa ennen kaikkea kuluttajien ja kansantalouden hyödyn näkökulmasta, ei yksittäisen yrityksen tai alan näkökulmasta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on halukas antamaan asiantuntemustaan markkinoiden avaamisesta hallituksen käyttöön ja toivoo myös lisää resursseja toimintaansa.

Leivon mielestä apteekki- ja lääkemarkkinoita sekä rautatieliikennettä pitäisi avata markkinoille seuraavalla hallituskaudella. Alkoholin vähittäismyynnin monopolin purkamista Leivo pitää hyvin poliittisena ratkaisuna. Valtion rahapelimonopoli voi Leivon mielestä olla perusteltu, kunhan ongelmapelaamiseen puututtaisiin riittävän tehokkaasti.

 

 

Uusimmat

Fingerpori

comic