Uutiset

Suomessa seitsemänneksi eniten huumekuolemia EU:ssa – Kuolemia voitaisiin ehkäistä matalan kynnyksen huumepalveluilla

Huumeista johtuvat myrkytykset ovat Suomessa toiseksi yleisin kuolinsyy alle 40-vuotiailla miehillä.
Raportin mukaan huolestuttavaa on heroiinin puhtauden lisääntyminen ja Euroopassa havaitut heroiinilaboratoriot. Arkistokuva. Kuva: Juhani Salo=JS
Raportin mukaan huolestuttavaa on heroiinin puhtauden lisääntyminen ja Euroopassa havaitut heroiinilaboratoriot. Arkistokuva. Kuva: Juhani Salo=JS

Huumekuolemia ilmoitetaan keskimääräistä enemmän pohjoisissa osissa Eurooppaa, raportoi Euroopan huumausaineiden seurantakeskus EMCDDA. Suomesta ilmoitetaan väkilukuun suhteutettuna seitsemänneksi eniten huumekuolemia EU:ssa

– Vaikka erot selittyvät osin tarkemmilla tutkimusmenetelmillä, huumemyrkytykset ovat alle 40-vuotiaiden miesten toiseksi yleisin kuolinsyy Suomessa. Huumekuolemat ovat ehkäistävissä olevia aikuisten ennenaikaisia kuolinsyitä, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoissuunnittelija Sanna Rönkä tiedotteessa.


Huumeisiin liittyvien
kuolemien kokonaismäärä on lisääntynyt viiden vuoden aikana Euroopassa. Samaan aikaan huumepalveluiden kattavuus on huonontunut osassa EU-maita, opioidien käyttäjät ovat ikääntyneet ja heidän palvelutarpeensa ovat kasvaneet.

Huumekuolemien ehkäisemiseksi EMCDDA esittää, että huumepalveluja tulee olla saatavilla matalalla kynnyksellä ja niiden tulee vastata huumeita käyttävien ihmisten tarpeisiin.


Euroopan huumeraportin
mukaan huolestuttavia merkkejä ovat heroiinin puhtauden lisääntyminen ja Euroopassa havaitut heroiinilaboratoriot. Myös synteettisten, erittäin vahvojen opioidien sekä väärennettyjen bentsodiatsepiini-lääkkeiden kasvaneesta määrästä katukaupassa on havaintoja.

Näistä erityisesti lääkeväärennökset ovat huolenaihe myös Suomessa.

Fingerpori

comic

Näkoislehti

23.2.2020

Uusimmat