Uutiset

Suomi laahaa palkkatuessa Ruotsin jäljessä

Suomalaiset yritykset käyttävät palkkatukea viisi kertaa vähemmän kuin ruotsalaiset. Vuonna 2015 palkkatukien määrä BKT:stä oli 0,12 prosenttia, kun taas Ruotsissa se oli 0,60 prosenttia. Palkkatuki on työnantajille tarkoitettu tuki työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin.

Tuen avulla halutaan edistää työttömän työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Varsinkin silloin, kun työnhakijalla on puutteita ammatillisessa osaamisessa tai hänellä on jokin vamma tai sairaus, joka vaikuttaa työssä selviytymiseen. Tukea myöntävät paikalliset TE-toimistot.

-1990-luvulla Ruotsin työvoimapolitiikka oli koulutuspainotteinen, kun taas Suomen tukityöllistämispainotteinen. 2000-luvulla asetelma on kääntynyt päinvastoin, Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimusjohtaja Heikki Räisänen sanoo.

Yrittäjät haluavat vähemmän byrokratiaa

Suomen Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkösen mukaan yrittäjät ovat tietoisia palkkatuesta, mutta tietoisuutta pitäisi myös lisätä. Yrittäjien etujärjestö saa paljon kysymyksiä ja niistä osa koskee nimenomaan palkkatukea sekä sen käytäntöjä.

-Yleisin ongelma, joka meille päin näkyy, on palkkatuen byrokraattisuus, joka liittyy tuen hakemiseen, maksatukseen ja niiden kanssa toimimiseen, Rytkönen sanoo.

Lisäksi Rytkönen nostaa esille sen seikan, että yritys lähtee palkkaamaan työntekijää tarpeesta. Siksi palkkatuella ei välttämättä löydetä sellaista tekijää, jota yritys hakee.

-Ei yritykset tee palkkauspäätöstä sen perusteella, että siihen on saatavissa tuki, Rytkönen jatkaa.

Yrittäjät puolestaan toivoisivat, että palkkatuki suunnattaisiin selkeämmin yksilöille, joka vähentäisi yritysten byrokratiaa. Se vaatisi tosin koko järjestelmän ajattelemista eri tavalla, kuin miten se tällä hetkellä toimii.

-Olisi tärkeä miettiä, miten työllistämisen riskejä voidaan vähentää, jotta yritykset uskaltaisivat palkata ja rekrytoida henkilöstöä, Rytkönen pohtii.

Työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Ville Heinosen mukaan käyttö palkkatuella olevien henkilöiden määrä kasvoi Suomessa vuoden 2017 aikana vuoteen 2016 verrattuna. Viime vuonna tukityöllistäviin toimiin on käytetty noin 200 miljoonaa euroa, joista noin 40 prosenttia on rahoitettu työllisyysmäärärahoilla.

-Tämän vuoden alkupuolen tilastojen mukaan palkkatuen käyttö näyttää jatkavan kasvuaan, Heinonen sanoo.

Heinosen mukaan tältä samalta momentilta maksetaan muitakin palveluita, kuten esimerkiksi työvoimakoulutuksia sekä työnhakuvalmennusta. Näin rahaa voidaan tarpeen mukaan suunnata myös muihin tukitoimiin.

-Nämä ovat siirtomäärärahoja, joita voidaan tarvittaessa siirtää seuraavalle vuodelle, jos niitä jää maksamatta, Heinonen jatkaa.

Työttömän työnhakijan on mahdollista saada TE-toimistoista lupaus palkkatuesta, jolloin hän voi itse palkkatukipaikkaa hakiessaan tuoda ilmi työnantajalle mahdollisuuden palkkatuen saamiseen.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic